ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 17/09/2563 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ เขต 5 ด้ววยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 3,437,000.00 PDF icon ราคากลางลิฟท์เขต 5
2 08/09/2563 ประกาศราคากลาง การจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ด้ววยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 1,390,870.00 PDF icon ราคากลาง
3 01/09/2563 ประกาศราคากลางจ้างจัดทำกระเป๋าอำนวยความสะดวกขนาดพกพา ติดสติ๊กเกอร์เรวิ่น 1 สี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 149,800.00 PDF icon จ้างจัดทำกระเป๋าอำนวยความสะดวกขนาดพกพา ติดสติ๊กเกอร์เรวิ่น 1 สี
4 21/08/2563 ประกาศราคากลางจ้างจัดทำหน้ากากผ้าไมโครและผ้ามัสลิน ๒ ชั้น สกรีนโลโก้ ขสมก. ๒ สี ๑ จุด จำนวน ๒๕,๐๐๐ ชิ้น วงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท (ทักษกร) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 494,875.00 PDF icon ราคากลางหน้ากากผ้าไมดครและผ้ามัสลิน ๒ ชั้น จำนวน ๒๕,๐๐๐ ชิ้น
5 20/08/2563 ประกาศราคากลาง ว่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสารอู่รังสิต เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,919,000.00 PDF icon ราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสารอู่รังสิต เขต 1
6 18/08/2563 ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ จำนวน 11 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,386,000.00 PDF icon ราคากลางว่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่
7 14/08/2563 ราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,140,000.00 PDF icon ราคากลาง
8 10/08/2563 จำหน่ายซากอะไหล่เก่ารถโดยสารเสื่อมสภาพ ของเขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,179.70 PDF icon ราคากลาง
9 10/08/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 812,271.00 PDF icon ราคากลาง
10 10/08/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อู่พระราม 9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 541,514.00 PDF icon ราคากลาง
11 10/08/2563 จ้างทำความสะอาด บริเวณเขตการเดินรถที่ 4 และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่คลองเตย) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 850,870.35 PDF icon ราคากลาง
12 10/08/2563 ประกาศราคากลางเรื่อง เช่าใช้หมายเลขพิเศษระบบ Call Center 1348 จำนวน 30 คู่สาย ด้ววยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 738,300.00 PDF icon ราคากลางเรื่อง เช่าใช้หมายเลขพิเศษระบบ Call Center 1348
13 10/08/2563 จ้างทำความสะอาด บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 590,807.25 PDF icon ราคากลาง
14 07/08/2563 ประกาศราคากลาง ว่าจ้างจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณพนักงานเกษียณอายุประจำปี 2563 จำนวน 592 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 380,064.00 PDF icon ประกาศราคากลาง ว่าจ้างจัดทำโล่ประกาศ จำนวน 592 อัน
15 07/08/2563 ราคากลาง ซื้อเจลแอลกอฮอล์ชนิดหลอดขนาด 30 ML. ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 497,550.00 PDF icon ราคากลางซื้อเจลแอลกอฮอล์
16 06/08/2563 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,457,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
17 05/08/2563 ประกาศราคากลางน้ำดื่มบรรจุถังละ 18.9 ลิตร จำนวน 3,960 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 118,000.00 PDF icon ราคากลางน้ำดื่มบรรจุถังละ 18.9 ลิตรจำนวน 3,960 ถัง
18 05/08/2563 ประกาศราคากลาง การจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทางขององค์การ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,052,820.00 PDF icon ราคากลาง
19 04/08/2563 ประกาศราคากลางาจ้างลงโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 100,000.00 PDF icon ประกาศราคากลางว่าจ้างลงโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
20 03/08/2563 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่มธ.ศูนย์รังสิต) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 427,200.00 PDF icon ราคากลาง

Pages