ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 22/02/2024 กจซ.026/2567 ลว. 16 ก.พ.67 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ขนะซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 14 รายการ
2 21/02/2024 สกม. 099/2567 ลว. 2 ก.พ. 67 ซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ โซฟาพร้อมโต๊ะกลาง และตู้อเนกประสงค์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ โซฟาพร้อมโต๊ะกลาง และตู้อเนกประสงค์ จำนวน 3 รายการ
3 21/02/2024 สกม. 099/2567 ลว. 2 ก.พ. 67 ซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ โซฟาพร้อมโต๊ะกลาง และตู้อเนกประสงค์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ โซฟาพร้อมโต๊ะกลาง และตู้อเนกประสงค์ จำนวน 3 รายการ
4 08/02/2024 พิฌศษ 006/2567 ลว 26 ม.ค. 66 จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน (๒๕๐ เล่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน (๒๕๐ เล่ม)
5 08/02/2024 คกก.04/2567 ลว.7 ก.พ.2567 รายงานผลการพิจารณาซื้อระบบ Security Information And Event Management จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อระบบ Security Information And Event Management
6 02/02/2024 03/2566 จำหน่ายทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2565 ของเขตการเดินรถที่ 7 จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 30/01/2024 พิเศษ 14 /2567 ลว.29 ม.ค.2567 สรุปรายการการพิจารณาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน
8 26/01/2024 กจซ.พิเศษ25/2567 ลว. 24 ม.ค.67 จ้างจัดทำป้อมปล่อยรถโดยสาร จำนวน 1 ป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดทำป้อมปล่อยรถโดยสาร จำนวน 1 ป้อม
9 24/01/2024 พิเศษ 05/2567 ลว.19 ม.ค.67 รายงานผลการเจรจางานจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะว่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2567
10 24/01/2024 พิเศษ 42/2567 ลว.16 ม.ค.2567 ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาปรับโครงสร้างองค์กรและบุคลากรขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาปรับโครงสร้างองค์กรและบุคลากรขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
11 19/01/2024 สบจ. 08/256/ ลว. 8 ม.ค. 67 ประกาศผู้ชนะไตรมาส 1-4 ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะไตรมาศ 1 ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566
12 19/01/2024 คระกรรมการ 02/2567 เช่าใช้ระบบแอพพิเคชั่น Cisco Webex จำนวน 20 License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าใช้ระบบแอพพิเคชั่น Cisco Webex จำนวน 20 License
13 15/01/2024 สจท.048/2567 ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงานประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะ ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงานประจำปี 2567
14 15/01/2024 คณะกรรมการ03/2567 ลว. 12 ม.ค.67 ซื้อจอภาพประมวลผลสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ชุด และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ ซื้อจอภาพประมวลผลสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ชุด และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง
15 10/01/2024 พิเศษ 003/2567 ลว.9 มค.2567 จ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ ขสมก. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ ขสมก.
16 10/01/2024 กจซ. 007/2567 ลว. 9 ม.ค. 67 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 14 รายการ
17 27/12/2023 คกก./พิเศษ/2566 ลว.27 ธ.ค.2566 เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) มีระยะเวลา ๖ เดือน
18 26/12/2023 พิเศษ 69/2566 ลว. 25 ธ.ค.2566 พิจารณาผลว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (NGV) จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (NGV) จำนวน 323 คัน ต่
19 26/12/2023 พิเศษ/68/2566 ลว.25 ธ.ค.2566 ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน ม.ค.67 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน ม.ค.67
20 26/12/2023 พิเศษ 67/2566 ลว. 25 ธ.ค. 2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน ม.ค.67 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน ม.ค.67

Pages