ของหายได้คืน

รายการ วันที่พบ เวลาที่พบ สายรถ หมายเลขรถ ลักษณะของที่พบ สถานะ
77 07/02/2563 23:00 71 2-80159 กระเป๋าเงิน สีีน้ำตาล มีเงิน 51.- บาท บัตร ปชช.นายธนากร แตงอยู่ ยังไม่พบเจ้าของ
76 09/02/2563 10:30 71 2-80172 กระเป๋าเงินสีดำ มีเงิน 120.- บาท ชาวพม่า ยังไม่พบเจ้าของ
75 10/02/2563 21:00 60 2-70181 กระเป๋าเงินสีดำ มีเงิน 222.50 บาท ยังไม่พบเจ้าของ
74 29/03/2563 07:45 16 8-50477 กระเป๋าผ้าบรรจุเงินสด จำนวน 11,480.- บาท ยังไม่พบเจ้าของ
73 04/06/2563 18:50 204 8-55165 กระเป๋าผ้าลายการ์ตูน ภายในมีเงิน จำนวน 12,185.- บาท ยังไม่พบเจ้าของ
72 27/01/2563 22:00 60 2-80210 กระเป๋าสตางค์ สีเหลืองทอง ของ นางสาว นูรีย๊ะ ดือราแม ยังไม่พบเจ้าของ