ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
101 09/05/2566 จ้างตรวจสุขภาพแระจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,415,620.00 PDF icon ราคากลาง จ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2566
102 09/05/2566 จ้างแพท์ จำนวน 1 อัตรา (งบประมาณปี 2567) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 801,900.00 PDF icon จ้างแพท์ จำนวน 1 อัตรา (งบประมาณปี 2567)
103 28/04/2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,570,133.80 PDF icon ราคากลาง จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
104 28/04/2566 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Call Center ๑๓๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 PDF icon ราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Call Center ๑๓๔๘
105 28/04/2566 ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 77,484,446.10 PDF icon ราคากลางว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
106 26/04/2566 เช่าใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 100 ชุด จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 17,000,000.00 PDF icon เช่าใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 100 ชุด
107 24/04/2566 เช่าใช้เครื่อง Face Scan จำนวน 48 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 780,000.00 PDF icon ราคากลาง เช่าใช้เครื่อง Face Scan จำนวน 48 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
108 19/04/2566 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนการทำงานและรักษาความปลอดภัยห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 797,150.00 PDF icon ราคากลาง จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนการทำงานและรักษาความปลอดภัยห้อง Data Center
109 18/04/2566 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,247,264.00 PDF icon ราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลและการจัดการนวัตกรรม
110 12/04/2566 โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๐๐ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 56,710,000.00 PDF icon ราคากลาง โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๐๐ เครื่อง
111 10/04/2566 เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,136,000.00 PDF icon ราคากลาง เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง
112 07/04/2566 เช่าระบบกล้องโทรศัพท์วงจรปิด CCTV ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ติดตั้งที่สำนักงานใหญ่และเขตการเดินรถที่ 1-8 ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 72,000,000.00 PDF icon ราคากลางเช่าระบบกล้องโทรศัพท์วงจรปิด CCTV ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ติดตั้งที่สำนักงานใหญ่และเขตการเดินรถที่ 1-8 ระยะเวลา 3 ปี
113 04/04/2566 โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 550,000.00 PDF icon ราคากลาง โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566
114 04/04/2566 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,155,600.00 PDF icon ราคากลาง เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS
115 03/04/2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,289,138.26 PDF icon ราคากลาง จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
116 03/04/2566 เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,421,860.00 PDF icon ราคากลาง เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server)
117 03/04/2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน พ.ค.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,067,260.97 PDF icon ราคากลาง จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน พ.ค.66
118 29/03/2566 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร จำนวน 540 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 378,000.00 PDF icon ราคากลาง ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร จำนวน 540 ขวด
119 29/03/2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของสำนักแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 192,198.75 PDF icon ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของสำนักแผนงาน
120 27/03/2566 จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 9,469,500.00 PDF icon ราคากลางจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยรถโดยสารประจำทางของ ขสมก.

Pages