ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
41 04/07/2562 ซื้อเครื่องนับธนบัตร จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องนับเหรียญ จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง 403,355.00 PDF icon ราคากลางซื้อเครื่องนับธนบัตร จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องนับเหรียญ จำนวน 1 เครื่อง
42 03/07/2562 จ้างจัดทำโล่ปนะกาศเกียรติคุณสำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2562 จำนวน 547 อัน วิธ๊เฉพาะเจาะจง 351,174.00 PDF icon จ้างจัดทำโล่ปนะกาศเกียรติคุณสำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2562 จำนวน 547 อัน
43 20/06/2562 ประกาศราคากลาง การจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,987,648.10 PDF icon ราคากลางการจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง
44 18/06/2562 ขายทอดตลาดรถปลดระวาง (รถใช้งานสำนักงาน) จำนวน 10 คัน ขายทอดตลาด 676,450.05 PDF icon ขายทอดตลาดรถปลดระวาง (รถใช้งานสำนักงาน) จำนวน 10 คัน
45 14/06/2562 จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์โลโก้ ขสมก.รถเอกชนร่วมบริการ จำนวน 10,000 ชิ้น วิธีเฉพาะเจาะจง 270,000.00 PDF icon จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์โลโก้ ขสมก.รถเอกชนร่วมบริการ จำนวน 10,000 ชิ้น
46 12/06/2562 ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่ของนางสาวฐิตินันท์ อัตราติชาต ทดแทนอู่ท่าอิฐ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,840,000.00 PDF icon ราคากลาง
47 12/06/2562 ราคากลางจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์แผนฟื้นฟูกิจการองค์การ จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง 350,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์แผนฟื้นฟูกิจการองค์การ จำนวน 1 โครงการ
48 11/06/2562 ประกาศราคากลางเช่าพื้นที่อู่พระราม 9 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย วิธ๊เฉพาะเจาะจง 14,028,625.00 PDF icon ราคากลางเช่าพื้นที่อู่พระราม 9 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
49 10/06/2562 ราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Info Graphic VTR clip รถ NGV ใหม่ จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง 498,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Info Graphic VTR clip รถ NGV ใหม่
50 07/06/2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาเช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 300 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,855,987,770.00 PDF icon ราคากลางเช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสาร NGV 300 คัน
51 07/06/2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาเช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศระบบดีเซลและไฟฟ้า Hybrid 400 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,568,640,040.00 PDF icon ราคากลางเช่ารถโดยสาร Hybrid 400 คัน
52 05/06/2562 ราคากลาง เช่าที่ดินก่อสร้างอาคารสำนักงานและอู่จอดรถโดยสาร บริเวณย่านพหลโยธิน เขตการเดินรถที่ 8 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,040,000.00 PDF icon ราคากลางเช่าที่ดิน เขต 8
53 04/06/2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาว่าจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสาร เขตการเดินรถที่ 4 และเขตการเดินรถที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 101,446,416.00 PDF icon ราคากลาง
54 28/05/2562 ประกาศราคากลาง ว่าจ้างจัดทำวารสารล้อหมุน จำนวน 96,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 927,562.00 PDF icon ประกาศราคากลาง
55 21/05/2562 ราคากลางเช่าใช้เครื่อง Figure Scan And Smart Card จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 PDF icon ราคากลางเช่าใช้เครื่อง Figure Scan And Smart Card จำนวน 1 โครงการ
56 13/05/2562 จ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ 1 ปี วิธีเฉพาะเจาะจง 1,482,000.00 PDF icon จ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ 1 ปี
57 10/05/2562 ประกาศราคากลางขายอะไหล่รถโดยสารปรับอากาศ ยี่ห้อแดวู ขายทอดตลาด 56,512.00 PDF icon ราคากลางขายอะไหล่รถโดยสารปรับอากาศ ยี่ห้อแดวู
58 08/05/2562 จ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง 644,000.00 PDF icon จ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่
59 08/05/2562 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง 643,284.00 PDF icon ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS จำนวน 1 โครงการ
60 18/04/2562 ประกาศราคากลางทำความสะอาด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,240,000.00 PDF icon ประกาศราคากลางทำความสะอาด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

Pages