ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
161 28/04/2566 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Call Center ๑๓๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 PDF icon ราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Call Center ๑๓๔๘
162 26/04/2566 เช่าใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 100 ชุด จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 17,000,000.00 PDF icon เช่าใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 100 ชุด
163 24/04/2566 เช่าใช้เครื่อง Face Scan จำนวน 48 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 780,000.00 PDF icon ราคากลาง เช่าใช้เครื่อง Face Scan จำนวน 48 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
164 19/04/2566 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนการทำงานและรักษาความปลอดภัยห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 797,150.00 PDF icon ราคากลาง จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนการทำงานและรักษาความปลอดภัยห้อง Data Center
165 18/04/2566 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,247,264.00 PDF icon ราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลและการจัดการนวัตกรรม
166 12/04/2566 โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๐๐ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 56,710,000.00 PDF icon ราคากลาง โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๐๐ เครื่อง
167 10/04/2566 เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,136,000.00 PDF icon ราคากลาง เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง
168 07/04/2566 เช่าระบบกล้องโทรศัพท์วงจรปิด CCTV ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ติดตั้งที่สำนักงานใหญ่และเขตการเดินรถที่ 1-8 ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 72,000,000.00 PDF icon ราคากลางเช่าระบบกล้องโทรศัพท์วงจรปิด CCTV ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ติดตั้งที่สำนักงานใหญ่และเขตการเดินรถที่ 1-8 ระยะเวลา 3 ปี
169 04/04/2566 โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 550,000.00 PDF icon ราคากลาง โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566
170 04/04/2566 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,155,600.00 PDF icon ราคากลาง เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS
171 03/04/2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,289,138.26 PDF icon ราคากลาง จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
172 03/04/2566 เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,421,860.00 PDF icon ราคากลาง เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server)
173 03/04/2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน พ.ค.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,067,260.97 PDF icon ราคากลาง จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน พ.ค.66
174 29/03/2566 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร จำนวน 540 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 378,000.00 PDF icon ราคากลาง ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร จำนวน 540 ขวด
175 29/03/2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของสำนักแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 192,198.75 PDF icon ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของสำนักแผนงาน
176 27/03/2566 ซื้อ Software Antivirus จำนวน 950 License พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 655,000.00 PDF icon ราคากลาง ซื้อ Software Antivirus จำนวน 950 License พร้อมติดตั้ง
177 27/03/2566 ว่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,947,000.00 PDF icon ราคากลางว่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา
178 27/03/2566 จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 9,469,500.00 PDF icon ราคากลางจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยรถโดยสารประจำทางของ ขสมก.
179 24/03/2566 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,786,080.00 PDF icon ราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
180 22/03/2566 จ้างติดตั้งฝ้าเพดานอาคารโรงอาหาร อู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 212,000.00 PDF icon ราคากลางทำฝ้าอู่บรมราชชนนี

Pages