ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 09/04/2563 ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค บรรจุถัง 18 ลิตร จำนวน 4,850 ถัง วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค บรรจุถัง 18 ลิตร จำนวน 4,850 ถัง
2 08/04/2563 ซื้อหน้ากาก Face Shield จำนวน 10,000 ชิ้น วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อหน้ากาก Face Shield จำนวน 10,000 ชิ้น
3 03/04/2563 ประกาศผู้ชนะเรื่อง จ้างผลิตสปอตวีดิทัศน์การเตรียมความพร้อมรถโดยสารก่อนนำรถออกวิิ่งให้ โดยวธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตสปอตวีดิทัศน์การเตรียมความพร้อมรถโดยสารก่อนนำออกวิ่งให้บริการประชาชน
4 01/04/2563 H-63-3-PA-0036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
5 31/03/2563 ซื้อประกันภัยกลุ่มให้กับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อประกันภัยกลุ่มให้กับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 โครงการ
6 31/03/2563 จ้างทำสติ๊กเกอร์ Social Distancing จำนวน 39,000 แผ่น วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างทำสติ๊กเกอร์ Social Distancing จำนวน 39,000 แผ่น
7 30/03/2563 ซื้ิอผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ เพิ่มเติม จำนวน 7,000 ขวด วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้ิอผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ เพิ่มเติม จำนวน 7,000 ขวด
8 30/03/2563 ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เพิ่มเติม จำนวน 500 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เพิ่มเติม จำนวน 500 ถัง
9 27/03/2563 ประกาศผู้ชนะเรื่่องจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2562 โดยวธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเร่องจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2562
10 26/03/2563 เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) จำนวน 286 คัน เพิ่มเติม วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) จำนวน 286 คัน เพิ่มเติม
11 25/03/2563 ซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2563 วิธีคัดเลือก PDF icon ซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2563
12 17/03/2563 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ (เครื่องวัดไข้) จำนวน 89 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ (เครื่องวัดไข้) จำนวน 89 เครื่อง
13 13/03/2563 ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสาร (อู่รังสิต) เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป PDF icon ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสาร (อู่รังสิต) เขตการเดินรถที่ 1
14 12/03/2563 ซื้อประกันรถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 190 คัน วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อประกันรถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 190 คัน
15 12/03/2563 ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค จำนวน 350 ถัง โดยวธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค จำนวน 350 ถัง
16 11/03/2563 ซื้อเครื่องวัดอุณหภุมิแบบอินฟราเรด (เครื่องวัดไข้) จำนวน 85 อัน วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องวัดอุณหภุมิแบบอินฟราเรด (เครื่องวัดไข้) จำนวน 85 อัน
17 10/03/2563 ้H-63-3-PR-0012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
18 09/03/2563 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค จำนวน 350 ถัง โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
19 04/03/2563 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2และ3 อู่รังสิต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ2และ3 อู่รังสิต
20 28/02/2563 ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาระบบ Call center 1348 และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยววิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะว่าจ้างบำรุงรักษาระบบ Call center 1348 และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

Pages