จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน พ.ย.66 (Thaksakorn)

วันที่ประกาศ: 
16/10/2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
77,484,446.10 บาท