ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
81 12/06/2562 ราคากลางจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์แผนฟื้นฟูกิจการองค์การ จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง 350,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์แผนฟื้นฟูกิจการองค์การ จำนวน 1 โครงการ
82 12/06/2562 ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่ของนางสาวฐิตินันท์ อัตราติชาต ทดแทนอู่ท่าอิฐ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,840,000.00 PDF icon ราคากลาง
83 11/06/2562 ประกาศราคากลางเช่าพื้นที่อู่พระราม 9 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย วิธ๊เฉพาะเจาะจง 14,028,625.00 PDF icon ราคากลางเช่าพื้นที่อู่พระราม 9 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
84 10/06/2562 ราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Info Graphic VTR clip รถ NGV ใหม่ จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง 498,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Info Graphic VTR clip รถ NGV ใหม่
85 07/06/2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาเช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 300 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,855,987,770.00 PDF icon ราคากลางเช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสาร NGV 300 คัน
86 07/06/2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาเช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศระบบดีเซลและไฟฟ้า Hybrid 400 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,568,640,040.00 PDF icon ราคากลางเช่ารถโดยสาร Hybrid 400 คัน
87 05/06/2562 ราคากลาง เช่าที่ดินก่อสร้างอาคารสำนักงานและอู่จอดรถโดยสาร บริเวณย่านพหลโยธิน เขตการเดินรถที่ 8 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,040,000.00 PDF icon ราคากลางเช่าที่ดิน เขต 8
88 04/06/2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาว่าจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสาร เขตการเดินรถที่ 4 และเขตการเดินรถที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 101,446,416.00 PDF icon ราคากลาง
89 28/05/2562 ประกาศราคากลาง ว่าจ้างจัดทำวารสารล้อหมุน จำนวน 96,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 927,562.00 PDF icon ประกาศราคากลาง
90 21/05/2562 ราคากลางเช่าใช้เครื่อง Figure Scan And Smart Card จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 PDF icon ราคากลางเช่าใช้เครื่อง Figure Scan And Smart Card จำนวน 1 โครงการ
91 13/05/2562 จ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ 1 ปี วิธีเฉพาะเจาะจง 1,482,000.00 PDF icon จ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ 1 ปี
92 10/05/2562 ประกาศราคากลางขายอะไหล่รถโดยสารปรับอากาศ ยี่ห้อแดวู ขายทอดตลาด 56,512.00 PDF icon ราคากลางขายอะไหล่รถโดยสารปรับอากาศ ยี่ห้อแดวู
93 08/05/2562 จ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง 644,000.00 PDF icon จ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่
94 08/05/2562 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง 643,284.00 PDF icon ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS จำนวน 1 โครงการ
95 18/04/2562 ประกาศราคากลางทำความสะอาด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,240,000.00 PDF icon ประกาศราคากลางทำความสะอาด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
96 01/04/2562 ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2560 เขตการเดินรถที่ 4 โดยวิธีทอดตลาด ขายทอดตลาด 7,873.32 PDF icon raakhaaklaangchamrud.pdf, PDF icon 01.pdf, PDF icon 02.pdf
97 27/03/2562 การจัดซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอล์ จำนวน 62 เครื่อง วิธีคัดเลือก 4,891,800.00 PDF icon ราคากลางการจัดซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอล์ จำนวน 62 เครื่อง
98 21/03/2562 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2560 เขตการเดินรถที่ 1 ขายทอดตลาด 6,905.00 PDF icon ่ราคากลางทรัพย์สินชำรุด ณ 30 ก.ย. 60 เขตการเดินรถที่ 1
99 18/03/2562 เช่าใช้ระบบ Leased Line Internet จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง 319,716.00 PDF icon ราคากลางเช่าใช้ระบบ Leased Line Internet จำนวน 1 โครงการ
100 07/03/2562 ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 456,600.00 PDF icon ราคากลาง

Pages