ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 30/09/2020 พิเศษ/2563 ลว. 29 ก.ย.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารต่อสัญญาเช่า 2 เดือน วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เดือน
2 29/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน เขตการเดินรถที่ 6 โดยววิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผูชนะการเสนอราคา เครื่องถ่ายเอกสาร เขตการเดินรถที่ 6
3 29/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรั้วรอบบริเวณอู่ไร่ขิง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๖ โดยววิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ
4 29/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างว่อมแซมพื้นลานจอดรถโดยสาร อู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ ๖ โดยววิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ
5 23/09/2020 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน
6 23/09/2020 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เขตการเดินรถที่1
7 23/09/2020 บก.2/2563 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานเขตการเดินรถที่ 2 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานเขตการเดินรถที่ 2
8 22/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
9 22/09/2020 ขดร.2/623/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเขตการเดินรถที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างทำความสะอาดสำนักงาน เขตการเดินรถที่ 2
10 18/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ
11 17/09/2020 ขดร.5-1150/2563 ลว.16 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ เขต 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลิฟท์ เขต 5
12 15/09/2020 ขดร.2/148/2563 จ้างจัดทำประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน ที่ทำการเขตการเดินรถที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำประกันอัคคีภัยทรัพยืสิน ที่ทำการเขตการเดินรถที่ 2
13 10/09/2020 บก.๖/๔๐๐/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ ๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding PDF icon ประกาศผู้ชนะเหมาทำความสะอาดอู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่๖
14 10/09/2020 บก.๖/๔๐๒/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่ไร่ขิง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่ไร่ขิง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๖
15 10/09/2020 พิเศษ142/2563 ลว. 8 ก.ย.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ 11 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ 11 คน
16 10/09/2020 บก.๖/๔๐๑/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อุ่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ ๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ ๖
17 10/09/2020 พิเศษ 4/2563 ลว.10 ก.ย.63 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ขสมก. ระบบ ERP พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบ ERP พร้อมอุปกรณ์
18 09/09/2020 พิเศษ(หน้ากากผ้า0/2563 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำหน้ากากผ้าไมโครและผ้ามัสลิน 2 ชั้น สกรีนโลโก้ ขสมก. 2 สี 1 จุด โดยวธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำหน้ากากผ้าไมโครและผ้ามัสลิน 2 ชั้น สกรีนโลโก้ ขสมก. 2 สี 1 จุด
19 09/09/2020 พิเศษ(กระเป๋าพกพา)/2563 ประกาศผู้ชนะเรื่องจ้างจัดทำกระเป๋าอำนวยความสะดวกขนาดพกพา ติดสติ๊กเกอร์เรซิ่น 1 สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเรื่องจ้างจัดทำกระเป๋าอำนวยความสะดวกขนาดพกพา ติดสติ๊กเกอร์เรซิ่น 1 สี
20 08/09/2020 พิเศษ/2563 ประกาศผู้ชนะการเช่าใช้หมายเลขพิเศษระบบ Call center 1348 จำนวน 30 คู่สาย (ทักษกร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเช่าใช้หมายเลขพิเศษระบบ Call center 1348 จำนวน 30 คู่สาย

Pages