ประกาศร่าง TOR

ลำดับที่ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ งบประมาณโครงการ/ราคากลาง สถานะโครงการ เอกสาร
1 จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2567 - 28/03/2567 12,000,000 ระหว่างดำเนินการ
2 จ้างโครงการระบบสำรองช่วยสนับสนุนการทำงาน การบริหารจัดการทรัพยากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2567 - 21/03/2567 18,000,000 ระหว่างดำเนินการ
3 โครงการ เช่าศูนย์ข้อมูล BMTA Contact Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2567 - 21/03/2567 29,000,000 ระหว่างดำเนินการ
4 จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 11/03/2567 - 14/03/2567 12,000,000 ระหว่างดำเนินการ
5 จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/02/2567 - 15/02/2567 54,972,500 ระหว่างดำเนินการ
6 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมปรับสภาพพื้นที่บริเวณลานจอดรถอู่เมกา-บางนา จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 12/02/2567 693,363 ระหว่างดำเนินการ
7 ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงานประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 14/12/2566 - 19/12/2566 6,512,938 ระหว่างดำเนินการ
8 เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง ระยะเวลา 5 ปี (ครั้งที่4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/12/2566 - 12/12/2566 774,300,000 ระหว่างดำเนินการ
9 จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/11/2566 - 28/11/2566 10,000,000 ระหว่างดำเนินการ
10 ประกาศร่างวิจารณ์จ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/11/2566 - 23/11/2566 9,989,500 ระหว่างดำเนินการ
11 เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง ระยะเวลา 5 ปี (ครั้งที่3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2566 - 22/11/2566 774,300,000 ระหว่างดำเนินการ
12 เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง ระยะเวลา 5 ปี (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/10/2566 - 17/10/2566 774,300,000 ระหว่างดำเนินการ
13 ขอซื้อเครื่องวัดควันดำจำนวน 1 เครื่อง โดยววิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2566 328,490 ระหว่างดำเนินการ
14 เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/08/2566 - 11/09/2566 774,300,000 ระหว่างดำเนินการ
15 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่องของเขตการเดินรถที่ 3 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 27/07/2566 - 22/08/2566 120,000 ระหว่างดำเนินการ
16 ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นลานจอดรถ อู่คลองเตย กปด.14 ครั้งที่ 2 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 18/08/2566 - 21/08/2566 6,000,000 ระหว่างดำเนินการ
17 ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงาน ประจำปี 2561 และ 2562 (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/08/2566 - 08/08/2566 16,215,452 ระหว่างดำเนินการ
18 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ชั่วคราว) อู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/07/2566 1,268,676 ระหว่างดำเนินการ
19 ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสารกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่คลองเตย) เขตการเดินรถที่ 4 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 18/07/2566 - 21/07/2566 6,000,000 ระหว่างดำเนินการ
20 ร่างวิจารณ์ จ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานใหญ่ และเขตการเดินรถที่ 1-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/07/2566 - 12/07/2566 13,510,000 ระหว่างดำเนินการ
21 ประกาศร่างวิจารณ์ ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงานประจำปี 2561 และ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2566 - 29/06/2566 16,215,452 ระหว่างดำเนินการ
22 ประกาศร่างวิจารณ์เรื่องเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ติดตั้งที่สำนักงานใหญ่และเขตการเดินรถที่ 1-8 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 23/06/2566 - 28/06/2566 72,000,000 ระหว่างดำเนินการ
23 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 600 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/06/2566 - 06/07/2566 6,300,000 ระหว่างดำเนินการ
24 จ้างบริการบำรุงรักษาบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/06/2566 - 27/06/2566 10,000,000 ระหว่างดำเนินการ
25 จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานเหมาซ่อมรถโดยสารประจำทาง ขสมก. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 25/05/2566 - 30/05/2566 10,000,000 ระหว่างดำเนินการ
26 เช่าใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/05/2566 - 29/05/2566 17,000,000 ระหว่างดำเนินการ
27 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้ง จำนวน 300 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/05/2566 - 09/05/2566 57,000,000 ระหว่างดำเนินการ
28 ประกาศร่างวิจารณ์ TOR เช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 27/04/2566 - 08/05/2566 72,000,000 ระหว่างดำเนินการ
29 ร่าง TOR จ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 20/04/2566 - 25/04/2566 10,000,000 ระหว่างดำเนินการ
30 เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS)พร้อมติดตั้ง จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 09/03/2566 - 14/03/2566 851,730,000 ระหว่างดำเนินการ

Pages