ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
1 08/10/2563 ประกาศแผน ซื้อประกันภัยรถยนต์รถยนต์โดยสาร และรถจักรยานยนต์ประจำปี 2564 08/10/2563 PDF icon ประกาศแผนซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสาร ประจำปี 2564
2 28/09/2563 ประกาศแผนต่อสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 7 เครื่อง ,สำรอง 3 เครื่อง 28/09/2563 PDF icon ประกาศแผนเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 7 เครื่อง
3 02/09/2563 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน 02/09/2563 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน
4 01/09/2563 ประกาศแผน การจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ 01/09/2563 PDF icon ประกาศแผนการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ
5 20/08/2563 ประกาศแผน ว่าจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสารอู่รังสิต เขตการเดินรถที่ 1 20/08/2563 PDF icon ประกาศแผน จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสารอู่รังสิต เขต 1
6 10/08/2563 ประกาศแผน การจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทางขององค์การ 10/08/2563 PDF icon ประกาศแผน
7 06/08/2563 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 06/08/2563 PDF icon แผนจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
8 29/07/2563 ประกาศแผน ว่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ จำนวน 11 คน 29/07/2563 PDF icon ประกาศแผน
9 29/07/2563 ประกาศแผน เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 7 เครื่อง สำรองเครื่องถ่ายเอกสาร 3 เครื่อง 29/07/2563 PDF icon ประกาศแผนเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
10 29/07/2563 จ้างเหมารักษาความสะอาด อู่พระประแดง เขตการเดินรถที่ 5 29/07/2563 PDF icon aephn.phrapraaedng_1.pdf, PDF icon aephn.phrapraaedng_2.pdf, PDF icon aephn_phrapraaedng_3.pdf
11 29/07/2563 ประกาศแผนเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 7 เครื่อง ,สำรอง 3 เครื่อง 29/07/2563 PDF icon ประกาศแผนเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 7 เครื่อง สำรอง 3 เครื่อง
12 29/07/2563 จ้างเหมารักษาความสะอาด อู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ 5 29/07/2563 PDF icon aephn_kalp_1.pdf, PDF icon aephn_kalp_2.pdf, PDF icon aephn_kalp_3.pdf
13 24/07/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตการเดินรถที่ 7 21/07/2563 PDF icon แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
14 21/07/2563 จ้างเหมารักษาความสะอาด อู่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5 21/07/2563 PDF icon aephn_aesmdam_1.pdf, PDF icon aephn_aesmdam_2.pdf, PDF icon aephn_aesmdam_3.pdf
15 16/07/2563 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่บางเขน) 16/07/2563 PDF icon ประกาศแผนการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่่บางเขน)
16 16/07/2563 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 เขตการเดินรถที่ 1(อู่รังสิต) 16/07/2563 PDF icon ประกาศแผน การจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 (อู่่รังสิต)
17 15/07/2563 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่องซื้อเครื่องพิมพื Line Printerพร้อมอุปกรณ์ 15/07/2563 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผน เรื่องซื้อเครื่องพิมพื Line Printerพร้อมอุปกรณ์
18 02/07/2563 ซื้อสลากออมสินสำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2563 จำนวน 592 คน 02/07/2563 PDF icon ประกาศแผนซื้อสลากออมสินสำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2563
19 19/06/2563 จ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่รังสิต) 19/06/2563 PDF icon ประกาศแผน จ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ2และ3 (อู่่รังสิต)
20 19/06/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เพิ่มเติม จำนวน 3,240 ถัง 19/06/2563 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เพิ่มเติม จำนวน 3,240 ถัง

Pages