ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
21 22/12/2566 พิเศษ03/2566 ลว. 22 ธ.ค.66 จ้างโครงการเชื่อมต่อข้อมูลการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ จ้างโครงการเชื่อมต่อข้อมูลการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล
22 22/12/2566 กจซ.271/2566 ลว. 20 ธ.ค.66 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงห้องโถงเป็นห้อง สบด. และห้อง บผ. จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงห้องโถงเป็นห้อง สบด. และห้อง บผ. จำนวน 44 รายการ
23 22/12/2566 พิเศษ02/2566 ลว. 22 ธ.ค.66 จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะ จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP
24 21/12/2566 กจซ.272/2566 ลว. 20 ธ.ค. 66 ซื้อเครื่องปรับอากาศห้องโถงอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องปรับอากาศห้องโถงอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 9 เครื่อง
25 20/12/2566 สกม.(กคค.) 1212 ลว.1 ธ.ค. ซื้อตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย 1 ตอน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย 1 ตอน จำนวน 1 ตู้
26 18/12/2566 กวป.48/2566 ลว.30 พ.ย.66 ซื้อประกันภัยรถยนต์โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2567 โดยวิธีคัดเลือก PDF icon ประกาศผู้ชนะ ซื้อประกันภัยรถยนต์โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2567
27 15/12/2566 คณะกรรมการฯ 01/2566 ลว.14 ธ.ค.66 เช่ารถยนต์ใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน มีกำหนด 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ เช่ารถยนต์ใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน มีกำหนด 3 เดือน
28 12/12/2566 พิเศษ 024/2566 ลว.8 ธ.ค.2566 ซื้อแก้วเก็บอุณหภูมิมีหูสกรีน 2 ตำแหน่ง สีเขียวอ่อน จำนวน 13,000 ใบ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] PDF icon ประกาศผู้ชนะ ซื้อแก้วเก็บอุณหภูมิมีหูสกรีน 2 ตำแหน่ง สีเขียวอ่อน จำนวน 13,000 ใบ
29 08/12/2566 คณะกรรมการฯ1/2566 จ้างให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
30 28/11/2566 พิเศษ 58/2566 ลว. 21 พ.ย.2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ 323 คัน ธ.ค.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ 323 คัน ธ.ค.66
31 28/11/2566 พิเศษ 59/2566 ลว.21 พ.ย.2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน ธ.ค.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน ธ.ค.66
32 21/11/2566 กจซ. 248/2566 ลว. 21 พ.ย. 66 ซื้อหมึกพิมพ์ (สำรองคลัง) จำนวน 15 รายการ โดยาิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์ (สำรองคลัง) จำนวน 15 รายการ
33 21/11/2566 กจซ. 246/2566 ลว. 20 พ.ย. 66 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 งาน ( 43 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 งาน ( 43 รายการ)
34 08/11/2566 กจซ. 231/2566 ลว. 8 พ.ย. 66 ซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง ช.ผอก.ฝรอ.๑ และห้อง ช.ผอก.ฝรอ.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง ช.ผอก.ฝรอ.๑ และห้อง ช.ผอก.ฝรอ.๒
35 01/11/2566 กจซ.229/2566 ลว.31 ต.ด.66 ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงห้องสำนักบัญชีและกองทุนกลาง จำนวน 1 งาน (36 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงห้องสำนักบัญชีและกองทุนกลาง จำนวน 1 งาน (36 รายการ)
36 31/10/2566 พิเศษ 50/2566ลว.27 ต.ค.2566 สรุปพิจารณาผลจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน
37 31/10/2566 พิเศษ49/2566ลว.27 ต.ค.2566 สรุปรายงานการพิจารณาผลจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน
38 17/10/2566 ประกาศผู้ชนะไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566 เดือน ก.ค.- ก.ย. 66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566 เดือน ก.ค.- ก.ย. 66
39 26/09/2566 กจซ.217/2565 ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงห้อง ช.ผอก.ฝบร.(เดิม) และห้องบริหารการเงิน ชั้น 3 เป็นห้อง ช.ผอก.ฝรอ.1 ช.ผอก.ฝรอ.2 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงห้อง ช.ผอก.ฝบร.(เดิม) และห้องบริหารการเงิน ชั้น 3 เป็นห้อง ช.ผอก.ฝรอ.1 ช.ผอก.ฝรอ.2
40 25/09/2566 กจซ.218/2566 ลว. 25 ก.ย.66 จ้างจัดทำแก้วเก็บอุณหภูมิมีหูหิ้วสกรีน 2 ตำแหน่ง จำนวน 500 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดทำแก้วเก็บอุณหภูมิมีหูหิ้วสกรีน 2 ตำแหน่ง จำนวน 500 ใบ

Pages