ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 28/11/2566 พิเศษ 58/2566 ลว. 21 พ.ย.2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ 323 คัน ธ.ค.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ 323 คัน ธ.ค.66
2 28/11/2566 พิเศษ 59/2566 ลว.21 พ.ย.2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน ธ.ค.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน ธ.ค.66
3 21/11/2566 กจซ. 248/2566 ลว. 21 พ.ย. 66 ซื้อหมึกพิมพ์ (สำรองคลัง) จำนวน 15 รายการ โดยาิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์ (สำรองคลัง) จำนวน 15 รายการ
4 21/11/2566 กจซ. 246/2566 ลว. 20 พ.ย. 66 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 งาน ( 43 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 งาน ( 43 รายการ)
5 08/11/2566 กจซ. 231/2566 ลว. 8 พ.ย. 66 ซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง ช.ผอก.ฝรอ.๑ และห้อง ช.ผอก.ฝรอ.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง ช.ผอก.ฝรอ.๑ และห้อง ช.ผอก.ฝรอ.๒
6 01/11/2566 กจซ.229/2566 ลว.31 ต.ด.66 ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงห้องสำนักบัญชีและกองทุนกลาง จำนวน 1 งาน (36 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงห้องสำนักบัญชีและกองทุนกลาง จำนวน 1 งาน (36 รายการ)
7 31/10/2566 พิเศษ49/2566ลว.27 ต.ค.2566 สรุปรายงานการพิจารณาผลจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน
8 31/10/2566 พิเศษ 50/2566ลว.27 ต.ค.2566 สรุปพิจารณาผลจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน
9 17/10/2566 ประกาศผู้ชนะไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566 เดือน ก.ค.- ก.ย. 66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566 เดือน ก.ค.- ก.ย. 66
10 26/09/2566 กจซ.217/2565 ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงห้อง ช.ผอก.ฝบร.(เดิม) และห้องบริหารการเงิน ชั้น 3 เป็นห้อง ช.ผอก.ฝรอ.1 ช.ผอก.ฝรอ.2 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงห้อง ช.ผอก.ฝบร.(เดิม) และห้องบริหารการเงิน ชั้น 3 เป็นห้อง ช.ผอก.ฝรอ.1 ช.ผอก.ฝรอ.2
11 25/09/2566 กจซ.218/2566 ลว. 25 ก.ย.66 จ้างจัดทำแก้วเก็บอุณหภูมิมีหูหิ้วสกรีน 2 ตำแหน่ง จำนวน 500 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดทำแก้วเก็บอุณหภูมิมีหูหิ้วสกรีน 2 ตำแหน่ง จำนวน 500 ใบ
12 22/09/2566 ช.ผอก.ฝรอ.1/42 /2566 ลว14 ก.ย.66 เช่าระบบตรวจสอบและติดตาามติดตามการปฏิบัติการเดินรถ GPS พร้อมติดตั้ง กำหนด 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะช่าระบบตรวจสอบและติดตาามติดตามการปฏิบัติการเดินรถ GPS พร้อมติดตั้ง กำหนด 3 เดือน
13 22/09/2566 พิเศษ 43/ 2566 ลว 21 ก.ย. 2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
14 22/09/2566 พิเศษ 44/2566 ลว.21 ก.ย.2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสาร ปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน โโยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสาร ปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
15 20/09/2566 คณะกรรมการฯ467/2566 ลว. 20 ก.ย.6 จ้างโครงการการจัดการข้อมูลบุคคลและสวัสดิการพนักงาน ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะ จ้างโครงการการจัดการข้อมูลบุคคลและสวัสดิการพนักงาน ขสมก.
16 15/09/2566 สบจ.656/2566 ลว.14 ก.ย.2566 สรุปรายงานจ้างจัดทำภาพเคลื่อนไหวประกอบเพลงประจำองค์การ จำนวน 2 เพลง โดยววิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำภาพเคลื่อนไหวประกอบเพลงประจำองค์การ จำนวน 2 เพลง
17 15/09/2566 พิเศษ 009/2566 ลว.6 ก.ย.66 จ้างทำกล่องอะคริลิครูปรถปรับอากาศยูโรทรู (สีส้ม) และ NGV สีฟ้า จำนวน 200 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างทำกล่องอะคริลิครูปรถปรับอากาศยูโรทรู (สีส้ม) และ NGV สีฟ้า จำนวน 200 คัน
18 14/09/2566 พิเศษ61/2566 ลว.13 ก.ย.66 จ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะ จ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
19 14/09/2566 พิเศษ/40/2566 ลว. 8 ก.ย.66 จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณ สำนักงานใหญ่ และเขตการเดินรถที่ 1-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณ สำนักงานใหญ่ และเขตการเดินรถที่ 1-8
20 12/09/2566 คณะกรรมการ03/2566 ลว. 12 ก.ย.66 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผูชนะ เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS

Pages