ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 26/11/2564 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีคัดเลือก 2,116,800.00 PDF icon ราคากลางเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน
2 02/04/2564 เช่าพื้นที่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน อู่ฟาร์มจระเข้ เขตการเดินรถที่ 3 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,840,000.00 File ราคากลางเช่าพื้นที่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน อู่ฟาร์มจระเข้ เขตการเดินรถที่ 3
3 29/03/2564 จ้างซ่อมแซมรั้วอู่เมกา-บางนา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 3 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 499,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมรั้วอู่เมกา-บางนา, PDF icon TOR-จ้างซ่อมแซมรั้งอู่เมกา-บางนา เขตการเดินรถที่ 3
4 29/03/2564 จ้างซ่อมแซมรั้วกำแพงอู่เมกา-บางนา กลุ่มงานปฏบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 3 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 499,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมรั้วกำแพงอู่เมกา-บางนา กลุ่มงานปฏบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 3
5 24/03/2564 ประกาศราคากลางซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่ติดไฟ (เพิ่มเติม) จำนวน 925 ขวด (ทรงวุฒธิ์) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 496,854.50 PDF icon ประกาศราคากลางซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่ติดไฟ (เพิ่มเติม) จำนวน 925 ขวด
6 22/03/2564 ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 169,750.00 PDF icon ราคากลางซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม
7 19/03/2564 จ้างซ่อมแซมรั้วอู่เมกา-บางนา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 499,000.00
8 17/03/2564 ราคากลาง การซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 268,634.20 PDF icon ราคากลาง
9 09/03/2564 ซือผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 70 เพิ่มเติม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 462,240.00 PDF icon ราคากลางซือผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 70 เพิ่มเติม
10 08/03/2564 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่ติดไฟเพิ่มเติม จำนวน 60 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 480,000.00 PDF icon ราคากลางซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่ติดไฟเพิ่มเติม จำนวน 60 ถัง
11 04/03/2564 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถโดยสาร อู่คลองเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,519,745.14 PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถโดยสาร อู่คลองเตย
12 01/03/2564 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่บริเวณอู่จอดรถโดยสาร อู่ช้างเอราวัณ 2 เขตการเดินรถที่ 3 วิธีเฉพาะเจาะจง 499,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ บริเวณอู่ช้างเอราวัณ, PDF icon TOR-ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่บริเวณอู่ช้างเอราวัณ 2
13 17/02/2564 โครงการประยุกต์ใช้มาตราฐานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตราบาน ISO 27001 การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,284,000.00 PDF icon ราคากลางโครงการประยุกต์ใช้มาตราฐานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตราบาน ISO 27001 การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามม
14 11/02/2564 ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 165,000.00 PDF icon ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ
15 27/01/2564 ซื้อแท็บเล็ตพีซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 177,084.00 PDF icon ราคากลางซื้อแท็บเล็ตพีซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 เครื่อง
16 20/01/2564 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่ติดไฟ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 800,000.00 PDF icon ราคากลางซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่ติดไฟ
17 14/01/2564 จ้างทำสติกเกอร์หมอชนะ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 164,780.00 PDF icon ประกาศราคากลางจ้างทำสติกเกอร์หมอชนะ
18 06/01/2564 จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไอซีทีมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจของ ขสมก.ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,831,100.00 PDF icon ราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไอซีทีมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจของ ขสมก.ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)
19 04/01/2564 เช่าที่บริเวณใต้ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ หน้าพิพธภัณฑ์ช้างเอราวัณ กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 869,760.00 PDF icon ราคากลางเช่าที่บริเวณใต้ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ หน้าพิพธภัณฑ์ช้างเอราวัณ กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
20 04/01/2564 ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ (ขนาดบรรจุถังละ 18 ลิตร) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,496,096.00 PDF icon ราคากลางซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ (ขนาดบรรจุถังละ 18 ลิตร)

Pages