ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
1 31/03/2564 เช่าพื้นที่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน อู่ฟาร์มจระเข้ เขตการเดินรถที่ 3 31/03/2564 PDF icon ประกาศแผนเช่าพื้นที่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน อู่ฟาร์มจระเข้ เขตการเดินรถที่ 3
2 22/03/2564 ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม 22/03/2564 PDF icon ประกาศแผนซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม
3 19/03/2564 จ้างซ่อมแซมรั้วอู่เมกา-บางนา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 3 19/03/2564
4 02/03/2564 เช่าที่ดินอู่พระราม 9 กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 02/03/2564 PDF icon เช่าที่ดินอู่พระราม 9 กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
5 01/03/2564 จ้างซ่่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถโดยสาร อู่คลองเตย 01/03/2564 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถโดยสาร อู่คลองเตย
6 26/02/2564 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่บริเวณอู่จอดรถโดยสาร อู่ช้างเอราวัณ 2 เขตการเดินรถที่ 3 26/02/2564 PDF icon ประการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ บริเวณอู่ช้างเอราวัณ 2
7 19/02/2564 ประกาศแผน การเช่าที่ดิน เพื่อวางหรือฝังท่อและปักเสาพาดสายไฟฟ้าที่บริเวณย่านพหลโยธิน (เขตการเดินรถที่ 4) 19/02/2564 PDF icon ประกาศแผน การเช่าที่ดิน เพื่อวางหรือฝังท่อและปักเสาพาดสายไฟฟ้าที่บริเวณย่านพหลโยธิน (เขตการเดินรถที่ 4)
8 15/02/2564 จำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพไม่ได้ใช้งาน 10/02/2564
9 05/02/2564 โครงการประยุกต์ใช้มาตราฐานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตราบาน ISO 27001 การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน 05/02/2564 PDF icon โครงการประยุกต์ใช้มาตราฐานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตราบาน ISO 27001 การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน
10 20/01/2564 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่ติดไฟ 20/01/2564 PDF icon ประกาศแผนซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่ติดไฟ
11 14/01/2564 จ้างทำสติกเกอร์หมอชนะ 14/01/2564 PDF icon ประกาศแผนจ้างทำสติกเกอร์หมอชนะ
12 06/01/2564 จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไอซีทีมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจของ ขสมก.ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 06/01/2564 PDF icon ประกาศแผนจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไอซีทีมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจของ ขสมก.ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)
13 04/01/2564 ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ (ขนาดบรรจุถังละ 18 ลิตร) 04/01/2564 PDF icon ประกาศแผนซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ (ขนาดบรรจุถังละ 18 ลิตร)
14 29/12/2563 เช่าที่บริเวณใต้ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ หน้าพิพธภัณฑ์ช้างเอราวัณ กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 29/12/2563 PDF icon ประกาศแผนเช่าที่บริเวณใต้ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ หน้าพิพธภัณฑ์ช้างเอราวัณ กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
15 15/12/2563 ซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 15/12/2563 PDF icon ประกาศแผนซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3
16 09/12/2563 เช่าที่ดินอู่คลองเตย กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย 09/12/2563 PDF icon ประกาศแผนเช่าที่ดินอู่คลองเตย กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย
17 04/12/2563 จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ (Rebranding) 04/12/2563 PDF icon จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ (Rebranding)
18 26/11/2563 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน 26/11/2563 PDF icon ประกาศแผนเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน
19 24/11/2563 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน 24/11/2563 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน
20 20/10/2563 ประกาศแผน ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานปี 2564 20/10/2563 PDF icon ประกาศแผนซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงาน ปี 2564

Pages