ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
141 31/01/2566 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการติดตามผลการดำเนินงานเหมาซ่อมรถโดยสารประจำทาง ขสมก. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 9,951,000.00 PDF icon ราคากลางโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการติดตามผลการดำเนินงานเหมาซ่อมรถโดยสารประจำทาง ขสมก.
142 31/01/2566 จ้างปรับปรุงระบบสื่อสารโทรศัพท์ PABX สำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 184,842.50 PDF icon ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบสื่อสารโทรศัพท์ PABX สำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
143 30/01/2566 ซื้ออุปกรณ์ระบบงานประชุมออนไลน์ห้องประชุม 3 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 498,299.00 PDF icon ราคากลางซื้ออุปกรณ์ระบบงานประชุมออนไลน์ห้องประชุม 3 พร้อมติดตั้ง
144 17/01/2566 ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2563 และทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2564 ของเขตการเดินรถที่ 2 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีขายทอดตลาด 11,468.00 PDF icon raakhaaklaang.pdf
145 06/01/2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน (1 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,132,124.88 PDF icon จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน (1 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66)
146 06/01/2566 ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 72,318,816.36 PDF icon ราคากลางว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน
147 20/12/2565 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์ จำนวน 30 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,906,740.00 PDF icon ราคากลาง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์ จำนวน 30 เครื่อง
148 20/12/2565 ืซื้อกล้องวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 169,060.00 PDF icon ราคากลางซื้อกล้องวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมติดตั้ง
149 19/12/2565 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,289,138.26 PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน (1 ม.ค.66-31 ม.ค.66)
150 19/12/2565 เรื่องเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ GPS ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 36,685,345.20 PDF icon เรื่องเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ GPS
151 19/12/2565 ซื้อไมค์ระบบงานประชุมชนิดไร้สายและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 249,952.00 PDF icon ราคากลาง ซื้อไมค์ระบบงานประชุมชนิดไร้สายและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง
152 15/12/2565 ซื้ิอเสื้อโปโลติดโลโก้ ขสมก.เพื่อมอบให้เป้นของขวัญปีใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,675,053.50
153 14/12/2565 ซื้อเครื่องระบบบไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 500 Kv สำหรับอาคาร ขสมก. 6 ชั้น และห้องดาต้าเซ็นเตอร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,990,000.00 PDF icon ราคากลางเครื่องระบบบไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 500 Kv สำหรับอาคาร ขสมก. 6 ชั้น และห้องดาต้าเซ็นเตอร์พร้อมติดตั้ง
154 06/12/2565 ซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,155,117.00 PDF icon ราคากลางซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2565
155 30/11/2565 ซื้อจอภาพ LED และอุปกรณ์ ภายในห้องประชุม 1 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 497,598.00 PDF icon ราคากลางซื้อจอภาพ LED และอุปกรณ์ ภายในห้องประชุม 1 พร้อมติดตั้ง
156 30/11/2565 ซื้ิอเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 169,595.00 PDF icon ราคากลางเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
157 28/11/2565 ซื้อจอภาพและอุปกรณ์ภายในห้องประชุม ๑ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 192,471.60 PDF icon ราคากลางซื้อจอภาพและอุปกรณ์ภายในห้องประชุม ๑ พร้อมติดตั้ง
158 22/11/2565 ซื้อเก้าอี้หุ้มหนังแท้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119,000.00 PDF icon ซื้อเก้าอี้หุ้มหนังแท้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 3 ตัว
159 09/11/2565 ราคากลางเครื่องปรับอากาศแบบ Cassette Type ระบาย 4 ทิศทาง พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,666,430.00 PDF icon ราคากลางเครื่องปรับอากาศแบบ Cassette Type ระบาย 4 ทิศทาง พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
160 09/11/2565 เช่าพื้นที่บริเวณอู่พระราม 9 กับ รฟม. ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 844,269.84 PDF icon ราคากลางเช่าพื้นที่อู่พระราม 9 กับ รฟม.

Pages