ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
1 21/11/2566 จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP 21/11/2566 PDF icon ประกาศแผน จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP
2 20/11/2566 ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องซื้อแก้วเก็บอุณหภูมิมีหูหิ้วสกรีน 2 ตำแหน่ง สีเขียวอ่อน 20/11/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องซื้อแก้วเก็บอุณหภูมิมีหูหิ้วสกรีน 2 ตำแหน่ง สีเขียวอ่อน
3 20/11/2566 เช่ารถยนต์ใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน มีกำหนด 3 เดือน 20/11/2566 PDF icon ประกาศแผน เช่ารถยนต์ใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน มีกำหนด 3 เดือน
4 16/11/2566 จ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ 16/11/2566 PDF icon จ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ
5 13/11/2566 จ้างให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดำเนินการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของสิทธิองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 13/11/2566 PDF icon ประกาศแผน จ้างให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดำเนินการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของสิทธิ
6 10/11/2566 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 1,749 คัน ธ.ค.66 10/11/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผน จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 1,749 คัน ธ.ค.66
7 10/11/2566 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ 323 คัน ธ.ค.66 10/11/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ 323 คัน ธ.ค.66
8 20/10/2566 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปี 2567 20/10/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผน จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปี 2567
9 19/10/2566 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารยูโรทู ยีห้ออีซูซุ 323 คัน 19/10/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารยูโรทู ยี่หออีซูซุ 323 คัน
10 19/10/2566 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน 19/10/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 1,749 คัน
11 17/10/2566 ซื้อประกันภัยรถยนต์โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2567 17/10/2566 PDF icon ประกาศแผน ซื้อประกันภัยรถยนต์โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2567
12 07/09/2566 จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึก สำหรับพนักงานดีเด่น ประจำปี 2566 07/09/2566 PDF icon ประกาศแผน จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึก สำหรับพนักงานดีเด่น ประจำปี 2566
13 06/09/2566 จ้างโครงการการจัดการข้อมูลบุคคลและสวัสดิการพนักงาน ขสมก. 06/09/2566 PDF icon ประกาศแผน จ้างโครงการการจัดการข้อมูลบุคคลและสวัสดิการพนักงาน ขสมก.
14 05/09/2566 ประกาศแผน จ้างซ่อมแซมรถยต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยีห้ออีซูซุ 323 คัน 06/09/2566 PDF icon ประกาศแผน จ้างซ่อมแซมรถยต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยีห้ออีซูซุ 323 คัน
15 05/09/2566 ประกาศแผน จ้างซ่อมแซมรถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน ต.ค.2566 (Thaksakorn) 07/09/2566 PDF icon ประกาศแผน จ้างซ่อมแซมรถโดยสาร 1,749 คัน
16 01/09/2566 เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒,๘๘๔ คัน กำหนดระยะเวลา ๓ เดือน (Thaksakorn) 01/09/2566 PDF icon เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒,๘๘๔ คัน กำหนดระยะเวลา ๓ เดือน
17 25/08/2566 ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา ชาย-หญิง กปด.12 25/08/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา ชาย-หญิง กปด.12
18 21/08/2566 จ้างจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2566 21/08/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผน จ้างจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2566
19 11/08/2566 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร จำนวน 540 ขวด 11/08/2566 PDF icon ประกาศแผน ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร จำนวน 540 ขวด
20 10/08/2566 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน เดือน ก.ย.66 10/08/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน เดือน ก.ย.66, PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน เดือน ก.ย.66

Pages