ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
1 16/09/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 16/09/2564 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คันต่อไปอีก 1 เดือน
2 06/09/2564 ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 70 ขนาดบรรจุปี๊บละ 18 ลิตร 06/09/2564 PDF icon ประกาศแผนซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 70 ขนาดบรรจุปี๊บละ 18 ลิตร
3 18/08/2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ 18/08/2564 PDF icon แผนจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ
4 17/08/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 17/08/2564 PDF icon แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
5 10/08/2564 ซื้อเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวในด้วยไฟฟ้าชนอดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้และติดตั้ง 10/08/2564 PDF icon ซื้อเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวในด้วยไฟฟ้าชนอดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้และติดตั้ง
6 09/08/2564 ประกาศแผน การจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ปีงบประมาณ 2565 09/08/2564 PDF icon ประกาศแผน
7 09/08/2564 ประกาศแผน การจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทางขององค์การ ปีงบประมาณ 2565 09/08/2564 PDF icon ประกาศแผน
8 05/08/2564 ซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2565 05/08/2564 PDF icon ประกาศแผนซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2565
9 05/08/2564 ซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2565 05/08/2564 PDF icon ซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2565
10 04/08/2564 ประกาศแผน การจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน 11 อัตรา 04/08/2564 PDF icon ประกาศแผน การจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่
11 03/08/2564 เช่าเครื่องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server) 03/08/2564 PDF icon แผนเช่าเครื่องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server)
12 23/07/2564 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 23/07/2564 PDF icon จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
13 20/07/2564 จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของเขตการเดินรถที่ 1 - 8 และสำนักงานใหญ่ 20/07/2564 PDF icon ประกาศแผนจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของเขตการเดินรถที่ 1 - 8 และสำนักงานใหญ่
14 19/07/2564 ซื้อสลากออมสิน สำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 19/07/2564 PDF icon ประกาศแผนซื้อสลากออมสิน สำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
15 15/07/2564 ประกาศแผนการจ้างแม่บ้านรักษาความสะอาด อู่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5 งบประมาณปี 2565 15/07/2564 PDF icon prakaasaephnkaarcchaangaembaanaesmdam_ngbpii_2565.pdf
16 15/07/2564 ประกาศแผนการจ้างแม่บ้านรักษาความสะอาด อู่พระประแดง เขตการเดินรถที่ 5 งบประมาณปี 2565 15/07/2564 PDF icon prakaasaephnkaarcchaangaembaanphrapraaedng_ngbpii_2565.pdf
17 15/07/2564 ประกาศแผนการจ้างแม่บ้านรักษาความสะอาด อู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ 5 งบประมาณปี 2565 15/07/2564 PDF icon prakaasaephnkaarcchaangaembaankalpphrks_ngbpii_2565.pdf
18 12/07/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 12/07/2564 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
19 08/07/2564 เช่าที่ดินบริเวณทางเข้า - ออก ตรงข้ามฝ่ายการช่างของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 08/07/2564 PDF icon ประกาศแผนเช่าที่ดินบริเวณทางเข้า - ออก ตรงข้ามฝ่ายการช่างของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
20 07/07/2564 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 07/07/2564 PDF icon ประกาศแผนจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

Pages