ต้นทุนค่าโดยสาร

ต้นทุนค่าโดยสารรถประจำทาง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ข้อมูลเดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)
หน่วย : บาท
รายการต้นทุน
1. รถโดยสารธรรมดา (เชื้อเพลิงดีเซล)
- รถครีม-แดง อัตราค่าโดยสาร 8 บาท ตลอดสาย
ต้นทุน/คัน/วัน7,940.72
เที่ยว1,007.81
กม.38.48
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 229 ใบ/คัน/วัน0.00
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน0.00
2. รถโดยสารปรับอากาศ (เชื้อเพลิงดีเซล)
- รถปรับอากาศ (ปอ.น้ำเงิน) อัตราค่าโดยสาร 12 14 16 18 20 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน10,414.68
เที่ยว1,213.58
กม.44.94
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 295 ใบ/คัน/วัน0.00
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน0.00
- รถปรับอากาศ ยูโรทู อัตราค่าโดยสาร 13 15 17 19 21 23 25 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน11,284.70
เที่ยว1,297.94
กม.42.52
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 241 ใบ/คัน/วัน0.00
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน0.00
- รถปรับอากาศ Hybrid อัตราค่าโดยสาร 13 15 17 19 21 23 25 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน7,000.95
เที่ยว531.93
กม.22.16
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 141 ใบ/คัน/วัน0.00
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน0.00
3. รถโดยสารปรับอากาศ (เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ : NGV)
- รถปรับอากาศ ฮีโน่ 323 คัน อัตราค่าโดยสาร 13 15 17 19 21 23 25 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน9,105.24
เที่ยว1,344.65
กม.40.37
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 147 ใบ/คัน/วัน0.00
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน0.00
- รถปรับอากาศ PBC อัตราค่าโดยสาร 13 15 17 19 21 23 25 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน10,623.49
เที่ยว1,473.58
กม.44.71
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 199 ใบ/คัน/วัน0.00
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน0.00
- รถปรับอากาศ NGV 489 คัน อัตราค่าโดยสาร 15 20 25 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน8,969.95
เที่ยว1,089.27
กม.33.04
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 185 ใบ/คัน/วัน0.00
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน0.00
ราคาน้ำมัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ข้อมูลจาก ส่วนงานแผน
หมายเหตุ