ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
1 13/01/2565 เช่าพื้นที่การทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (อู่พระราม 9 ) 13/01/2565 PDF icon ประกาศแผนเช่าพื้นที่การทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (อู่พระราม 9 )
2 24/12/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน 24/12/2564 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
3 17/12/2564 จ้างจัดทำกระเป๋าเป้ สีกรมท่า เย็บโลโก้ซิลิโคน BMTA 2 สี 1 จุด 17/12/2564 PDF icon จ้างจัดทำกระเป๋าเป้ สีกรมท่า เย็บโลโก้ซิลิโคน BMTA 2 สี 1 จุด
4 08/12/2564 ซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2565 08/12/2564 PDF icon ประกาศแผนซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2565
5 26/11/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน (ธันวาคม) 26/11/2564 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน (ธันวาคม)
6 11/11/2564 ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2565 11/11/2564 PDF icon ประกาศแผนซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2565
7 20/10/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน 20/10/2564 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
8 04/10/2564 ซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management) 04/10/2564 PDF icon ประกาศแผนซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management)
9 16/09/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 16/09/2564 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คันต่อไปอีก 1 เดือน
10 06/09/2564 ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 70 ขนาดบรรจุปี๊บละ 18 ลิตร 06/09/2564 PDF icon ประกาศแผนซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 70 ขนาดบรรจุปี๊บละ 18 ลิตร
11 18/08/2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ 18/08/2564 PDF icon แผนจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ
12 17/08/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 17/08/2564 PDF icon แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
13 10/08/2564 ซื้อเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวในด้วยไฟฟ้าชนอดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้และติดตั้ง 10/08/2564 PDF icon ซื้อเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวในด้วยไฟฟ้าชนอดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้และติดตั้ง
14 09/08/2564 ประกาศแผน การจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทางขององค์การ ปีงบประมาณ 2565 09/08/2564 PDF icon ประกาศแผน
15 09/08/2564 ประกาศแผน การจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ปีงบประมาณ 2565 09/08/2564 PDF icon ประกาศแผน
16 05/08/2564 ซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2565 05/08/2564 PDF icon ประกาศแผนซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2565
17 05/08/2564 ซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2565 05/08/2564 PDF icon ซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2565
18 04/08/2564 ประกาศแผน การจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน 11 อัตรา 04/08/2564 PDF icon ประกาศแผน การจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่
19 03/08/2564 เช่าเครื่องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server) 03/08/2564 PDF icon แผนเช่าเครื่องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server)
20 23/07/2564 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 23/07/2564 PDF icon จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

Pages