ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 21/06/2562 ประกาศผู้ชนะการขายรถโดยสารปลดระวางปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อเบ็นซ์ จำนวน 230 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด
2 17/08/2561 6617PA0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 วีธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
3 17/08/2561 ประกาศผู้ชนะการว่าจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการว่าจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสาร
4 17/08/2561 ประกาศผู้ชนะเช่าอู่และลานจอดรถยนต์ พุทธมณฑลสาย 2 เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าอู่และลานจอดรถยนต์อู่พุทธมณฑลสาย 2
5 17/08/2561 6617PA0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
6 16/08/2561 6617PA0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมอุปกรณ์ของใช้อื่น ๆ จำนวน 4 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท)เขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมอุปกรณ์ของใช้อื่น ๆ จำนวน 4 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท)เขตการเดินรถที่ 6
7 16/08/2561 6617PA0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 6 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 6 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
8 16/08/2561 1618PA0009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ
9 15/08/2561 4-61-8-PA-0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท เขตการเดินรถที่ 4 จำนวน 4 รายการ
10 15/08/2561 1618PA0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง
11 10/08/2561 1618PA0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อของเบ็ดเตล็ดถุงใส่ขยะขนาด 30 X 40 นิ้ว จำนวน 60 ห่อ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อของเบ็ดเตล็ดถุงใส่ขยะขนาด 30 X 40 นิ้ว จำนวน 60 ห่อ
12 10/08/2561 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อเบนซ์ จำนวน 31 คัน โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อเบ็นซ์ จำนวน 31 คัน
13 10/08/2561 1618PA0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อธงตราสัญลักษณ์ จำนวน 5 ผืน (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อธงตราสัญลักษณ์ จำนวน 5 ผืน
14 09/08/2561 7618PA0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นลานจอดรถ อู่บางบัวทอง กปด.17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อทำการซ่อมแซมพื้นลานจอดรถและกำแพง อู่บางบัวทอง เขตการเดินรถที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 09/08/2561 H618PA0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึก HP จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึก HP จำนวน 2 รายการ
16 09/08/2561 H618PA0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 29 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 29 รายการ
17 09/08/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 (อู่รังสิต) เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 (อู่รังสิต)
18 08/08/2561 005/2561 การว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาว่าจ้างพนักงานทำความสะอาดบริเวณ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2(อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) เขต.4
19 07/08/2561 ขดร.8/1622/2561 ประกาศผู้ชนะการเช่าที่ดินกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย อู่รามอินทรา-ประดิษฐมนูธรรม เขต 8 โดยววิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าอู่รามอินทรา-ประดิษฐมนูธรรม เขต 8
20 07/08/2561 1618PA0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง

Pages