ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
1 24/05/2567 ประกาศแผนว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ทั้ง 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน 24/05/2567 PDF icon ประกาศแผนว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ทั้ง 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน
2 15/05/2567 จ้างเหมาปรับปรุงทางเดินหลังอาคารสำนักงานการเดินรถ บันไดทางขึ้นอาคารกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 2 15/05/2567 PDF icon ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาปรับปรุงทางเดินรทางหลังอาคารสำนักงานการเดินรถ บันไดทางขึ้นอาคารกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 2
3 14/05/2567 ซื้อ Software Antivirus จำนวน 950 License พร้อมติดตั้ง 14/05/2567 PDF icon ประกาศแผน ซื้อ Software Antivirus จำนวน 950 License พร้อมติดตั้ง
4 14/05/2567 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS 14/05/2567 PDF icon ประกาศแผน เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS
5 13/05/2567 ซื้ออุปกรณ์ในห้องประชุม เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง 13/05/2567 PDF icon ประกาศเผยแพร่ ซื้ออุปกรณ์ในห้องประชุม เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง
6 19/04/2567 จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าและหลังคาที่ทำการอาคารกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 19/04/2567 PDF icon ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าและหลังคาที่ทำการอาคารกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 2
7 18/04/2567 ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหารและเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 11 รายการ 22/04/2567 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหารและเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 11 รายการ
8 05/04/2567 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 05/04/2567 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
9 25/03/2567 เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server) 25/03/2567 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server)
10 15/03/2567 ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง 15/03/2567 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผน ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง
11 15/03/2567 จ้างโครงการระบบสำรองช่วยสนับสนุนการทำงาน การบริหารจัดการทรัพยากร 15/03/2567 PDF icon ประกาศแผน จ้างโครงการระบบสำรองช่วยสนับสนุนการทำงาน การบริหารจัดการทรัพยากร
12 14/03/2567 ประกาศเผยแพร่แผนเช่าใช้อุปกรณ์สำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย San Storage พร้อมติดตั้ง 14/03/2567 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเช่าใช้อุปกรณ์สำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย San Storage พร้อมติดตั้ง
13 12/03/2567 จ้างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ 12/03/2567 PDF icon ประกาศแผน จ้างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์
14 11/03/2567 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวนพร้อมติดตั้ง งบลงทุนปี 2567 11/03/2567 PDF icon ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชิดติดตั้งหรือแขวนพร้อมติดตั้ง งบลงทุนปี 2567
15 11/03/2567 ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 11/03/2567 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
16 11/03/2567 ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 11/03/2567 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
17 07/03/2567 ประกาศเผยแพร่แผนเช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi-Fi พร้อมติดตั้ง 07/03/2567 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi-Fi พร้อมติดตั้ง
18 07/03/2567 ประกาศเผยแพร่แผนเช่าใช้เครื่อง Face Scan จำนวน 48 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)พร้อมติดตั้ง 07/03/2567 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเช่าใช้เครื่อง Face Scan จำนวน 48 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)พร้อมติดตั้ง
19 07/03/2567 เช่าใช้บริการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์สำหรับรองรับการพัฒนาระบบของ ขสมก. 07/03/2567 PDF icon ประกาศแผน เช่าใช้บริการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์สำหรับรองรับการพัฒนาระบบของ ขสมก.
20 07/03/2567 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนการทำงานและรักษาลความปลอดภัยห้อง Data Center 07/03/2567 PDF icon ประกาศแผน จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนการทำงานและรักษาลความปลอดภัยห้อง Data Center

Pages