ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 09/04/2563 ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค บรรจุถัง 18 ลิตร จำนวน 4,850 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,113,700.00 PDF icon ราคากลางซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค บรรจุถัง 18 ลิตร จำนวน 4,850 ถัง
2 07/04/2563 ซื้อหน้ากาก Face Shield จำนวน 10,000 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 380,000.00 PDF icon ราคากลางซื้อหน้ากาก Face Shield จำนวน 10,000 ชิ้น
3 01/04/2563 ราคากลาง การจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 219,457.00 PDF icon ราคากลาง
4 30/03/2563 ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เพิ่มเติม จำนวน 500 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 321,000.00 PDF icon ราคากลางซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เพิ่มเติม จำนวน 500 ถัง
5 25/03/2563 ประกาศราคากลาง ว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 915,000.00 PDF icon ราคากลาง ว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
6 24/03/2563 จ้างทำสติ๊กเกอร์ Social Distancing จำนวน 39,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 388,089.00 PDF icon ราคากลางจ้างทำสติ๊กเกอร์ Social Distancing จำนวน 39,000 แผ่น
7 23/03/2563 ราคากลาง ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,099,104.00 PDF icon ราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
8 19/03/2563 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบสายไฟ้า MAIN ใต้ดินและเพิ่มขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า กปด.2 เขต 4 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,049,500.00 PDF icon ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า MAIN กปด.2 เขต 4
9 18/03/2563 ประกาศราคากลาง เช่าที่ดินและลานจอดรถอู่ฟาร์มจระเข้ กปด.2 เขต 3 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,840,000.00 PDF icon ราคากลางเช่าที่ดินและลานจอดรถอู่ฟาร์มจระเข้ กปด.2 เขต 3
10 17/03/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระยะที่ 1 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,277,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระยะที่ 1 จำนวน 1 โครงการ
11 16/03/2563 ซื้ิอผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ เพิ่มเติม จำนวน 7,000 ขวด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 589,013.60 PDF icon ราคากลางซื้ิอผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ เพิ่มเติม จำนวน 7,000 ขวด
12 16/03/2563 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ (เครื่องวัดไข้) จำนวน 89 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 338,200.00 PDF icon ราคากลางซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ (เครื่องวัดไข้) จำนวน 89 เครื่อง
13 16/03/2563 ซื้อประกันภัยกลุ่มให้กับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,548,380.00 PDF icon ราคากลางซื้อประกันภัยกลุ่มให้กับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 โครงการ
14 05/03/2563 ประกาศราคากลาง การจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 206,627.70 PDF icon ราคากลาง
15 04/03/2563 ซื้อประกันภัยรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 190 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 689,095.29 PDF icon ราคากลางซื้อประกันภัยรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 190 คัน
16 04/03/2563 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด (เครื่องวัดไข้) จำนวน 85 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 165,325.00 PDF icon ราคากลางซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด (เครื่องวัดไข้) จำนวน 85 อัน
17 02/03/2563 ผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2563 ด้วยวิธีคัดเลือก 8,466,907.97 PDF icon ประกาศราคากลางผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2563
18 25/02/2563 ราคากลางจัดซื้อเครื่องวัดควันดำ จำนวน 2 เครื่อง เขตการเดินรถที่ 5 ด้วยวิธีคัดเลือก 659,439.26 PDF icon raakhaaklaangekhruuengwadkhwandam.pdf
19 11/02/2563 ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ แอล คลีน เจล จำนวน 7,000 ขวด พร้อมขายึดขวด จำนวน 3,000 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 781,613.60 PDF icon ราคากลางซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ แอล คลีน เจล จำนวน 7,000 ขวด พร้อมขายึดขวด จำนวน 3,000 ชุด
20 06/02/2563 ประกาศราคากลาง การซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 218,708.00 PDF icon ราคากลาง

Pages