ต้นทุนค่าโดยสาร

ต้นทุนค่าโดยสารรถประจำทาง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ข้อมูลเดือน ณ ธันวาคม 2564)
หน่วย : บาท
รายการต้นทุน
1. รถโดยสารธรรมดา (เชื้อเพลิงดีเซล)
- รถครีม-แดง อัตราค่าโดยสาร 8 บาท ตลอดสาย
ต้นทุน/คัน/วัน7,884.36
เที่ยว1,174.91
กม.46.92
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 182 ใบ/คัน/วัน0.00
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน0.00
2. รถโดยสารปรับอากาศ (เชื้อเพลิงดีเซล)
- รถปรับอากาศ (ปอ.น้ำเงิน) อัตราค่าโดยสาร 12 14 16 18 20 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน10,126.05
เที่ยว1,404.77
กม.51.34
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 214 ใบ/คัน/วัน0.00
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน0.00
- รถปรับอากาศ ยูโรทู อัตราค่าโดยสาร 13 15 17 19 21 23 25 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน11,097.83
เที่ยว1,542.88
กม.50.24
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 189 ใบ/คัน/วัน0.00
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน0.00
- รถปรับอากาศ Hybrid อัตราค่าโดยสาร 13 15 17 19 21 23 25 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน9,265.12
เที่ยว439.17
กม.33.81
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 125 ใบ/คัน/วัน0.00
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน0.00
3. รถโดยสารปรับอากาศ (เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ : NGV)
- รถปรับอากาศ ฮีโน่ 323 คัน อัตราค่าโดยสาร 13 15 17 19 21 23 25 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน10,594.92
เที่ยว1,551.76
กม.51.59
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 167 ใบ/คัน/วัน0.00
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน0.00
- รถปรับอากาศ NGV 489 คัน อัตราค่าโดยสาร 15 20 25 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน8,967.53
เที่ยว1,255.19
กม.37.35
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 171 ใบ/คัน/วัน0.00
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน0.00
ราคาน้ำมัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อมูลจาก สำนักแผนงาน
หมายเหตุ