ซื้อประกันภัยรถยนต์โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2567

วันที่ประกาศ: 
16/10/2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีคัดเลือก
ราคากลาง: 
99,189,694.40 บาท