ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
21 25/07/2562 จ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 727,200.00 PDF icon aebb_bk.06_taaraangngbpramaan_rpph.uuswnsyaam_-_copy.pdf
22 24/07/2562 จ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การ จำนวน 13,347 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,268,990.00 PDF icon ราคากลางจ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การ จำนวน 13,347 ตัว
23 24/07/2562 เช่ารถจักรยานยนต์ของสายตรวจพิเศษ จำนวน 25 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,357,575.00 PDF icon ราคากลางเช่ารถจักรยานยนต์ของสายตรวจพิเศษ
24 24/07/2562 จ้างพัฒนาระบบบริหารสัญญาและคดี จำนวน 1 โครงการ วิธ๊เฉพาะเจาะจง 140,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างพัฒนาระบบบริหารสัญญาและคดี จำนวน 1 โครงการ
25 24/07/2562 เช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง 216,354.00 PDF icon เช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) จำนวน 1 โครงการ
26 24/07/2562 ว่าจ้างทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 660,000.00 PDF icon taaraangaesdngngbaembaan_uuswnsyaam0001.pdf
27 23/07/2562 ว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 727,200.00 PDF icon taaraangngbpramaan_rpph.uumiinburii0001.pdf
28 23/07/2562 จ้างทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 660,000.00 PDF icon raakhaaklaang_aembaan_uumiinburii0001.pdf
29 22/07/2562 จ้างทำแก้น้ำสูญญากาศ สกรีนโลโก้ ขสมก. 2 สี 1 ตำแหน่ง จำนวน 1,239 ใบ (สิทธิชัย) วิธีเฉพาะเจาะจง 210,630.00 PDF icon จ้างทำแก้น้ำสูญญากาศ สกรีนโลโก้ ขสมก. 2 สี 1 ตำแหน่ง จำนวน 1,239 ใบ
30 19/07/2562 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 อู่บางเขน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,092,960.00 PDF icon ราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่บางเขน)
31 19/07/2562 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 (อู่รังสิต) เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,531,200.00 PDF icon ราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2และ3 อู่รังสิต
32 15/07/2562 ราคากลางซื้อชุดเครื่องเสียง PA จำนวน 2 ชุด วิธ๊เฉพาะเจาะจง 136,000.00 PDF icon ราคากลางซื้อชุดเครื่องเสียง PA จำนวน 2 ชุด
33 11/07/2562 ราคากลางเช่าระบบ ISDN ประเภท PRI จำนวน 30 วงจร วิธีเฉพาะเจาะจง 780,000.00 PDF icon ราคากลางเช่าระบบ ISDN ประเภท PRI จำนวน 30 วงจร
34 10/07/2562 จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงาน เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 282,000.00 PDF icon ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 1
35 09/07/2562 จ้างเหมาทำความสะอาด ลานจอดรถและห้องสุขา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 464,400.00 PDF icon ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาด ลานจอดรถและห้องสุขา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1
36 05/07/2562 ว่าจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการเขตการเดินรถที่ ๒ อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ ๒ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง 250,084.80 PDF icon taaraangngbpramaanaembaanekht_2.pdf
37 04/07/2562 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 1 อู่ มธ.ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 500,760.00 PDF icon ราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 1 อู่ มธ.ศูนย์รังสิต
38 04/07/2562 ซื้อเครื่องนับธนบัตร จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องนับเหรียญ จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง 403,355.00 PDF icon ราคากลางซื้อเครื่องนับธนบัตร จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องนับเหรียญ จำนวน 1 เครื่อง
39 04/07/2562 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิติดตั้งหรือแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ วิธ๊เฉพาะเจาะจง 453,800.00 PDF icon ราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิติดตั้งหรือแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ
40 03/07/2562 จ้างจัดทำโล่ปนะกาศเกียรติคุณสำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2562 จำนวน 547 อัน วิธ๊เฉพาะเจาะจง 351,174.00 PDF icon จ้างจัดทำโล่ปนะกาศเกียรติคุณสำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2562 จำนวน 547 อัน

Pages