ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
81 31/07/2562 การแลกเปลี่ยนรถยนต์โดยสารปลดระวาง จำนวน 119 คัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 12,531,200.00 PDF icon ราคากลาง แลกเปลี่ยนรถยนต์โดยสารปลดระวาง119 คัน
82 30/07/2562 จ้างบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค จำนวน 24 ชุด วิธ๊เฉพาะเจาะจง 166,406.40 PDF icon ราคากลางจ้างบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค จำนวน 24 ชุด
83 26/07/2562 ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2และ3 (อู่รังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 762,000.00 PDF icon ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2และ3 อู่รังสิต
84 25/07/2562 จ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 727,200.00 PDF icon aebb_bk.06_taaraangngbpramaan_rpph.uuswnsyaam_-_copy.pdf
85 24/07/2562 ว่าจ้างทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 660,000.00 PDF icon taaraangaesdngngbaembaan_uuswnsyaam0001.pdf
86 24/07/2562 จ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การ จำนวน 13,347 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,268,990.00 PDF icon ราคากลางจ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การ จำนวน 13,347 ตัว
87 24/07/2562 เช่ารถจักรยานยนต์ของสายตรวจพิเศษ จำนวน 25 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,357,575.00 PDF icon ราคากลางเช่ารถจักรยานยนต์ของสายตรวจพิเศษ
88 24/07/2562 จ้างพัฒนาระบบบริหารสัญญาและคดี จำนวน 1 โครงการ วิธ๊เฉพาะเจาะจง 140,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างพัฒนาระบบบริหารสัญญาและคดี จำนวน 1 โครงการ
89 24/07/2562 เช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง 216,354.00 PDF icon เช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) จำนวน 1 โครงการ
90 23/07/2562 จ้างทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 660,000.00 PDF icon raakhaaklaang_aembaan_uumiinburii0001.pdf
91 23/07/2562 ว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 727,200.00 PDF icon taaraangngbpramaan_rpph.uumiinburii0001.pdf
92 22/07/2562 จ้างทำแก้น้ำสูญญากาศ สกรีนโลโก้ ขสมก. 2 สี 1 ตำแหน่ง จำนวน 1,239 ใบ (สิทธิชัย) วิธีเฉพาะเจาะจง 210,630.00 PDF icon จ้างทำแก้น้ำสูญญากาศ สกรีนโลโก้ ขสมก. 2 สี 1 ตำแหน่ง จำนวน 1,239 ใบ
93 19/07/2562 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 (อู่รังสิต) เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,531,200.00 PDF icon ราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2และ3 อู่รังสิต
94 19/07/2562 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 อู่บางเขน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,092,960.00 PDF icon ราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่บางเขน)
95 15/07/2562 ราคากลางซื้อชุดเครื่องเสียง PA จำนวน 2 ชุด วิธ๊เฉพาะเจาะจง 136,000.00 PDF icon ราคากลางซื้อชุดเครื่องเสียง PA จำนวน 2 ชุด
96 11/07/2562 ราคากลางเช่าระบบ ISDN ประเภท PRI จำนวน 30 วงจร วิธีเฉพาะเจาะจง 780,000.00 PDF icon ราคากลางเช่าระบบ ISDN ประเภท PRI จำนวน 30 วงจร
97 10/07/2562 จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงาน เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 282,000.00 PDF icon ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 1
98 09/07/2562 จ้างเหมาทำความสะอาด ลานจอดรถและห้องสุขา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 464,400.00 PDF icon ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาด ลานจอดรถและห้องสุขา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1
99 05/07/2562 ว่าจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการเขตการเดินรถที่ ๒ อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ ๒ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง 250,084.80 PDF icon taaraangngbpramaanaembaanekht_2.pdf
100 04/07/2562 ซื้อเครื่องนับธนบัตร จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องนับเหรียญ จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง 403,355.00 PDF icon ราคากลางซื้อเครื่องนับธนบัตร จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องนับเหรียญ จำนวน 1 เครื่อง

Pages