ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
61 25/07/2566 ซ่อมแซมปรับปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสารกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่คลองเตย) เขตการเดินรถที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,086,028.86 PDF icon raakhaaklaanguukhlngety1.pdf
62 25/07/2566 จ้างทำม่านปรับแสง (กันแดด) พร้อมติดตั้ง ณ ที่ทำการใหม่ ฝรร. สวนสยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 156,223.21 PDF icon ราคากลางจ้างทำม่านปรับแสง (กันแดด) พร้อมติดตั้ง ณ ที่ทำการใหม่ ฝรร. สวนสยาม
63 24/07/2566 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ชั่วคราว) และห้องสุขา อู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,268,000.00 PDF icon ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ชั่วคราว) และห้องสุขา อู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
64 20/07/2566 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117,600.00 PDF icon ซื้อน้ำดื่ม
65 19/07/2566 ซื้ออุปกรณ์บำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์ จำนวน 2 รายการ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 198,485.00 PDF icon ซื้ออุปกรณ์บำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์ จำนวน 2 รายการ
66 18/07/2566 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ลานจอดรถโดยสาร อู่คลองเตย กปด.14 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 5,086,028.86 PDF icon ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ, PDF icon ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
67 13/07/2566 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ชั่วคราว)และห้องสุขา อู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,268,000.00 PDF icon ราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ชั่วคราว)และห้องสุขา อู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ 6
68 13/07/2566 ว่าจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 801,900.00 PDF icon ราคากลาง ว่าจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 2
69 12/07/2566 ราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอกาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,289,138.20 PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอกาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน
70 12/07/2566 จัางบุคคลภายนอกทาสีอาคาร ฝรร. (สวนสยาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 284,620.00 PDF icon จัางบุคคลภายนอกทาสีอาคาร ฝรร. (สวนสยาม)
71 12/07/2566 ประกาศราคากลาง จ้างว่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสาร 1,749 คัน เดือน ส.ค.66 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,067,260.90 PDF icon ประกาศราคากลาง จ้างว่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสาร 1,749 คัน เดือน ส.ค.66
72 07/07/2566 จ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทางขององค์การ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,811,982.00 PDF icon ราคากลาง จ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทางขององค์การ
73 03/07/2566 เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรอง (DR ERP)พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,645,040.00 PDF icon บก.06 เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรอง (DR ERP)พร้อมติดตั้ง
74 03/07/2566 ว่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา ครั้งที่ 2 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 2,940,300.00 PDF icon ราคากลางจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา
75 29/06/2566 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (สำรองคลัง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120,000.50 PDF icon ราคากลางซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (สำรองคลัง) จำนวน 13 รายการ
76 27/06/2566 เช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Managment) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,988,000.00 PDF icon ราคากลาง เช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Managment)
77 27/06/2566 ราคากลาง ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 10 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 105,678.55 PDF icon ราคากลางซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 10 รายการ
78 22/06/2566 ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 425,509.00 PDF icon ประกาศจำหน่ายซากอะไหล่เก่ารถยนต์โดยสาร 14 รายการ
79 21/06/2566 เช่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 4 ชุด โดยเฉพาะเจาะจง 187,143.00 PDF icon ราคากลางเช่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 4 ชุด
80 20/06/2566 ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ พร้มอุปกรณ์ จำนวน 25 เครื่อง โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 287,500.00 PDF icon ราคากลางซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ พร้มอุปกรณ์ จำนวน 25 เครื่อง

Pages