ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
21 13/09/2562 เช่าบริการระบบสื่อสารความเร็วสูง FTTX จำนวน 27 จุด วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าบริการระบบสื่อสารความเร็วสูง FTTX จำนวน 27 จุด
22 12/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายรถปลดระวาง (รถใช้งานสำนักงาน) จำนวน 10 คัน ครั้งที่ 2 โดยวิธีขายทอดตลาด PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายรถปลดระวาง (รถใช้งานสำนักงาน) จำนวน 10 คัน ครั้งที่ 2
23 06/09/2562 ็H-62-5-PR-0016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำประกันอัคคีภัย สำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะว่าจ้างจัดทำประกันอัคคีภัย สนญ.
24 06/09/2562 ประกาศผู้ชนะรับประกันอัคคีภัยทรัพย์สินองค์การเขตการเดินรถที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon prakaasprakanakhkhiiphay.pdf, PDF icon thraphysinthiieaaprakanakhkhiiphay.pdf
25 06/09/2562 พิเศษ/2562 ลว.5 ก.ย. 62 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาว่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ห้องเทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาว่าจ้างพยาบาล
26 04/09/2562 พิเศษ/2562 ลว. 30 ส.ค. 62 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาว่าจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้างแพทย์
27 03/09/2562 เช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ผู้ชนะเช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management)
28 30/08/2562 ช.ผอก.ฝรอ.1 56/62 ลว.27 ส.ค.62 ประกาศผู้ชนะการแลกเปลี่ยนรถโดยสารปลดระวาง จำนวน 119 คัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
29 30/08/2562 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 อู่พระประแดง เขตการเดินรถที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon aecchngphlphrapraaedng.pdf, PDF icon prakaasphrapraaedng.pdf
30 30/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัตการเดินรถ 2 อู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon prakaaskalpphrks.pdf, PDF icon aecchngphlkalpphrks.pdf
31 30/08/2562 พิเศษ/2562 ลงวันที่ 29 ส.ค. 2562 ประกาศยกเลิก ว่าจ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงาน จำนวน 13,347 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศยกเลิก ว่าจ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงาน
32 30/08/2562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัตการเดินรถ 3 อู่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon aecchngphlaesmdam.pdf, PDF icon prakaasaesmdam.pdf
33 30/08/2562 งธ.(ฝรอ.) 22/2562 ลว. 29 ส.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถจักรยานยนต์สายตรวจพิเศษ 25 คัน โดยวิธีคัดเลือก PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถจักรยานยนต์ 25 คัน
34 29/08/2562 จ้างบำรุงรักษาดูและอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค จำนวน 24 ชุด (สิทธิชัย) วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาดูและอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค จำนวน 24 ชุด
35 28/08/2562 ขดร.2/972/2562 จ้างทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2 วงเงินเกิน 5 แสนบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon prakaasphuuchna_aembaan_uuswnsyaam0001.pdf
36 28/08/2562 ขดร.2/980/2562 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2 วงเงินเกิน 5 แสนบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon prakaasphuuchna_rpph.uuswnsyaam0001.pdf
37 27/08/2562 ซื้อเครื่องนับธนบัตร จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องนับเหรียญ จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ซื้อเครื่องนับธนบัตร จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องนับเหรียญ จำนวน 1 เครื่อง
38 27/08/2562 เรื่อง การขายทอดตลาดรถปลดระวาง(รถใช้งานสำนักงาน)จำนวน 3 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด PDF icon การขายทอดตลาดรถปลดระวาง(รถใช้งานสำนักงาน)จำนวน 3 คัน
39 23/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2และ3 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่รังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2และ3 เขตการเดินรถที่1 (อู่รังสิต)
40 21/08/2562 เช่าใช้เครื่อง Figure Scan And Smart Card จำนวน 1 โครงการ วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ผู้ชนะเช่าใช้เครื่อง Figure Scan And Smart Card จำนวน 1 โครงการ

Pages