จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ธ.ค.66

วันที่ประกาศ: 
09/11/2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยววิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
22,289,138.20 บาท