สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ ประจำวันที่ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง เอกสาร
1 02/04/2567 12/2567 ลว.15 มีนาคม 2567 ขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง พร้อมติดตั้ง
2 26/03/2567 พิเศษ/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566
3 08/02/2567 พิเศษ /2567 ลว 7 ก.พ. 67 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2567 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567, PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567, PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567, PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567
4 21/12/2566 35/2566 ลว.6 ธันวาคม 2566 ประกาศยกเลิกจ้างโครงการเชื่อมต่อข้อมูลการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการ การรักษาพยาบาล จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] PDF icon ประกาศยกเลิกจ้างโครงการเชื่อมต่อข้อมูลการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการ การรักษาพยาบาล
5 05/07/2566 1-30 มิ.ย. 2566 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 ถึงเดือน ธันวาคม 2566 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566, PDF icon สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566, PDF icon สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566, PDF icon สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566, PDF icon สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566, PDF icon สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566, PDF icon สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566
6 12/06/2566 12/2566 ลว. 12 มิ.ย.66 เช่าใช้ระบบสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกวดราคา เช่าใช้ระบบสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง
7 06/06/2566 1-31 พ.ค.2566 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566
8 10/05/2566 1-30 เม.ย. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566
9 28/04/2566 สบจ. 362/2566 ลว 20 เม.ย. 66 ประกาศยกเลิก โครงการเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศยกเลิก โครงการเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง
10 11/04/2566 1-31 มี.ค.66 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566
11 06/03/2566 1-28 ก.พ.66 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 2566 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 2566
12 08/02/2566 1-31 ม.ค.2566 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 ทุกวิธี PDF icon รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566
13 06/01/2566 1-31 ธ.ค.65 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565
14 06/12/2565 1-30 พ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิก่ยน 2565 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิก่ยน 2565
15 03/11/2565 1-31 ต.ค. 65 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
16 26/10/2565 กจซ.228/2565 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 ทุกวิธี PDF icon รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565
17 04/10/2565 1-30 ก.ย.2565 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565
18 02/09/2565 1-31 ส.ค.65 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
19 03/08/2565 1-31 ก.ค.65 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565
20 05/07/2565 1-30 มิ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565

Pages