จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ธ.ค.66

วันที่ประกาศ: 
09/11/2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยววิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
80,067,260.90 บาท