ของหายได้คืน

รายการ วันที่พบ เวลาที่พบ สายรถ หมายเลขรถ ลักษณะของที่พบ สถานะ
78 23/09/2564 13:30 16 8-551155 เงินสดจำนวนหนึ่ง ยังไม่พบเจ้าของ
74 29/03/2563 07:45 16 8-50477 กระเป๋าผ้าบรรจุเงินสด จำนวน 11,480.- บาท ยังไม่พบเจ้าของ
73 04/06/2563 18:50 204 8-55165 กระเป๋าผ้าลายการ์ตูน ภายในมีเงิน จำนวน 12,185.- บาท ยังไม่พบเจ้าของ