ซื้อแก้วเก็บอุณหภูมิมีหูหิ้วสกรีน 2 ตำแหน่ง สีเขียวอ่อน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2567

วันที่ประกาศ: 
08/11/2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง: 
3,060,200.00 บาท