ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
41 11/07/2562 ราคากลางเช่าระบบ ISDN ประเภท PRI จำนวน 30 วงจร วิธีเฉพาะเจาะจง 780,000.00 PDF icon ราคากลางเช่าระบบ ISDN ประเภท PRI จำนวน 30 วงจร
42 10/07/2562 จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงาน เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 282,000.00 PDF icon ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 1
43 09/07/2562 จ้างเหมาทำความสะอาด ลานจอดรถและห้องสุขา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 464,400.00 PDF icon ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาด ลานจอดรถและห้องสุขา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1
44 05/07/2562 ว่าจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการเขตการเดินรถที่ ๒ อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ ๒ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง 250,084.80 PDF icon taaraangngbpramaanaembaanekht_2.pdf
45 04/07/2562 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 1 อู่ มธ.ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 500,760.00 PDF icon ราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 1 อู่ มธ.ศูนย์รังสิต
46 04/07/2562 ซื้อเครื่องนับธนบัตร จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องนับเหรียญ จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง 403,355.00 PDF icon ราคากลางซื้อเครื่องนับธนบัตร จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องนับเหรียญ จำนวน 1 เครื่อง
47 04/07/2562 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิติดตั้งหรือแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ วิธ๊เฉพาะเจาะจง 453,800.00 PDF icon ราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิติดตั้งหรือแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ
48 03/07/2562 จ้างจัดทำโล่ปนะกาศเกียรติคุณสำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2562 จำนวน 547 อัน วิธ๊เฉพาะเจาะจง 351,174.00 PDF icon จ้างจัดทำโล่ปนะกาศเกียรติคุณสำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2562 จำนวน 547 อัน
49 26/06/2562 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมบำรุงรถโดยสารแบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid) กรณีพิเศษ 1,689,050.00 PDF icon ประกาศราคากลางจ้างซ่อมบำรุงรถโดยสารแบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid)
50 20/06/2562 ประกาศราคากลาง การจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,987,648.10 PDF icon ราคากลางการจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง
51 18/06/2562 ขายทอดตลาดรถปลดระวาง (รถใช้งานสำนักงาน) จำนวน 10 คัน ขายทอดตลาด 676,450.05 PDF icon ขายทอดตลาดรถปลดระวาง (รถใช้งานสำนักงาน) จำนวน 10 คัน
52 14/06/2562 จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์โลโก้ ขสมก.รถเอกชนร่วมบริการ จำนวน 10,000 ชิ้น วิธีเฉพาะเจาะจง 270,000.00 PDF icon จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์โลโก้ ขสมก.รถเอกชนร่วมบริการ จำนวน 10,000 ชิ้น
53 12/06/2562 ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่ของนางสาวฐิตินันท์ อัตราติชาต ทดแทนอู่ท่าอิฐ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,840,000.00 PDF icon ราคากลาง
54 12/06/2562 ราคากลางจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์แผนฟื้นฟูกิจการองค์การ จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง 350,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์แผนฟื้นฟูกิจการองค์การ จำนวน 1 โครงการ
55 11/06/2562 ประกาศราคากลางเช่าพื้นที่อู่พระราม 9 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย วิธ๊เฉพาะเจาะจง 14,028,625.00 PDF icon ราคากลางเช่าพื้นที่อู่พระราม 9 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
56 10/06/2562 ราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Info Graphic VTR clip รถ NGV ใหม่ จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง 498,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Info Graphic VTR clip รถ NGV ใหม่
57 07/06/2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาเช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศระบบดีเซลและไฟฟ้า Hybrid 400 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,568,640,040.00 PDF icon ราคากลางเช่ารถโดยสาร Hybrid 400 คัน
58 07/06/2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาเช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 300 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,855,987,770.00 PDF icon ราคากลางเช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสาร NGV 300 คัน
59 05/06/2562 ราคากลาง เช่าที่ดินก่อสร้างอาคารสำนักงานและอู่จอดรถโดยสาร บริเวณย่านพหลโยธิน เขตการเดินรถที่ 8 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,040,000.00 PDF icon ราคากลางเช่าที่ดิน เขต 8
60 04/06/2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาว่าจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสาร เขตการเดินรถที่ 4 และเขตการเดินรถที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 101,446,416.00 PDF icon ราคากลาง

Pages