ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
41 22/09/2566 พิเศษ 43/ 2566 ลว 21 ก.ย. 2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
42 22/09/2566 พิเศษ 44/2566 ลว.21 ก.ย.2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสาร ปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน โโยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสาร ปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
43 22/09/2566 ช.ผอก.ฝรอ.1/42 /2566 ลว14 ก.ย.66 เช่าระบบตรวจสอบและติดตาามติดตามการปฏิบัติการเดินรถ GPS พร้อมติดตั้ง กำหนด 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะช่าระบบตรวจสอบและติดตาามติดตามการปฏิบัติการเดินรถ GPS พร้อมติดตั้ง กำหนด 3 เดือน
44 20/09/2566 คณะกรรมการฯ467/2566 ลว. 20 ก.ย.6 จ้างโครงการการจัดการข้อมูลบุคคลและสวัสดิการพนักงาน ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะ จ้างโครงการการจัดการข้อมูลบุคคลและสวัสดิการพนักงาน ขสมก.
45 15/09/2566 พิเศษ 009/2566 ลว.6 ก.ย.66 จ้างทำกล่องอะคริลิครูปรถปรับอากาศยูโรทรู (สีส้ม) และ NGV สีฟ้า จำนวน 200 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างทำกล่องอะคริลิครูปรถปรับอากาศยูโรทรู (สีส้ม) และ NGV สีฟ้า จำนวน 200 คัน
46 15/09/2566 สบจ.656/2566 ลว.14 ก.ย.2566 สรุปรายงานจ้างจัดทำภาพเคลื่อนไหวประกอบเพลงประจำองค์การ จำนวน 2 เพลง โดยววิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำภาพเคลื่อนไหวประกอบเพลงประจำองค์การ จำนวน 2 เพลง
47 14/09/2566 พิเศษ/40/2566 ลว. 8 ก.ย.66 จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณ สำนักงานใหญ่ และเขตการเดินรถที่ 1-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณ สำนักงานใหญ่ และเขตการเดินรถที่ 1-8
48 14/09/2566 พิเศษ61/2566 ลว.13 ก.ย.66 จ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะ จ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
49 12/09/2566 คณะกรรมการ03/2566 ลว. 12 ก.ย.66 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผูชนะ เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS
50 05/09/2566 สพบ.พิเศษ/2566 ลว. 5 ก.ย.66 จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2566 จำนวน 620 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2566 จำนวน 620 อัน
51 04/09/2566 พิเศษ 100/2566ลว.1 ก.ย.2566 สรุปพิจารณาผลการว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 3 รายการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] PDF icon ประกาศผู้ชนะว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 3 รายการ
52 04/09/2566 กจซ. 201/2566 ลว. 1 ก.ย. 66 ซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง ช.ผอก.ฝบร. และห้อง ช.ผอก.ฝรร. จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง ช.ผอก.ฝบร. และห้อง ช.ผอก.ฝรร. จำนวน 4 เตรื่อง
53 01/09/2566 สจท.906/2566 ลว. 1 ก.ย. 66 ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงานประจำปี 2561 และ 2562 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะ ราคากลาง ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงานประจำปี 2561 และ 2562 (ครั้งที่ 2)
54 01/09/2566 พิเศษ11/2566 ลว.31 ส.ค.2566 จ้างแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา (Thaksakorn) จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา
55 31/08/2566 บก.6/534/2566 ลว.31 ส.ค.2566 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ชั่วคราว) และห้องสุขา อู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ 6
56 29/08/2566 พิเศษ 35/2566 ลว. 24 ส.ค.2566 สรุปรายงานผลกาพิจารณาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ก.ย.66 (thaksakorn) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ก.ย.66
57 29/08/2566 คกก05/2566ลว.23 ส.ค.2566 รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาเช่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ติดตั้งที่ สำนักงานใหญ่และเขตการเดินรถที่ 1-8 (Thaksakorn) จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] PDF icon ประกาศผู้ชนะงช่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ติดตั้งที่ สำนักงานใหญ่และเขตการเดินรถที่ 1-8
58 29/08/2566 พิเศษ 34/2566 ลว. 24 ส.ค.2566 สรุปรายงานผลกาพิจารณาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ก.ย.66 (Thaksakorn) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ก.ย.66
59 29/08/2566 พิเศษ03/2566 ลว. 22 ส.ค.66 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้ง จำนวน 300 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้ง จำนวน 300 เครื่อง
60 28/08/2566 คณะกรรมการ04/2566 ลว. 25 ส.ค.66 เช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi-Fi พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding PDF icon ประกาศผู้ชนะ เช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi-Fi พร้อมติดตั้ง

Pages