กิจกรรม

0312562

ขสมก.จัดรถให้บริการฟรี 4 เส้นทาง อำนวยความสะดวกประชาชน

ไปร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศลฯ 18 ก.ย. นี้

 

อ่านต่อ
02862

ข่าวฉบับที่ 028/2562                                                                                                                                                               ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562

 

ขสมก.จัดรถ Shuttle Bus ให้บริการฟรี 2 เส้นทาง อำนวยความสะดวกประชาชน

แทนเรือข้ามฟาก กรณี ปิดการจลาจลทางบกและทางน้ำ ซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

 

อ่านต่อ
02762

ขสมก.จัดรถให้บริการฟรี 4 เส้นทาง อำนวยความสะดวกประชาชน

ไปร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศลฯ 22 ส.ค. นี้

 

อ่านต่อ
38270

          วันนี้ (26 ก.ค. 62) เวลา 08.00 น. นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผอก.ขสมก. เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและพลังของแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 62 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีนายประยูร ช่วยแก้ว รอง ผอก.ฝรอ., นางพนิดา ทองสุข รอง ผอก.ฝบร., นายคมสันโชติประดิษฐ์ ช.ผอก.ฝรร.

อ่านต่อ
0001

ขสมก. จับมือ TPRO  จัดอบรมหลักสูตร BMTA Smart Driver

เพิ่มทักษะการขับรถโดยสารอย่างปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถ

 

 

          องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่วมกับ สถาบันอบรมการขับขี่มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น   (TPRO) จัดโครงการอบรมหลักสูตร “BMTA Smart Driver”เพื่อเพิ่มทักษะการขับรถโดยสารอย่างปลอดภัย ให้กับพนักงานขับรถ ขสมก. ณ ศูนย์ฝึกอบรม TPRO  จังหวัดฉะเชิงเทรา  

อ่านต่อ

Pages