ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
161 03/11/2565 เรื่องซื้อประกันภัยรถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ปรจำปี 2566 ด้วยวิธีคัดเลือก 91,262,032.33 PDF icon ราคากลางเรื่องซื้อประกันภัยรถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ปรจำปี 2566
162 25/10/2565 ราคากลางว่าจ้างติดตั้งพื้นปาร์เก้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 496,587.00 PDF icon ว่าจ้างปูพื้นปาร์เก้ ลายไม้มะค่า ขนาด ๔ นิ้ว X๑๐๐ เซนติเมตร ๑๓๐ ตารางเมตร
163 25/10/2565 ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ห้องประชุม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 249,950.00 PDF icon ราคากลางซื้อโต๊ะและเก้าอี้ห้องประชุม
164 21/10/2565 ว่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนรองรับสถานะการณ์ฉุกเฉินขององค์การขนส่งมวลกรุงเทพ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,000,000.00 PDF icon ราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนรองรับสถานะการณ์ฉุกเฉินขององค์การขนส่งมวลกรุงเทพ
165 18/10/2565 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 251,777.50 PDF icon ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 11 รายการ
166 10/10/2565 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร จำนวน 540 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 378,000.00 PDF icon ราคากลางซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร จำนวน 540 ขวด
167 29/09/2565 ราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจการองค์การ ด้วยวิธีคัดเลือก 4,719,900.00 PDF icon ราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจการองค์การ
168 27/09/2565 ราคากลางเครื่องวัดควันดำระบบทึบแสง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 307,000.00 PDF icon ราคากลางเครื่องวัดควันดำระบบทึบแสง
169 27/09/2565 ไมค์ประชุมไร้สาย เขต 4 ไมค์ประชุมใช้สายดิจิตอล 1 ประธาน 10 ผู้เข้าร่วม ก้านยาว 18.9 นิ้ว เขต 6 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 418,000.00 PDF icon ราคากลางไมค์ประชุมไร้สาย เขต 4 ไมค์ประชุมใช้สายดิจิตอล 1 ประธาน 10 ผู้เข้าร่วม ก้านยาว 18.9 นิ้ว เขต 6
170 27/09/2565 เครื่องนับเหรียญพร้อมคัดแยกเหรียญ เครื่องนับและคัดแยกเหรียญ และเครื่องนับธนบัตร งบลงทุน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 115,000.00 PDF icon ซื้อเครื่องนับเหรียญพร้อมคัดแยกเหรียญ เครื่องนับและคัดแยกเหรียญ และเครื่องนับธนบัตร
171 26/09/2565 จ้างซ่อมแซม และบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน มีกำหนด 1 เดือน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,289,138.26 PDF icon ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซม และบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน มีกำหนด 1 เดือน
172 26/09/2565 เรื่องว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,067,260.97 PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน
173 23/09/2565 ราคากลางเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,106,200.00 PDF icon ประกาศราคากลางเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ
174 16/09/2565 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 960,260.80 PDF icon ราคากลางจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ
175 16/09/2565 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร จำนวน 540 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 378,000.00 PDF icon ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร จำนวน 540 ขวด
176 14/09/2565 ว่าจ้างติดตั้งระบบเครือข่าย สายไฟเบอร์ออฟติก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 133,108.00 PDF icon ราคากลางว่าจ้างติดตั้งระบบเครือข่าย สายไฟเบอร์ออฟติก
177 12/09/2565 ประกาศ ราคากลางซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ สำรองคลัง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 153,459.40 PDF icon ราคากลางซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ สำรองคลัง จำนวน 6 รายการ
178 08/09/2565 จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนและจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,498,828.00 PDF icon ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนและจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การ
179 01/09/2565 ว่าจ้างที่ปรึกษา ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินและสัญญาเช่า ด้วยวิธีคัดเลือก 3,368,090.00
180 31/08/2565 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ และเขตการเดินรถที่ 1-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,032,600.00 PDF icon ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ และเขตการเดินรถที่ 1-8

Pages