ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 07/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564
2 01/04/2564 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถโดยสาร อู่คลองเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถโดยสาร อู่คลองเตย
3 30/03/2564 โครงการประยุกต์ใช้มาตราฐานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตราบาน ISO 27001 การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon โครงการประยุกต์ใช้มาตราฐานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตราบาน ISO 27001 การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามม
4 25/03/2564 ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑฺ์ฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่ติดไฟ (เพิ่มเติม) จำนวน 925 ขวด (ทรงวุฒธิ์) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑฺ์ฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่ติดไฟ (เพิ่มเติม) จำนวน 925 ขวด
5 17/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
6 11/03/2564 ประกาศผู้ชนะการขายน้ำมันเครื่องใช้แล้ว โดยวิธีขายทอดตลาด PDF icon ประกาศผู้ชนะการขายน้ำมันเครื่องใช้แล้ว
7 09/03/2564 ซือผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 70 เพิ่มเติม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซือผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 70 เพิ่มเติม
8 08/03/2564 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่ติดไฟเพิ่มเติม จำนวน 60 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่ติดไฟเพิ่มเติม จำนวน 60 ถัง
9 05/03/2564 เช่าที่ดินอู่พระราม 9 กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าที่ดินอู่พระราม 9 กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
10 11/02/2564 ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ
11 05/02/2564 จ้างทำหลังคากันฝนหน้ามุกทางเดินขึ้นอาคารสำนักงานใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon จ้างทำหลังคากันฝนหน้ามุกทางเดินขึ้นอาคารสำนักงานใหญ่
12 29/01/2564 ซื้อแท็บเล็ตพีซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อแท็บเล็ตพีซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 เครื่อง
13 28/01/2564 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่ติดไฟ วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่ติดไฟ
14 26/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำกระเป๋าอำนวยความสะดวกขนาดพกพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
15 25/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้ประโยชน์ในที่ดินวัดไร่ขิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ, PDF icon ใบเสนอราคา
16 21/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 18 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
17 18/01/2564 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก PDF icon ประกาศผู้ชนะราคากลางเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน
18 15/01/2564 จ้างทำสติกเกอร์หมอชนะ โดยวธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างทำสติกเกอร์หมอชนะ
19 15/01/2564 จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ (Rebranding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ (Rebranding)
20 15/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2563 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Pages