ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 19/02/2024 ราคากลางจ้างตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,467,840.00 PDF icon ราคากลางจ้างตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีงบประมาณ 2567
2 14/02/2024 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 274,134.00 PDF icon ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 14 รายการ
3 13/02/2024 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมปรับสภาพพื้นที่บริเวณลานจอดรถอู่เมกา-บางนา จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 693,363.21 PDF icon แบบแบก.06-อู่เมกา-บางนา
4 12/02/2024 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน มี.ค.67 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119,578,759.00 PDF icon รคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน มี.ค.67
5 08/02/2024 จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 54,972,500.00 PDF icon ราคากลาง จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ ขสมก.
6 05/02/2024 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวน พร้อมติดตั้ง งบลงทุนปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,382,100.00 PDF icon ราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวน พร้อมติดตั้ง งบลงทุนปี 2567
7 23/01/2024 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ๘ รายการ จำนวน ๒,๓๙๕ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน วีธีเฉพาะเจาะจง 111,864,000.00 PDF icon บก.๐๖ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ๘ รายการ จำนวน ๒,๓๙๕ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
8 17/01/2024 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 358,824.50 PDF icon ราคากลาง ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 10/01/2024 ซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ โซฟาพร้อมโต๊ะกลาง และตู้อเนกประสงค์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120,407.10 PDF icon ราคากลางซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ โซฟาพร้อมโต๊ะกลาง และตู้อเนกประสงค์ จำนวน 3 รายการ
10 05/01/2024 จ้างจัดทำป้อมปล่อยรถโดยสาร จำนวน 1 ป้อม โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 264,557.50 PDF icon ราคากลาง จ้างจัดทำป้อมปล่อยรถโดยสาร จำนวน 1 ป้อม
11 04/01/2024 ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น เครื่องนับเหรียญแบบตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 874,666.00 PDF icon ราคากลาง ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น เครื่องนับเหรียญแบบตั้งโต๊ะ
12 03/01/2024 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 182,221.00 PDF icon ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 14 รายการ
13 02/01/2024 เช่าใช้บริการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ สำหรับระบบการจัดการข้อมูลสวัสดิการพนักงาน ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,489,440.00 PDF icon ราคากลาง เช่าใช้บริการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ สำหรับระบบการจัดการข้อมูลสวัสดิการพนักงาน ขสมก.
14 28/12/2023 ซื้อจอภาพประมวลผลสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ชุด และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 332,117.30 PDF icon ราคากลาง ซื้อจอภาพประมวลผลสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ชุด และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง
15 26/12/2023 เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) มีระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,819,280.00 PDF icon ราคากลาง เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) มีระยะเวลา 6 เดือน
16 21/12/2023 ราคากลาง ซื้อระบบ Security Information And Event Management ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,500,000.00 PDF icon ราคากลาง ซื้อระบบ Security Information And Event Management
17 20/12/2023 จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 498,887.50 PDF icon ราคากลางจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2566 จำนวน 1 งาน
18 19/12/2023 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงห้องโถงเป็นห้อง สบด. และห้อง บผ. จำนวน 44 รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 481,794.25 PDF icon ราคากลางซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงห้องโถงเป็นห้อง สบด. และห้อง บผ. จำนวน 44 รายการ
19 15/12/2023 ซื้อเครื่องปรับอากาศห้องโถงอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 392,100.00 PDF icon ราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศห้องโถงอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2
20 13/12/2023 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน ม.ค.67 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,067,260.90 PDF icon จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน

Pages