ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
21 22/04/2563 เช่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์
22 14/04/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซ่มแก้ไขโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระยะที่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซ่มแก้ไขโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระยะที่ 1
23 10/04/2563 ประกาศผู้ชนะเรื่องเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS โดยวิธีเฉพาะจงจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเรื่องเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS
24 10/04/2563 ประกาศผู้ชนะเรื่องว่าจ้างบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค โดยวิธีเฉพาะเจอะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะว่าจ้างบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค
25 10/04/2563 ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล( San Storage) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ San Storage
26 09/04/2563 ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค บรรจุถัง 18 ลิตร จำนวน 4,850 ถัง วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค บรรจุถัง 18 ลิตร จำนวน 4,850 ถัง
27 08/04/2563 ซื้อหน้ากาก Face Shield จำนวน 10,000 ชิ้น วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อหน้ากาก Face Shield จำนวน 10,000 ชิ้น
28 03/04/2563 ประกาศผู้ชนะเรื่อง จ้างผลิตสปอตวีดิทัศน์การเตรียมความพร้อมรถโดยสารก่อนนำรถออกวิิ่งให้ โดยวธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตสปอตวีดิทัศน์การเตรียมความพร้อมรถโดยสารก่อนนำออกวิ่งให้บริการประชาชน
29 01/04/2563 H-63-3-PA-0036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
30 31/03/2563 ซื้อประกันภัยกลุ่มให้กับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อประกันภัยกลุ่มให้กับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 โครงการ
31 31/03/2563 จ้างทำสติ๊กเกอร์ Social Distancing จำนวน 39,000 แผ่น วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างทำสติ๊กเกอร์ Social Distancing จำนวน 39,000 แผ่น
32 30/03/2563 ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เพิ่มเติม จำนวน 500 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เพิ่มเติม จำนวน 500 ถัง
33 30/03/2563 ซื้ิอผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ เพิ่มเติม จำนวน 7,000 ขวด วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้ิอผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ เพิ่มเติม จำนวน 7,000 ขวด
34 27/03/2563 ประกาศผู้ชนะเรื่่องจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2562 โดยวธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเร่องจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2562
35 26/03/2563 เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) จำนวน 286 คัน เพิ่มเติม วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) จำนวน 286 คัน เพิ่มเติม
36 25/03/2563 ซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2563 วิธีคัดเลือก PDF icon ซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2563
37 17/03/2563 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ (เครื่องวัดไข้) จำนวน 89 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ (เครื่องวัดไข้) จำนวน 89 เครื่อง
38 13/03/2563 ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสาร (อู่รังสิต) เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป PDF icon ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสาร (อู่รังสิต) เขตการเดินรถที่ 1
39 12/03/2563 ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค จำนวน 350 ถัง โดยวธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค จำนวน 350 ถัง
40 12/03/2563 ซื้อประกันรถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 190 คัน วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อประกันรถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 190 คัน

Pages