ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 19/01/2565 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 10 รายการ
2 18/01/2565 จ้างจัดทำกระเป๋าเป้ สีกรมท่าเย็บโลโก้ซิลิโคน BMTA 2 สี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำกระเป๋าเป้ สีกรมท่าเย็บโลโก้ซิลิโคน BMTA 2 สี 1 ชุด
3 13/01/2565 ประกาสผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง File ประกาสผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2564
4 13/01/2565 ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว ๗๐ ขนาดบรรจุถังละ ๑๘ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว ๗๐ ขนาดบรรจุถังละ ๑๘ ลิตร
5 12/01/2565 ซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2565
6 11/01/2565 ซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2565 วิธีคัดเลือก PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2565
7 05/01/2565 ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์ แท๊บเล็ตคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์ แท๊บเล็ตคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี
8 29/12/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
9 28/12/2564 ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2563 ของสำนักงานใหญ่ วิธีขายทอดตลาด
10 28/12/2564 ประกาศผู้ชนะจ้างทำของขวัญปีใหม่ สำหรับมอบให้แก่ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมกรรมการบริหารกิจการองค์การ และสื่อมวลชน วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างทำของขวัญปีใหม่ สำหรับมอบให้แก่ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมกรรมการบริหารกิจการองค์การ และสื่อมวลชน
11 27/12/2564 ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว ๗๐ ขนาดบรรจุถังละ ๑๘ ลิตร วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว ๗๐ ขนาดบรรจุถังละ ๑๘ ลิตร
12 30/11/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน (ธันวาคม) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน (ธันวาคม)
13 22/11/2564 ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว ๗๐ ขนาดบรรจุถังละ ๑๘ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว ๗๐ ขนาดบรรจุถังละ ๑๘ ลิตร
14 17/11/2564 พิเศษ /2564 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 14 รายการ
15 10/11/2564 ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว ๗๐ ขนาดบรรจุถังละ ๑๘ ลิตร วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว ๗๐ ขนาดบรรจุถังละ ๑๘ ลิตร
16 29/10/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
17 29/10/2564 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Call Center 1348 และซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง PDF icon จ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Call Center 1348 และซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
18 29/10/2564 เช่าใช้เลขหมายพิเศษระะบบ Call Center 1348 จำนวน 30 คู่สาย โดยวิธีเฉพาะเจะจง PDF icon เช่าใช้เลขหมายพิเศษระะบบ Call Center 1348 จำนวน 30 คู่สาย
19 27/10/2564 ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว ๗๐ ขนาดบรรจุถังละ ๑๘ ลิตร โดยวิธีเฉพาะจงจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว ๗๐ ขนาดบรรจุถังละ ๑๘ ลิตร
20 26/10/2564 กจซ.145/2564 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 2 รายการ

Pages