ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 26/11/2564 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีคัดเลือก 2,116,800.00 PDF icon ราคากลางเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน
2 26/11/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน (ธันวาคม) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,067,260.97 PDF icon ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน (ธันวาคม)
3 22/11/2564 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ (สำรองคลัง) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 194,306.65 PDF icon ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ (สำรองคลัง)
4 22/11/2564 ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 70 ขนาดบรรจุถังละ 18 ลิตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 481,500.00 PDF icon ราคากลางซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 70 ขนาดบรรจุถังละ 18 ลิตร
5 09/11/2564 ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว ๗๐ ขนาดบรรจุถังละ ๑๘ ลิตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 481,500.00 PDF icon ประกาศราคากลางซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว ๗๐ ขนาดบรรจุถังละ ๑๘ ลิตร
6 05/11/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,513,592.95
7 03/11/2564 ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์ แท๊บเล็ตคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 178,621.52 PDF icon ราคากลางซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์ แท๊บเล็ตคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี
8 27/10/2564 ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว ๗๐ ขนาดบรรจุถังละ ๑๘ ลิตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 481,500.00 PDF icon ราคากลางซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว ๗๐ ขนาดบรรจุถังละ ๑๘ ลิตร
9 19/10/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน วิธีเฉพาะเจาะจง 77,484,446.10 PDF icon ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
10 15/10/2564 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Call Center 1348 และซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Call Center 1348 และซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
11 15/10/2564 เช่าใช้เลขหมายพิเศษระะบบ Call Center 1348 จำนวน 30 คู่สาย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 346,680.00 PDF icon ราคากลางเช่าใช้เลขหมายพิเศษระะบบ Call Center 1348 จำนวน 30 คู่สาย
12 30/09/2564 ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 70 ขนาดบรรจุถังละ 18 ลิตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 481,500.00 PDF icon ราคากลางซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 70 ขนาดบรรจุถังละ 18 ลิตร
13 17/09/2564 จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ด้านบัญชีและการเงิน เป็นรายบุคคล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 420,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ด้านบัญชีและการเงิน เป็นรายบุคคล
14 17/09/2564 จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ด้านกฎหมาย เป็นรายบุคคล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 420,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ด้านกฎหมาย เป็นรายบุคคล
15 16/09/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,067,260.90 PDF icon ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คันต่อไปอีก 1 เดือน
16 15/09/2564 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 5 รายการ วงเงินไม่เกิน (ทรงวุฒธิ์) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 108,926.00 PDF icon ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 5 รายการ
17 07/09/2564 ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 70 ขนาดบรรจุปี๊บละ 18 ลิตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 963,000.00 PDF icon ราคากลางซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 70 ขนาดบรรจุปี๊บละ 18 ลิตร
18 27/08/2564 ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดของเขตการเดินรถที่ 3 ด้วยวิธีขายทอดตลาด 8,877.00 PDF icon ประกาศขายทอดตลาดขายทรัพย์สินชำรุด
19 18/08/2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 484,600.00 PDF icon ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ
20 18/08/2564 ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 70 ขนาดบรรจุปี๊บละ 18 ลิตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 481,500.00 PDF icon ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 70 ขนาดบรรจุปี๊บละ 18 ลิตร

Pages