ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 21/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 18 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2 18/01/2564 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก PDF icon ประกาศผู้ชนะราคากลางเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน
3 15/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2563 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
4 15/01/2564 จ้างทำสติกเกอร์หมอชนะ โดยวธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างทำสติกเกอร์หมอชนะ
5 15/01/2564 จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ (Rebranding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ (Rebranding)
6 14/01/2564 เช่าที่ดินอู่คลองเตย กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าที่ดินอู่คลองเตย กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย
7 12/01/2564 กจซ.013/2564 ลว.11 ม.ค.64 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563
8 08/01/2564 ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ (ขนาดบรรจุถังละ 18 ลิตร) โดยววิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ (ขนาดบรรจุถังละ 18 ลิตร)
9 07/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขายทรัพย์สินชำรุด, พัสดุอะไหล่, และทรัพย์สินไม่ใช้งาน ของกลุ่มงานซ่อมบำรุง จำนวน 352 รายการ (4,096 หน่วย) โดยวิธีขายทอดตลาด PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขายทรัพย์สินชำรุด, พัสดุอะไหล่, และทรัพย์สินไม่ใช้งาน ของกลุ่มงานซ่อมบำรุง
10 07/01/2564 ประกาศยกเลิก การขายทรัพย์สินชำรุด, พัสดุอะไหล่, และทรัพย์สินไม่ใช้งาน ของกลุ่มงานซ่อมบำรุง จำนวน 352 รายการ (4,096 หน่วย) โดยวิธีขายทอดตลาด PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขายทรัพย์สินชำรุด, พัสดุอะไหล่, และทรัพย์สินไม่ใช้งาน ของกลุ่มงานซ่อมบำรุง
11 30/12/2563 ซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีคัดเลือก PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3
12 30/12/2563 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
13 29/12/2563 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน
14 23/12/2563 ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
15 17/12/2563 ซื้อจอภาพตั้งโต๊ะผู้ร่วมประชุมและอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพห้องประชุม พร้อมติดตั้ง วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อจอภาพตั้งโต๊ะผู้ร่วมประชุมและอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพห้องประชุม พร้อมติดตั้ง
16 15/12/2563 ซื้อชุดกาแฟพร้อมช้อนจากมูลนิธิสายใจไทย วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อชุดกาแฟพร้อมช้อนจากมูลนิธิสายใจไทย
17 08/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 30/11/2563 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณใยแก้วความเร็วสูง MPLS ความเร็ว ๑๐๐ Mbps วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณใยแก้วความเร็วสูง MPLS ความเร็ว ๑๐๐ Mbps
19 24/11/2563 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
20 24/11/2563 พิเศษ/2563 ลว.12 พ.ย.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2562 สำนักงานใหญ่ จำนวน 158 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด

Pages