ต้นทุนค่าโดยสาร

ต้นทุนค่าโดยสารรถประจำทาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูลเดือน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563)
หน่วย : บาท
รายการต้นทุน
1. รถโดยสารธรรมดา (เชื้อเพลิงดีเซล)
- รถครีม-แดง อัตราค่าโดยสาร 8 บาท ตลอดสาย
ต้นทุน/คัน/วัน7,049.12
เที่ยว911.58
กม.34.77
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 209 ใบ/คัน/วัน0.00
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน0.00
2. รถโดยสารปรับอากาศ (เชื้อเพลิงดีเซล)
- รถปรับอากาศ (ปอ.น้ำเงิน) อัตราค่าโดยสาร 12 14 16 18 20 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน9,225.82
เที่ยว941.82
กม.34.00
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 227 ใบ/คัน/วัน0.00
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน0.00
- รถปรับอากาศ ยูโรทู อัตราค่าโดยสาร 13 15 17 19 21 23 25 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน9,896.48
เที่ยว1,106.47
กม.37.19
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 185 ใบ/คัน/วัน0.00
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน0.00
- รถปรับอากาศ Hybrid อัตราค่าโดยสาร 13 15 17 19 21 23 25 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน0.00
เที่ยว0.00
กม.0.00
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า ใบ/คัน/วัน0.00
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน0.00
3. รถโดยสารปรับอากาศ (เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ : NGV)
- รถปรับอากาศ ฮีโน่ 323 คัน อัตราค่าโดยสาร 13 15 17 19 21 23 25 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน8,960.67
เที่ยว1,328.16
กม.39.62
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 126 ใบ/คัน/วัน0.00
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน0.00
- รถปรับอากาศ PBC อัตราค่าโดยสาร 13 15 17 19 21 23 25 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน10,600.32
เที่ยว1,447.60
กม.42.67
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 163 ใบ/คัน/วัน0.00
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน0.00
- รถปรับอากาศ NGV 489 คัน อัตราค่าโดยสาร 15 20 25 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน7,996.03
เที่ยว1,091.23
กม.33.18
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 140 ใบ/คัน/วัน0.00
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน0.00
ราคาน้ำมัน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจาก ส่วนงานแผน
หมายเหตุ