ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 20/11/2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 งาน ( 43 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 358,451.07 PDF icon ราคากลางซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 งาน ( 43 รายการ)
2 17/11/2566 จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,940,000.00 PDF icon ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP
3 15/11/2566 จ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,989,500.00 PDF icon บก.06 จ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ
4 14/11/2566 ซื้อหมึกพิมพ์ (สำรองคลัง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 318,218.00 PDF icon ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์ (สำรองคลัง) จำนวน 15 รายการ
5 09/11/2566 เช่ารถยนต์ใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน มีกำหนด 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,980,000.00 PDF icon ราคากลาง เช่ารถยนต์ใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน มีกำหนด 3 เดือน
6 09/11/2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ธ.ค.66 โดยววิธีเฉพาะเจาะจง 22,289,138.20 PDF icon บก.06 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน
7 09/11/2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ธ.ค.66 โดยววิธีเฉพาะเจาะจง 80,067,260.90 PDF icon บก.06 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน
8 08/11/2566 ซื้อแก้วเก็บอุณหภูมิมีหูหิ้วสกรีน 2 ตำแหน่ง สีเขียวอ่อน จำนวน 13,000 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,060,200.00 PDF icon บก.06 ซื้อแก้วเก็บอุณหภูมิมีหูหิ้ว สกรีน 2 ตำแหน่ง สีเขียวอ่อน จำนวน 13,000 ใบ
9 08/11/2566 ซื้อแก้วเก็บอุณหภูมิมีหูหิ้วสกรีน 2 ตำแหน่ง สีเขียวอ่อน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,060,200.00 PDF icon ซื้อแก้วเก็บอุณหภูมิมีหูหิ้วสกรีน 2 ตำแหน่ง สีเขียวอ่อน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2567
10 08/11/2566 ซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง ช.ผอก.ฝรอ.๑ และห้อง ช.ผอก.ฝรอ.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 155,150.00 PDF icon ราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง ช.ผอก.ฝรอ.๑ และห้อง ช.ผอก.ฝรอ.๒
11 27/10/2566 ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงห้องสำนักบัญชีและกองทุนกลาง จำนวน 1 งาน (36 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 295,936.32 PDF icon ราคากลางซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงห้องสำนักบัญชีและกองทุนกลาง จำนวน 1 งาน (36 รายการ)
12 16/10/2566 ซื้อประกันภัยรถยนต์โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีคัดเลือก 99,189,694.40 PDF icon ราคากลาง ซื้อประกันภัยรถยนต์โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2567
13 16/10/2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน พ.ย. 66 (Thaksakorn) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,570,133.80 PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน
14 16/10/2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน พ.ย.66 (Thaksakorn) โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 77,484,446.10 PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน
15 22/09/2566 จ้างให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดำเนินการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของสิทธิองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 837,000.00 PDF icon ราคากลาง จ้างให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดำเนินการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของสิทธิ
16 22/09/2566 ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงห้อง ช.ผอก.ฝรอ.1 ช.ผอก.ฝรอ. 2 จำนวน 65 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 294,740.06 PDF icon ราคากลางซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงห้อง ช.ผอก.ฝรอ.1 ช.ผอก.ฝรอ. 2 จำนวน 65 รายการ
17 22/09/2566 จ้างจัดทำแก้วเก็บอุณหภูมิมีหูหิ้วสกรีน 2 ตำแหน่ง จำนวน 500 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117,700.00 PDF icon ราคากลาง จ้างจัดทำแก้วเก็บอุณหภูมิมีหูหิ้วสกรีน 2 ตำแหน่ง จำนวน 500 ใบ
18 06/09/2566 จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึก สำหรับพนักงานดีเด่น ประจำปี 2566 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 109,782.00 PDF icon บก.06 จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึก สำหรับพนักงานดีเด่น ประจำปี 2566
19 05/09/2566 โครงการการจัดการข้อมูลบุคคลและสวัสดิการพนักงาน ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,990,030.00 PDF icon ราคากลาง โครงการการจัดการข้อมูลบุคคลและสวัสดิการพนักงาน ขสมก.
20 01/09/2566 ซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง ช.ผอก.ฝบร. และห้อง ช.ผอ.ฝรร.จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 155,150.00 PDF icon ราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง ช.ผอก.ฝบร. และห้อง ช.ผอ.ฝรร.จำนวน 4 เครื่อง

Pages