ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 29/04/2567 คกก.03/2567ลว.5 เม.ย.2567 เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server)
2 29/04/2567 พิเศษ 03/2567ลว.11 เม.ย.2567 เช่าใช้เครื่อง Face Scan จำนวน 48 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS )พร้อมติดตั้ง วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าใช้เครื่อง Face Scan จำนวน 48 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS )พร้อมติดตั้ง
3 29/04/2567 คกก.03/2567ลว.9 เม.ย.2567 เช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi-Fi พร้อมติดตั้ง วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi-Fi พร้อมติดตั้ง
4 22/04/2567 คกก.01/2567 ลว18 เม.ย.2567 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 13 รายการ งบลงทุนประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 13 รายการ งบลงทุนประจำปี 2567
5 22/04/2567 คณะกรรมการ01/2567 ลว. 17 เม.ย.67 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ประตู, ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง, ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก, ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก, ตู้เก็บเอกสาร 2 ประตู, ตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะ ซื้อตู้เหล็ก เขต 3,6 (งบลงทุนประจำปี 2567)
6 22/04/2567 คณะกรรมการ 05/2567 ลว.11 เม.ย.67 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะ ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 19/04/2567 บก.2/223/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าและหลังคาอาคารที่ทำการ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ2 เขตการเดินรถที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าและหลังคาอาคารที่ทำการ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ2 เขตการเดินรถที่ 2
8 11/04/2567 พิเศษ05/2567 ลว. 11 เม.ย.67 จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะ จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ ขสมก.
9 11/04/2567 คณะกรรมการ04/2567 ลว. 11 เม.ย 67 เช่าใช้บริการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ สำหรับรองรับการพัฒนาระบบของ ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะ เช่าใช้บริการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ สำหรับรองรับการพัฒนาระบบของ ขสมก.
10 10/04/2567 สบจ. 66/2567 ลว. 2 เม.ย. 67 ประกาสผู้ชนะ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2567 เดือนมกราคม - มีนาคม 2567 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาสผู้ชนะ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2567 เดือนมกราคม - มีนาคม 2567
11 05/04/2567 กจซ. 071/2567 ลว. 29 มี.ค. 67 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 14 รายการ
12 01/04/2567 สบจ.70/2567 ลว. 1 เม.ย.67 เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ GPS ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะ เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ GPS ระยะเวลา 5 ปี
13 29/03/2567 บก.1/115/2567 ลว. 8 มี.ค.67 ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (ทรงวุฒธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
14 29/03/2567 กจซ.067/2567 ลว. 25 มี.ค.67 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารแบบ Multifunciton Printer ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง (ทรงวุฒธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องถ่ายเอกสารแบบ Multifunciton Printer ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง
15 27/03/2567 พิเศษ/31/2567 ลว.21 มีนาคม 2567 สรุปรายงานคณะกรรมการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน ต่ไปอีก 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน ต่ไปอีก 1 เดือน
16 27/03/2567 พิเศษ/2567 ลว. 22 มีนาคม 2567 จ้างตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีงบประมาณ 2567 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีงบประมาณ 2567
17 21/03/2567 คกก.2/2567 ลว.15 มี.ค.2567 เช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน ระยะเวลา 6 เดือน โดยววิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน ระยะเวลา 6 เดือน
18 20/03/2567 สกม. 059/2567 ลว. 15 มี.ค. 67 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ ชั้น 1 เป็นห้องโถง จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ ชั้น 1 เป็นห้องโถง จำนวน 50 รายการ
19 12/03/2567 บก.6/226/2567 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเช่าใช้ประโยชน์ในที่ดิน (วัดไร่ขิง)
20 11/03/2567 กจซ.036/256/ ลว. 29 ก.พ. 67 จ้างตรวจสอบอาคารสำนักงาน อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจสอบอาคารสำนักงาน อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 งาน

Pages