ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
61 24/07/2562 เช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง 216,354.00 PDF icon เช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) จำนวน 1 โครงการ
62 24/07/2562 ว่าจ้างทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 660,000.00 PDF icon taaraangaesdngngbaembaan_uuswnsyaam0001.pdf
63 23/07/2562 ว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 727,200.00 PDF icon taaraangngbpramaan_rpph.uumiinburii0001.pdf
64 23/07/2562 จ้างทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 660,000.00 PDF icon raakhaaklaang_aembaan_uumiinburii0001.pdf
65 22/07/2562 จ้างทำแก้น้ำสูญญากาศ สกรีนโลโก้ ขสมก. 2 สี 1 ตำแหน่ง จำนวน 1,239 ใบ (สิทธิชัย) วิธีเฉพาะเจาะจง 210,630.00 PDF icon จ้างทำแก้น้ำสูญญากาศ สกรีนโลโก้ ขสมก. 2 สี 1 ตำแหน่ง จำนวน 1,239 ใบ
66 19/07/2562 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 อู่บางเขน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,092,960.00 PDF icon ราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่บางเขน)
67 19/07/2562 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 (อู่รังสิต) เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,531,200.00 PDF icon ราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2และ3 อู่รังสิต
68 15/07/2562 ราคากลางซื้อชุดเครื่องเสียง PA จำนวน 2 ชุด วิธ๊เฉพาะเจาะจง 136,000.00 PDF icon ราคากลางซื้อชุดเครื่องเสียง PA จำนวน 2 ชุด
69 11/07/2562 ราคากลางเช่าระบบ ISDN ประเภท PRI จำนวน 30 วงจร วิธีเฉพาะเจาะจง 780,000.00 PDF icon ราคากลางเช่าระบบ ISDN ประเภท PRI จำนวน 30 วงจร
70 10/07/2562 จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงาน เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 282,000.00 PDF icon ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 1
71 09/07/2562 จ้างเหมาทำความสะอาด ลานจอดรถและห้องสุขา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 464,400.00 PDF icon ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาด ลานจอดรถและห้องสุขา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1
72 05/07/2562 ว่าจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการเขตการเดินรถที่ ๒ อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ ๒ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง 250,084.80 PDF icon taaraangngbpramaanaembaanekht_2.pdf
73 04/07/2562 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 1 อู่ มธ.ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 500,760.00 PDF icon ราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 1 อู่ มธ.ศูนย์รังสิต
74 04/07/2562 ซื้อเครื่องนับธนบัตร จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องนับเหรียญ จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง 403,355.00 PDF icon ราคากลางซื้อเครื่องนับธนบัตร จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องนับเหรียญ จำนวน 1 เครื่อง
75 04/07/2562 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิติดตั้งหรือแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ วิธ๊เฉพาะเจาะจง 453,800.00 PDF icon ราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิติดตั้งหรือแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ
76 03/07/2562 จ้างจัดทำโล่ปนะกาศเกียรติคุณสำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2562 จำนวน 547 อัน วิธ๊เฉพาะเจาะจง 351,174.00 PDF icon จ้างจัดทำโล่ปนะกาศเกียรติคุณสำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2562 จำนวน 547 อัน
77 26/06/2562 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมบำรุงรถโดยสารแบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid) กรณีพิเศษ 1,689,050.00 PDF icon ประกาศราคากลางจ้างซ่อมบำรุงรถโดยสารแบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid)
78 20/06/2562 ประกาศราคากลาง การจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,987,648.10 PDF icon ราคากลางการจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง
79 18/06/2562 ขายทอดตลาดรถปลดระวาง (รถใช้งานสำนักงาน) จำนวน 10 คัน ขายทอดตลาด 676,450.05 PDF icon ขายทอดตลาดรถปลดระวาง (รถใช้งานสำนักงาน) จำนวน 10 คัน
80 14/06/2562 จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์โลโก้ ขสมก.รถเอกชนร่วมบริการ จำนวน 10,000 ชิ้น วิธีเฉพาะเจาะจง 270,000.00 PDF icon จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์โลโก้ ขสมก.รถเอกชนร่วมบริการ จำนวน 10,000 ชิ้น

Pages