ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 22/01/2563 ซื้อหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 จำนวน 20,000 ชิ้น วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 จำนวน 20,000 ชิ้น
2 14/01/2563 ยกเลิก ประกวดราคาว่าจ้างประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Rebranding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ยกเลิกประกวดราคาประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ
3 07/01/2563 ประกาศยกเลิก ว่าจ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การ จำนวน 13,347 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศยกเลิกว่าจ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงาน
4 02/01/2563 2/01/2563 จ้างผลิตสปอตประชาสัมพันธ์ ขสมก.มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตสปอตประชาสัมพันธ์ ขสมก.มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน
5 27/12/2562 สบด.554/2562 ลว. 27 ธ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายน้ำมันเครื่องใช้แล้ว จำนวน 34,170 ลิตร/เดือน โดยวิธีขายทอดตลาด PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายน้ำมันเครื่องใช้แล้ว
6 27/12/2562 พิเศษ/321 ลว.24 ธ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม กปด.3 เขต 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม เขต 8
7 25/12/2562 ปค.67/2562 ลว. 20 ธ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
8 17/12/2562 บร.186/2562 ลว. 11 ธ.ค.2562. ปรกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ Software Antivirus พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Software
9 12/12/2562 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะจงจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง
10 11/12/2562 พิเศษ/2562 ลว. 11 ธ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2561 ของสำนักงานใหญ่ โดยวิธีขายทอดตลาด PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทรัพย์สินชำรุด สนญ.2561
11 11/12/2562 H-62-Z-PO-0011 ประกาศผู้ชนะว่าจ้างจัดทำ ฺBox Set 1000 เซ็ท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะว่าจ้างจัดทำ ฺBox Set 1000 เซ็ท
12 09/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ นายสมใจ บัวแย้ม
13 09/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ นายสมยศ สงวนพันธ์
14 09/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 09/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นายณรงค์ ผลมะขาม
16 09/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ นายทองเริ่ม ทองอินทร์
17 09/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ นายวิเชียร เพ็ชรโต
18 09/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ นายวิทยา บุญจ่าย
19 06/12/2562 ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Rebramding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างจัดทำประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ
20 29/11/2562 H-62-Y-PO-0039 เรื่องจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เรื่องจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 13 รายการ

Pages