สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ ประจำวันที่ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง เอกสาร
1 03/12/2564 1-30 พ.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
2 05/11/2564 1-31 ต.ค.64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
3 05/10/2564 1-30 ก.ย.64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
4 10/09/2564 1-31 ส.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
5 05/08/2564 1-31 ก.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
6 05/07/2564 1-30 มิ.ย.. 63 สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
7 04/06/2564 1-31 พ.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
8 03/05/2564 1-30 เม.ย. 64 สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
9 05/04/2564 1-31 มี.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
10 04/03/2564 1-28 ก.พ. 2564 สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
11 02/02/2564 1-31 ม.ค.2564 สรุปผลการดำเนินงารการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงารการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564
12 05/01/2564 1-31 ธ.ค. 63 สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
13 04/12/2563 1-30 พ.ย. 63 สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
14 05/11/2563 1-31 ต.ค. 63 สรุปผลการดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
15 16/10/2563 กจซ.245/2563 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี พ.ศ. 2563 ทุกวิธี PDF icon รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี พ.ศ. 2563
16 16/10/2563 พิเศษ/2563 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี พ.ศ. 2563 ทุกวิธี PDF icon รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี พ.ศ. 2563
17 16/10/2563 123 ทดสอบ กรณีพิเศษ PDF icon ทดสอบ
18 05/10/2563 1-31 ก.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
19 04/09/2563 1-31 ส.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
20 05/08/2563 1-31 ก.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

Pages