ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 18/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ
2 17/09/2563 ขดร.5-1150/2563 ลว.16 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ เขต 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลิฟท์ เขต 5
3 10/09/2563 บก.๖/๔๐๑/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อุ่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ ๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ ๖
4 10/09/2563 พิเศษ 4/2563 ลว.10 ก.ย.63 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ขสมก. ระบบ ERP พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบ ERP พร้อมอุปกรณ์
5 10/09/2563 บก.๖/๔๐๐/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ ๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding PDF icon ประกาศผู้ชนะเหมาทำความสะอาดอู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่๖
6 10/09/2563 บก.๖/๔๐๒/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่ไร่ขิง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่ไร่ขิง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๖
7 10/09/2563 พิเศษ142/2563 ลว. 8 ก.ย.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ 11 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ 11 คน
8 09/09/2563 พิเศษ(หน้ากากผ้า0/2563 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำหน้ากากผ้าไมโครและผ้ามัสลิน 2 ชั้น สกรีนโลโก้ ขสมก. 2 สี 1 จุด โดยวธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำหน้ากากผ้าไมโครและผ้ามัสลิน 2 ชั้น สกรีนโลโก้ ขสมก. 2 สี 1 จุด
9 09/09/2563 พิเศษ(กระเป๋าพกพา)/2563 ประกาศผู้ชนะเรื่องจ้างจัดทำกระเป๋าอำนวยความสะดวกขนาดพกพา ติดสติ๊กเกอร์เรซิ่น 1 สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเรื่องจ้างจัดทำกระเป๋าอำนวยความสะดวกขนาดพกพา ติดสติ๊กเกอร์เรซิ่น 1 สี
10 08/09/2563 พิเศษ/2563 ประกาศผู้ชนะการเช่าใช้หมายเลขพิเศษระบบ Call center 1348 จำนวน 30 คู่สาย (ทักษกร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเช่าใช้หมายเลขพิเศษระบบ Call center 1348 จำนวน 30 คู่สาย
11 04/09/2563 ขดร.2/556/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ 2
12 27/08/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อู่พระราม 9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
13 27/08/2563 จ้างทำความสะอาด บริเวณเขตการเดินรถที่ 4 และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่คลองเตย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดบริเวณเขตการเดินรรถที่ 4 และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่คลองเตย)
14 27/08/2563 จ้างทำความสะอาด บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
15 27/08/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
16 21/08/2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างก่อสร้างเทพื้นลานจอดรถอู่ใต้ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ เขต 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเทพื้นลานจอดรถอู่ใต้ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ เขต 3
17 21/08/2563 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซ่มแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซ่มแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
18 21/08/2563 พิเศษ๑/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับพนักงานเกษียณอายุ จำนวน ๕๙๒ อัน ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับพนักงานเกษียณอายุ จำนวน ๕๙๒ อัน
19 19/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสลากออมสินสำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2563 จำนวน 592 ฉบับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสลากออมสิน ปี 2563
20 18/08/2563 พิเศษ (เจล)/2563 ลว.17 /สค./63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเจลแอลกอฮอลืชนิดหลอดขนาด 30 ML.ติดสติ๊กเกอรืโลโก้ ขสมก. ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเจลแอลกอออลืชนิดหลอด ขนาด 30 ML.

Pages