ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 10/08/2020 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อู่พระราม 9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 541,514.00 PDF icon ราคากลาง
2 10/08/2020 จ้างทำความสะอาด บริเวณเขตการเดินรถที่ 4 และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่คลองเตย) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 850,870.35 PDF icon ราคากลาง
3 10/08/2020 ประกาศราคากลางเรื่อง เช่าใช้หมายเลขพิเศษระบบ Call Center 1348 จำนวน 30 คู่สาย ด้ววยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 738,300.00 PDF icon ราคากลางเรื่อง เช่าใช้หมายเลขพิเศษระบบ Call Center 1348
4 10/08/2020 จ้างทำความสะอาด บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 590,807.25 PDF icon ราคากลาง
5 10/08/2020 จำหน่ายซากอะไหล่เก่ารถโดยสารเสื่อมสภาพ ของเขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,179.70 PDF icon ราคากลาง
6 10/08/2020 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 812,271.00 PDF icon ราคากลาง
7 07/08/2020 ประกาศราคากลาง ว่าจ้างจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณพนักงานเกษียณอายุประจำปี 2563 จำนวน 592 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 380,064.00 PDF icon ประกาศราคากลาง ว่าจ้างจัดทำโล่ประกาศ จำนวน 592 อัน
8 07/08/2020 ราคากลาง ซื้อเจลแอลกอฮอล์ชนิดหลอดขนาด 30 ML. ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 497,550.00 PDF icon ราคากลางซื้อเจลแอลกอฮอล์
9 06/08/2020 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,457,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
10 05/08/2020 ประกาศราคากลางน้ำดื่มบรรจุถังละ 18.9 ลิตร จำนวน 3,960 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 118,000.00 PDF icon ราคากลางน้ำดื่มบรรจุถังละ 18.9 ลิตรจำนวน 3,960 ถัง
11 04/08/2020 ประกาศราคากลางาจ้างลงโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 100,000.00 PDF icon ประกาศราคากลางว่าจ้างลงโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
12 03/08/2020 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่มธ.ศูนย์รังสิต) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 427,200.00 PDF icon ราคากลาง
13 31/07/2020 จ้างเหมาทำความสะอาดอู่ไร่ขิง กลุ่มงานปฎิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 379,761.28 PDF icon ราคากลางแม่บ้านอู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ 6
14 31/07/2020 ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ 11 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,386,000.00 PDF icon ราคากลาง
15 21/07/2020 ว่าจ้างลงโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 100,000.00 PDF icon ราคากลางว่าจ้างลงโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
16 20/07/2020 จ้างเหมารักษาความสะอาด อู่พระประแดง เขตการเดินรถที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 440,784.00 PDF icon raakhaaklaangaembaanuuphrapraaedng.pdf
17 20/07/2020 จ้างเหมารักษาความสะอาด อู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 440,784.00 PDF icon raakhaaklaangaembaan_uukalp.pdf
18 20/07/2020 จ้างเหมารักษาความสะอาด อู่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 734,580.00 PDF icon raakhaaklaangaembaanuuaesmdam.pdf
19 10/07/2020 ราคากลาง การซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 435,597.00 PDF icon ราคากลาง
20 09/07/2020 ประกาศราคากลาง เรื่องจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Line Printer พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 620,600.00 PDF icon ประกาศราคากลาง เรื่องจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Line Printer พร้อมอุปกรณ์

Pages