ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
81 19/06/2566 ซื้ออุปกรณ์เสริมในการถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 123,586.07 PDF icon ราคากลางซื้ออุปกรณ์เสริมในการถ่ายภาพ
82 19/06/2566 จ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานใหญ่ และเขตการเดินรถที่ 1-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,363,200.00 PDF icon ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานใหญ่ และเขตการเดินรถที่ 1-8
83 14/06/2566 ราคากลางเช่าใชหมายเลขพิเศษระบบ Call Center 2348 จำนวน 30 คู่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 346,680.00 PDF icon ราคากลางเช่าใชหมายเลขพิเศษระบบ Call Center 2348 จำนวน 30 คู่สาย
84 13/06/2566 ซื้อสลากออมสินสำหรับพนักงานเกษรียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 620 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,230,000.00 PDF icon ราคากลาง ซื้อสลากออมสินสำหรับพนักงานเกษรียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 620 คน
85 12/06/2566 ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 903,740.20 PDF icon ราคากลางแบบพิมพ์ 3 รายการ
86 12/06/2566 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 600 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,943,400.00 PDF icon ราคากลาง จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 600 เครื่อง
87 06/06/2566 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,449,992.00 PDF icon ราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
88 06/06/2566 ซื้อผ้าตัดเครื่อแบบให้แก่พนักงาน ประจำปี 2561 และ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16,215,452.00 PDF icon ราคากลาง ซื้อผ้าตัดเครื่อแบบให้แก่พนักงาน ประจำปี 2561 และ 2562
89 31/05/2566 ราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ยูโรทูยี่ห้อฮีโน่ 323 คัน ก.ค.66 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,289,138.20 PDF icon ราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 323 คัน ก.ค.66
90 31/05/2566 ราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ก.ค.66 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,067,260.90 PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ก.ค.66
91 24/05/2566 ราคากลางเช่าพื้นที่เพื่อจอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ อู่ฟาร์มจระเข้ เขตการเดินรถที่ ๓ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,689,900.00 PDF icon ราคากลางเช่าพื้นที่เพื่อจอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ อู่ฟาร์มจระเข้ เขตการเดินรถที่ ๓
92 24/05/2566 ซื้อเครื่องปรับอากาศห้องโถงทางเดิน ชั้น 5 โดยวิธเฉพาะเจาะจง 172,270.00 PDF icon ซื้อเครื่องปรับอากาศห้องโถงทางเดิน ชั้น 5
93 24/05/2566 ซื้อเครื่องปรับอากาศห้องผู้อำนวยการ ชั้น 5 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 139,956.00 PDF icon ราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศห้องผู้อำนวยการ ชั้น 5 จำนวน 2 เครื่อง
94 24/05/2566 เช่าใช้ระบบสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 998,952.00 PDF icon ราคากลาง เช่าใช้ระบบสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง
95 22/05/2566 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,000,000.00 PDF icon ราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP
96 22/05/2566 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานใหญ่ และอู่จอดรถโดยสาร เขตการเดินรถที่ ๑-๘ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,067,200.00 PDF icon ราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานใหญ่ และอู่จอดรถโดยสาร เขตการเดินรถที่ ๑-๘
97 22/05/2566 เช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi-Fi พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 1,197,865.00 PDF icon ราคากลาง เช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi-Fi พร้อมติดตั้ง
98 22/05/2566 ราคากลางเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) รถโดยสารประจำทาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,342,672.60 PDF icon ราคากลางเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS)
99 12/05/2566 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 481,500.00 PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management)
100 10/05/2566 ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้า ฝรร. (อู่สวนสยาม) จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 145,146.00 PDF icon ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้า ฝรร. (อู่สวนสยาม) จำนวน 21 รายการ

Pages