ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
61 28/08/2566 คณะกรรมการ04/2566 ลว. 25 ส.ค.66 เช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi-Fi พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding PDF icon ประกาศผู้ชนะ เช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi-Fi พร้อมติดตั้ง
62 25/08/2566 สพบ.440/2566 ลว. 21 ส.ค.66 ซื้อสลากออมสินสำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 620 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ ซื้อสลากออมสินสำหรับพนักงานเกษรียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 620 คน
63 24/08/2566 คกก.358/2566ลว.11 ส.ค.2566 รายงานผลการพิจารณาเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (DR ERP) พร้อมติดตั้ง (Thaksakorn) จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (DR ERP) พร้อมติดตั้ง
64 23/08/2566 กจซ. 190/2566 ลว. 15 ส.ค. 66 ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงห้องสำนักกฎหมาย (เดิม) ชั้น 3 จำนวน 75 รายการ (ทรงวุฒธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงห้องสำนักกฎหมาย (เดิม) ชั้น 3 จำนวน 75 รายการ
65 23/08/2566 กจซ.194/2566 ลว.23 ส.ค.66 เช่าระบบตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศแผน เช่าระบบตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) ระยะเวลา 5 ปี
66 22/08/2566 คณะกรรมการ360/2566 ลว. 21 ส.ค.66 จ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ จ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง
67 17/08/2566 กจซ.186/2566 รายงานผลการพิจารณาซื้อตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย แบบ 2 ตอน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย แบบ 2 ตอน จำนวน 1 ชุด
68 17/08/2566 กจซ. 181/2566 ลว. 9 ส.ค. 66 จ้างทำม่านปรับแสง (กันแดด) พร้อมติดตั้ง ฝรร. อู่สวนสยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างทำม่านปรับแสง (กันแดด) พร้อมติดตั้ง ฝรร. อู่สวนสยาม
69 17/08/2566 กจซ. 181/2566 ลว. 9 ส.ค. 66 จ้างทำม่านปรับแสง (กันแดด) พร้อมติดตั้ง ฝรร. อู่สวนสยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างทำม่านปรับแสง (กันแดด) พร้อมติดตั้ง ฝรร. อู่สวนสยาม
70 16/08/2566 คณะกรรมการ04/2566 ลว.10 ส.ค.66 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะ จ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP
71 16/08/2566 คกก. 05/2566 ลว.9ส.ค.2566 รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาเช่าใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 100 ชุด จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 100 ชุด พร้อมติดตั้ง
72 09/08/2566 ช.ผอก.ฝรอ.2/22/2566 ลว 31 ก.ค.66 สรุปรายงานผลการพิจารณาว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานใหญ่และอู่จอดรถโดยสาร เขต 1-8 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานใหญ่และอู่จอดรถโดยสาร เขต 1-8
73 08/08/2566 คณะกรรมการ 03/2566ลว.27 ก.ค.2566 รายงานผลการพิจารณาตกลงต่อรองราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
74 08/08/2566 พิเศษ038/2566 ลว. 27 ก.ค.66 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Call Center 1348 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
75 07/08/2566 กจซ.พิเศษ 47/2566 ลว.24 ก.ค.6 66 ซื้ออุปกรณ์บำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์ พร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์บำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์ พร้อมเปลี่ยน
76 07/08/2566 กสต. 296/2566 ลว.20 ก.ค. 66 ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ พร้อมอุปกรณ์
77 04/08/2566 คณะกรรมการ04/2566 ลว. 27 ก.ค.66 เช่าใช้ระบบสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะ เช่าใช้ระบบสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง
78 03/08/2566 คณะกรรมการ03/2566 ลว.27 ก.ค.66 เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง
79 03/08/2566 คณะกรรมการ01/2566 ลว. 27 ก.ค. 66 เช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ เช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management)
80 26/07/2566 กจซ.พิเศษ/2566 ลว.19 ก.ค.66 จ้างทาสีอาคาร ฝรร.(สวนสยาม) ขสมก. โดยวีธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างทาสีอาคาร ฝรร.(สวนสยาม) ขสมก.

Pages