ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 15/07/2019 ราคากลางซื้อชุดเครื่องเสียง PA จำนวน 1 ชุด วิธ๊เฉพาะเจาะจง 136,000.00 PDF icon ราคากลางซื้อชุดเครื่องเสียง PA จำนวน 1 ชุด
2 11/07/2019 ราคากลางเช่าระบบ ISDN ประเภท PRI จำนวน 30 วงจร วิธีเฉพาะเจาะจง 780,000.00 PDF icon ราคากลางเช่าระบบ ISDN ประเภท PRI จำนวน 30 วงจร
3 10/07/2019 จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงาน เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 282,000.00 PDF icon ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 1
4 09/07/2019 จ้างเหมาทำความสะอาด ลานจอดรถและห้องสุขา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 464,400.00 PDF icon ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาด ลานจอดรถและห้องสุขา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1
5 04/07/2019 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิติดตั้งหรือแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ วิธ๊เฉพาะเจาะจง 453,800.00 PDF icon ราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิติดตั้งหรือแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ
6 04/07/2019 ซื้อเครื่องนับธนบัตร จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องนับเหรียญ จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง 403,355.00 PDF icon ราคากลางซื้อเครื่องนับธนบัตร จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องนับเหรียญ จำนวน 1 เครื่อง
7 03/07/2019 จ้างจัดทำโล่ปนะกาศเกียรติคุณสำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2562 จำนวน 547 อัน วิธ๊เฉพาะเจาะจง 351,174.00 PDF icon จ้างจัดทำโล่ปนะกาศเกียรติคุณสำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2562 จำนวน 547 อัน
8 20/06/2019 ประกาศราคากลาง การจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,987,648.10 PDF icon ราคากลางการจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง
9 18/06/2019 ขายทอดตลาดรถปลดระวาง (รถใช้งานสำนักงาน) จำนวน 10 คัน ขายทอดตลาด 676,450.05 PDF icon ขายทอดตลาดรถปลดระวาง (รถใช้งานสำนักงาน) จำนวน 10 คัน
10 14/06/2019 จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์โลโก้ ขสมก.รถเอกชนร่วมบริการ จำนวน 10,000 ชิ้น วิธีเฉพาะเจาะจง 270,000.00 PDF icon จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์โลโก้ ขสมก.รถเอกชนร่วมบริการ จำนวน 10,000 ชิ้น
11 12/06/2019 ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่ของนางสาวฐิตินันท์ อัตราติชาต ทดแทนอู่ท่าอิฐ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,840,000.00 PDF icon ราคากลาง
12 12/06/2019 ราคากลางจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์แผนฟื้นฟูกิจการองค์การ จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง 350,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์แผนฟื้นฟูกิจการองค์การ จำนวน 1 โครงการ
13 11/06/2019 ประกาศราคากลางเช่าพื้นที่อู่พระราม 9 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย วิธ๊เฉพาะเจาะจง 14,028,625.00 PDF icon ราคากลางเช่าพื้นที่อู่พระราม 9 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
14 10/06/2019 ราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Info Graphic VTR clip รถ NGV ใหม่ จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง 498,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Info Graphic VTR clip รถ NGV ใหม่
15 05/06/2019 ราคากลาง เช่าที่ดินก่อสร้างอาคารสำนักงานและอู่จอดรถโดยสาร บริเวณย่านพหลโยธิน เขตการเดินรถที่ 8 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,040,000.00 PDF icon ราคากลางเช่าที่ดิน เขต 8
16 04/06/2019 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาว่าจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสาร เขตการเดินรถที่ 4 และเขตการเดินรถที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 101,446,416.00 PDF icon ราคากลาง
17 28/05/2019 ประกาศราคากลาง ว่าจ้างจัดทำวารสารล้อหมุน จำนวน 96,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 927,562.00 PDF icon ประกาศราคากลาง
18 13/05/2019 จ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ 1 ปี วิธีเฉพาะเจาะจง 1,482,000.00 PDF icon จ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ 1 ปี
19 10/05/2019 ประกาศราคากลางขายอะไหล่รถโดยสารปรับอากาศ ยี่ห้อแดวู ขายทอดตลาด 56,512.00 PDF icon ราคากลางขายอะไหล่รถโดยสารปรับอากาศ ยี่ห้อแดวู
20 08/05/2019 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง 643,284.00 PDF icon ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS จำนวน 1 โครงการ

Pages