ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
21 08/08/2562 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 2 อู่กัลปพฤกษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 778,752.00 PDF icon raakhaaklaangkalp.pdf
22 08/08/2562 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 5 อู่แสมดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,012,440.00 PDF icon raakhaaklaangaesmdam.pdf
23 06/08/2562 ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัตการเดินรถ 2 อู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 778,752.00 PDF icon raakhaaklaangkalp.pdf
24 06/08/2562 ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 อุ่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,012,440.00 PDF icon raakhaaklaangaesmdam.pdf
25 06/08/2562 ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 อู่พระประแดง เขตการเดินรถที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 778,752.00 PDF icon raakhaaklaangphrapraaedng.pdf
26 31/07/2562 การแลกเปลี่ยนรถยนต์โดยสารปลดระวาง จำนวน 119 คัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 12,531,200.00 PDF icon ราคากลาง แลกเปลี่ยนรถยนต์โดยสารปลดระวาง119 คัน
27 30/07/2562 จ้างบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค จำนวน 24 ชุด วิธ๊เฉพาะเจาะจง 166,406.40 PDF icon ราคากลางจ้างบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค จำนวน 24 ชุด
28 26/07/2562 ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2และ3 (อู่รังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 762,000.00 PDF icon ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2และ3 อู่รังสิต
29 25/07/2562 จ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 727,200.00 PDF icon aebb_bk.06_taaraangngbpramaan_rpph.uuswnsyaam_-_copy.pdf
30 24/07/2562 เช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง 216,354.00 PDF icon เช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) จำนวน 1 โครงการ
31 24/07/2562 ว่าจ้างทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 660,000.00 PDF icon taaraangaesdngngbaembaan_uuswnsyaam0001.pdf
32 24/07/2562 จ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การ จำนวน 13,347 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,268,990.00 PDF icon ราคากลางจ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การ จำนวน 13,347 ตัว
33 24/07/2562 เช่ารถจักรยานยนต์ของสายตรวจพิเศษ จำนวน 25 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,357,575.00 PDF icon ราคากลางเช่ารถจักรยานยนต์ของสายตรวจพิเศษ
34 24/07/2562 จ้างพัฒนาระบบบริหารสัญญาและคดี จำนวน 1 โครงการ วิธ๊เฉพาะเจาะจง 140,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างพัฒนาระบบบริหารสัญญาและคดี จำนวน 1 โครงการ
35 23/07/2562 จ้างทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 660,000.00 PDF icon raakhaaklaang_aembaan_uumiinburii0001.pdf
36 23/07/2562 ว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 727,200.00 PDF icon taaraangngbpramaan_rpph.uumiinburii0001.pdf
37 22/07/2562 จ้างทำแก้น้ำสูญญากาศ สกรีนโลโก้ ขสมก. 2 สี 1 ตำแหน่ง จำนวน 1,239 ใบ (สิทธิชัย) วิธีเฉพาะเจาะจง 210,630.00 PDF icon จ้างทำแก้น้ำสูญญากาศ สกรีนโลโก้ ขสมก. 2 สี 1 ตำแหน่ง จำนวน 1,239 ใบ
38 19/07/2562 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 อู่บางเขน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,092,960.00 PDF icon ราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่บางเขน)
39 19/07/2562 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 (อู่รังสิต) เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,531,200.00 PDF icon ราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2และ3 อู่รังสิต
40 15/07/2562 ราคากลางซื้อชุดเครื่องเสียง PA จำนวน 2 ชุด วิธ๊เฉพาะเจาะจง 136,000.00 PDF icon ราคากลางซื้อชุดเครื่องเสียง PA จำนวน 2 ชุด

Pages