กิจกรรม

03662

ขสมก.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 21 พ.ย.นี้
เป้าหมายพัฒนาคุณภาพงานบริการ และลดภาระประชาชน
ระดมสมองสนองนโยบาย ค่าโดยสาร “วันละ 30 บาท”

 

อ่านต่อ
03462

ข่าวฉบับที่ 034 /2562                                                                   ประจำวันที่  25 ตุลาคม 2562

 

 

ขสมก.จัดรถโดยสารให้บริการฟรี 2 เส้นทางอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางไปร่วมชม
งานนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ระหว่างวันที่ 25 ต.ค. - 11 พ.ย.62

 

อ่านต่อ
03362

ขสมก.จัดรถโดยสารให้บริการฟรี 2 เส้นทางอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ต.ค.นี้

 

อ่านต่อ
0312562

ขสมก.จัดรถให้บริการฟรี 4 เส้นทาง อำนวยความสะดวกประชาชน

ไปร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศลฯ 18 ก.ย. นี้

 

อ่านต่อ
02862

ข่าวฉบับที่ 028/2562                                                                                                                                                               ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562

 

ขสมก.จัดรถ Shuttle Bus ให้บริการฟรี 2 เส้นทาง อำนวยความสะดวกประชาชน

แทนเรือข้ามฟาก กรณี ปิดการจลาจลทางบกและทางน้ำ ซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

 

อ่านต่อ
02762

ขสมก.จัดรถให้บริการฟรี 4 เส้นทาง อำนวยความสะดวกประชาชน

ไปร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศลฯ 22 ส.ค. นี้

 

อ่านต่อ
38270

          วันนี้ (26 ก.ค. 62) เวลา 08.00 น. นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผอก.ขสมก. เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและพลังของแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 62 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีนายประยูร ช่วยแก้ว รอง ผอก.ฝรอ., นางพนิดา ทองสุข รอง ผอก.ฝบร., นายคมสันโชติประดิษฐ์ ช.ผอก.ฝรร.

อ่านต่อ

Pages