ต้นทุนค่าโดยสาร

ต้นทุนค่าโดยสารรถประจำทาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูลเดือน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
หน่วย : บาท
รายการต้นทุน
1. รถโดยสารธรรมดา (เชื้อเพลิงดีเซล)
- รถครีม-แดง อัตราค่าโดยสาร 8 บาท ตลอดสาย
ต้นทุน/คัน/วัน7,082.42
เที่ยว918.27
กม.36.28
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 352 ใบ/คัน/วัน20.63
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน0.00
2. รถโดยสารปรับอากาศ (เชื้อเพลิงดีเซล)
- รถปรับอากาศ (ปอ.น้ำเงิน) อัตราค่าโดยสาร 12 14 16 18 20 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน9,866.35
เที่ยว1,009.47
กม.34.12
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 538 ใบ/คัน/วัน18.88
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน0.00
- รถปรับอากาศ ยูโรทู อัตราค่าโดยสาร 13 15 17 19 21 23 25 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน9,077.74
เที่ยว1,004.80
กม.35.91
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 431 ใบ/คัน/วัน21.28
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน0.00
- รถปรับอากาศ Hybrid อัตราค่าโดยสาร 13 15 17 19 21 23 25 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน12,745.47
เที่ยว987.59
กม.42.29
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 413 ใบ/คัน/วัน31.73
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน0.00
3. รถโดยสารปรับอากาศ (เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ : NGV)
- รถปรับอากาศ ฮีโน่ 323 คัน อัตราค่าโดยสาร 13 15 17 19 21 23 25 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน8,946.08
เที่ยว1,272.84
กม.37.14
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 333 ใบ/คัน/วัน27.13
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน0.00
- รถปรับอากาศ PBC อัตราค่าโดยสาร 13 15 17 19 21 23 25 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน7,960.98
เที่ยว1,084.44
กม.33.12
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 399 ใบ/คัน/วัน20.70
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน0.00
- รถปรับอากาศ NGV 489 คัน อัตราค่าโดยสาร 13 20 25 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน9,921.84
เที่ยว1,051.68
กม.33.90
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 429 ใบ/คัน/วัน23.25
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน0.00
ราคาน้ำมัน ณ วันที่ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ข้อมูลจาก ส่วนงานแผน
หมายเหตุ