ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
21 13/12/2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสาร ปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน ม.ค.67 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,289,138.20 PDF icon จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสาร ปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน ม.ค.67
22 08/12/2566 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาปรับโครงสร้างองค์กรและบุคลากรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,000,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างที่ปรึกษาปรับโครงสร้างองค์กรและบุคลากรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
23 08/12/2566 จ้างที่ปรึกษาปรับโครงสร้างองค์กรและบุคลากรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ วีธีเฉพาะเจาะจง 7,000,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างที่ปรึกษาปรับโครงสร้างองค์กรและบุคลากรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
24 01/12/2566 ซื้อผ้าตัดเครื่อแบบให้แก่พนักงานประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,512,937.75 PDF icon ราคากลาง ซื้อผ้าตัดเครื่อแบบให้แก่พนักงานประจำปี 2567
25 30/11/2566 บจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (NGV) จำนวน 323 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,222,360.00 PDF icon บก.06 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (NGV) จำนวน 323 คัน
26 29/11/2566 จ้างโครงการเชื่อมต่อข้อมูลการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กับ สปสช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,210,000.00 PDF icon ราคากลาง จ้างโครงการเชื่อมต่อข้อมูลการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กับ สปสช.
27 20/11/2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 งาน ( 43 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 358,451.07 PDF icon ราคากลางซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 งาน ( 43 รายการ)
28 17/11/2566 จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,940,000.00 PDF icon ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP
29 15/11/2566 จ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,989,500.00 PDF icon บก.06 จ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ
30 14/11/2566 ซื้อหมึกพิมพ์ (สำรองคลัง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 318,218.00 PDF icon ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์ (สำรองคลัง) จำนวน 15 รายการ
31 09/11/2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ธ.ค.66 โดยววิธีเฉพาะเจาะจง 22,289,138.20 PDF icon บก.06 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน
32 09/11/2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ธ.ค.66 โดยววิธีเฉพาะเจาะจง 80,067,260.90 PDF icon บก.06 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน
33 09/11/2566 เช่ารถยนต์ใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน มีกำหนด 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,980,000.00 PDF icon ราคากลาง เช่ารถยนต์ใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน มีกำหนด 3 เดือน
34 08/11/2566 ซื้อแก้วเก็บอุณหภูมิมีหูหิ้วสกรีน 2 ตำแหน่ง สีเขียวอ่อน จำนวน 13,000 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,060,200.00 PDF icon บก.06 ซื้อแก้วเก็บอุณหภูมิมีหูหิ้ว สกรีน 2 ตำแหน่ง สีเขียวอ่อน จำนวน 13,000 ใบ
35 08/11/2566 ซื้อแก้วเก็บอุณหภูมิมีหูหิ้วสกรีน 2 ตำแหน่ง สีเขียวอ่อน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,060,200.00 PDF icon ซื้อแก้วเก็บอุณหภูมิมีหูหิ้วสกรีน 2 ตำแหน่ง สีเขียวอ่อน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2567
36 08/11/2566 ซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง ช.ผอก.ฝรอ.๑ และห้อง ช.ผอก.ฝรอ.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 155,150.00 PDF icon ราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง ช.ผอก.ฝรอ.๑ และห้อง ช.ผอก.ฝรอ.๒
37 27/10/2566 ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงห้องสำนักบัญชีและกองทุนกลาง จำนวน 1 งาน (36 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 295,936.32 PDF icon ราคากลางซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงห้องสำนักบัญชีและกองทุนกลาง จำนวน 1 งาน (36 รายการ)
38 18/10/2566 จ้างทีปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 600,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปี 2567
39 16/10/2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน พ.ย.66 (Thaksakorn) โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 77,484,446.10 PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน
40 16/10/2566 ซื้อประกันภัยรถยนต์โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีคัดเลือก 99,189,694.40 PDF icon ราคากลาง ซื้อประกันภัยรถยนต์โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2567

Pages