ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
121 27/03/2566 ว่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,947,000.00 PDF icon ราคากลางว่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา
122 27/03/2566 จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 9,469,500.00 PDF icon ราคากลางจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยรถโดยสารประจำทางของ ขสมก.
123 24/03/2566 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,786,080.00 PDF icon ราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
124 22/03/2566 จ้างติดตั้งฝ้าเพดานอาคารโรงอาหาร อู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 212,000.00 PDF icon ราคากลางทำฝ้าอู่บรมราชชนนี
125 20/03/2566 ซื้อโต๊ะประธานและเก้าอี้ห้องประชุม ๒ ใหม่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 225,600.00 PDF icon ราคากลางซื้อโต๊ะประธานและเก้าอี้ห้องประชุม ๒ ใหม่
126 15/03/2566 เช่าใช้ระบบแอพพลิเคชั้น Cisco Webex จำนวน 20 License ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 224,058.00 PDF icon เช่าใช้ระบบแอพพลิเคชั้น Cisco Webex จำนวน 20 License
127 09/03/2566 จ้างที่ปรึกษาจัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีคัดเลือก 7,500,000.00 PDF icon ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาจัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
128 08/03/2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตการเดินรถที่ ๒ ชั้น ๑ จำนวน ๘๑ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 216,172.10 PDF icon ราคากลางวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตการเดินรถที่ ๒ ชั้น ๑ จำนวน ๘๑ รายการ
129 03/03/2566 จ้างที่ปรึกษาประจำองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (In house) ด้วยวิธีคัดเลือก 16,400,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างที่ปรึกษาประจำองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (In house)
130 03/03/2566 จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 498,620.00 PDF icon ราคากลาง จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔๐๐ เล่ม
131 03/03/2566 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ (สำรองคลัง) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 329,239.00 PDF icon ราคากลางซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ (สำรองคลัง)
132 23/02/2566 ซื้ออุปกรณ์ระบบงานประชุมออนไลน์ห้องประชุม ๓ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 499,904.00 PDF icon ราคากลางซื้ออุปกรณ์ระบบงานประชุมออนไลน์ห้องประชุม ๓ พร้อมติดตั้ง
133 23/02/2566 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังเพดาน Cassette type ระบาย ๔ ทิศทาง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 139,956.00 PDF icon ราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังเพดาน Cassette type ระบาย ๔ ทิศทาง พร้อมติดตั้ง
134 23/02/2566 ซื้อเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ ห้องประชุม ๒ ใหม่ ชั้น ๕ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 139,956.00 PDF icon ราคากลางเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ ห้องประชุม ๒ ใหม่ ชั้น ๕ จำนวน ๒ เครื่อง
135 22/02/2566 ซื้ออุปกรณ์ระบบงานประชุมออนไลน์ห้องประชุมรถเมล์เมือง พร้อมติดตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 499,904.00 PDF icon ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์ระบบงานประชุมออนไลน์ห้องประชุมรถเมล์เมือง พร้อมติดตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
136 10/02/2566 จ้างปูพื้นไม้ปาร์เก้ห้องประชุม 2 (ห้องรับรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 168,525.00 PDF icon ราคากลาง จ้างปูพื้นไม้ปาร์เก้ห้องประชุม 2 (ห้องรับรอง)
137 10/02/2566 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ Cassette Type ระบาย 4 ทิศทาง พร้อมติดตั้ง (ห้องประชุม 3 ใหม่ ชั้น 5) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 130,540.00 PDF icon ราคากลาง ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ Cassette Type ระบาย 4 ทิศทาง พร้อมติดตั้ง (ห้องประชุม 3 ใหม่ ชั้น 5) จำนวน 2 เครื่อง
138 10/02/2566 ว่าจ้างติดตั้งพื้นไม้ปาร์เก้ห้องรับรองบอร์ดและห้องแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 187,250.00 PDF icon ราคากลางว่าจ้างติดตั้งพื้นไม้ปาร์เก้ห้องรับรองบอร์ดและห้องแม่บ้าน
139 08/02/2566 ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน มี.ค. 2566 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,067,260.97 PDF icon ราคากลางว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน มี.ค. 2566
140 08/02/2566 ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน เดือนมีนาคม 2566 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,289,138.26 PDF icon ราคากลางว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน เดือนมีนาคม 2566

Pages