ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 11/05/2565 เรื่องเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,421,860.00 PDF icon เรื่องเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server)
2 11/05/2565 ราคากลางซื้อ Software Antivirus จำนวน 950 License พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 655,000.00 PDF icon ซื้อ Software Antivirus จำนวน 950 License พร้อมติดตั้ง
3 09/05/2565 ประกาศราคากลางเรื่องเช่าใช้เครื่อง Face Scan จำนวน 48 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 750,000.00 PDF icon ประกาศราคากลางเรื่องเช่าใช้เครื่อง Face Scan จำนวน 48 เครื่อง
4 09/05/2565 ประกาศราคากลางเรื่องจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Call Center 1348 และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 PDF icon ประกาศราคากลางเรื่องจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Call Center 1348 และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
5 29/04/2565 ราคากลางซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 159,622.60 PDF icon ซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 8 รายการ
6 29/04/2565 ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงพื้นที่ด้านหล้งโรงอาหารถึงอาคารสายตรวจพิเศษ จำนวน 37 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 164,079.15 PDF icon ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงพื้นที่ด้านหล้งโรงอาหารถึงอาคารสายตรวจพิเศษ จำนวน 37 รายการ
7 27/04/2565 รถจักรยานยนต์สายตรวจพิเศษ จำนวน ๒๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,622,400.00 PDF icon ประกาศราคากลางรถจักรยานยนต์สายตรวจพิเศษ จำนวน ๒๕ คัน
8 26/04/2565 ราคากลางเช่าใช้เลขหมายพิเศษระบบ Call Center 1348 จำนวน 30 คู่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 346,680.00 PDF icon เช่าใช้เลขหมายพิเศษระบบ Call Center 1348 จำนวน 30 คู่สาย
9 26/04/2565 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ ขนาดบรรจุขวดละ ๑ ลิตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 378,000.00 PDF icon ประกาศราคากลางซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ ขนาดบรรจุขวดละ ๑ ลิตร
10 20/04/2565 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,067,260.97 PDF icon ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
11 12/04/2565 ประกาศราคากลางว่าจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 798,600.00 PDF icon ราคากลางว่าจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
12 05/04/2565 เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้ง จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14,995,836.00 PDF icon ราคากลางเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้ง จำนวน 100 ชุด
13 05/04/2565 จ้างโครงการพัฒนาระบบการให้บริการชำระค่าตอบแทนรถตู้เอกชนร่วมบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 695,500.00 PDF icon ประกาศราคากลางจ้างโครงการพัฒนาระบบการให้บริการชำระค่าตอบแทนรถตู้เอกชนร่วมบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)
14 31/03/2565 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคขนาดบรรจุขวดละ ๑ ลิตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 378,000.00 PDF icon ราคากลางซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคขนาดบรรจุขวดละ ๑ ลิตร
15 23/03/2565 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำรองคลัง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 227,963.50 PDF icon ประกาศราคากลางหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ
16 21/03/2565 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 77,484,446.10 PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
17 16/03/2565 ประกาศราคากลางว่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,928,200.00 PDF icon ระกาศราคากลางว่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา
18 10/03/2565 ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Self-Test Kits (ATK) สำหรับตรวจ Covid-19 จำนวน 750 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 472,500.00 PDF icon ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Self-Test Kits (ATK) สำหรับตรวจ Covid-19
19 08/03/2565 จ้างจัดทำโครงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเดินทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,400,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างจัดทำโครงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเดินทาง
20 08/03/2565 จ้างที่ปรึกษาประจำองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (In house) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ประเมินผลโครงการ ด้วยวิธีคัดเลือก 15,348,559.92 PDF icon จ้างที่ปรึกษาประจำองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (In house) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ประเมินผลโครงการ

Pages