สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ ประจำวันที่ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง เอกสาร
1 05/07/2566 1-30 มิ.ย. 2566 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 ถึงเดือน ธันวาคม 2566 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566, PDF icon สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566, PDF icon สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566, PDF icon สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566
2 12/06/2566 12/2566 ลว. 12 มิ.ย.66 เช่าใช้ระบบสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกวดราคา เช่าใช้ระบบสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง
3 06/06/2566 1-31 พ.ค.2566 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566
4 10/05/2566 1-30 เม.ย. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566
5 28/04/2566 สบจ. 362/2566 ลว 20 เม.ย. 66 ประกาศยกเลิก โครงการเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศยกเลิก โครงการเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง
6 11/04/2566 1-31 มี.ค.66 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566
7 06/03/2566 1-28 ก.พ.66 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 2566 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 2566
8 08/02/2566 1-31 ม.ค.2566 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 ทุกวิธี PDF icon รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566
9 06/01/2566 1-31 ธ.ค.65 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565
10 06/12/2565 1-30 พ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิก่ยน 2565 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิก่ยน 2565
11 03/11/2565 1-31 ต.ค. 65 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
12 26/10/2565 กจซ.228/2565 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 ทุกวิธี PDF icon รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565
13 04/10/2565 1-30 ก.ย.2565 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565
14 02/09/2565 1-31 ส.ค.65 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
15 03/08/2565 1-31 ก.ค.65 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565
16 05/07/2565 1-30 มิ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565
17 06/06/2565 1-31 พ.ค.2565 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
18 06/05/2565 1-30 เม.ย .2565 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565
19 26/04/2565 กจซ.85/2565 ลว.18 เม.ย.65 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ทุกวิธี PDF icon รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564
20 05/04/2565 1-31 มี.ค.65 สรรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.65 ทุกวิธี PDF icon สรรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.65

Pages