ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
121 18/04/2566 คณะกรรมการ 03/2566 จ้างปรับปรุงระบบสื่อสารโทรศัพท์ PABX สำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงระบบสื่อสารโทรศัพท์ PABX สำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
122 07/04/2566 บก.6/211/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งฝ้าเพดานอาคารโรงอาหาร อู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ 6 วีธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างติดตั้งฝ้าเพดานอาคารโรงอาหารอู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ 6
123 31/03/2566 กจซ.50/2566 ลว.31 มีนาคม 2566 ซื้อโต๊ะประธานและเก้าอี้ห้องประชุม ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อโต๊ะประธานและเก้าอี้ห้องประชุม ๒
124 30/03/2566 พิเศษ10/2566 ลว.29 มีนาคม 2566 ราคากลางว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู 323 คัน เดือน เมษายน 2566
125 30/03/2566 พิเศษ 11/2566 ลว. 29 มีนาคม 2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน เดือน เมษายา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน เดือน เมษายา 2566
126 29/03/2566 พิเศษ 10/2566 ลว.10 มีนคม 2566 เรื่องจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนรองรับสถานะการณ์ฉุกเฉินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเรื่องจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนรองรับสถานะการณ์ฉุกเฉินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
127 29/03/2566 กจซ.45/2566 ลว. 17 มีนาคม 2566 ซื้ออุปกรณ์ระบบงานประชุมออนไลน์ห้องประชุม ๓ พร้อมติดตั้ง โดยววิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ระบบงานประชุมออนไลน์ห้องประชุม ๓ พร้อมติดตั้ง
128 22/03/2566 ขดร.4/230/2566ลว.17ก.พ.2566 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวนพร้อมติดตั้ง 7 รายการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวนพร้อมติดตั้ง 7 รายการ
129 21/03/2566 กจซ.47/2566 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ Cassette type ระบบ 4 ทิศทาง พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม 3 ใหม่ ชั้น 5 (ห้องรถเมล์ชุมชน) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ เครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม 3 ใหม่ ชั้น 5 (ห้องรถเมล์ชุมชน)
130 21/03/2566 กจซ.44/2566 ลว.17 มี.ค.2566 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ระบาย 4 ทิศทาง ห้องประชุม 2 ใหม่ ชั้น 5 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะอเครื่องปรับอากาศ ระบาย 4 ทิศทาง ห้องประชุม 2 ใหม่ ชั้น 5
131 21/03/2566 กจซ.46/2566 ลว.17 มี.ค.2566 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ระบาย 4 ทิศทาง จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง (ห้องรับรองใหม่ ชั้น 5) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ ซื้อเครื่องปรับอากาศ ระบาย 4 ทิศทาง จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง (ห้องรับรองใหม่ ชั้น 5)
132 17/03/2566 บก.6/147/2566 จ้างซ่อมแซมพื้นอู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมพื้นอู่บรมราชชนนี
133 15/03/2566 บก.2/171/2566 ลว.15 มี.ค.2566 จ้างติดประตูบานสวิง และติดตั้งกระจกบานเลื่อน อาคารสำนักงานเขต 2 เพื่อเป็นที่ทำการ กปด.32 ,ห้องจ่ายงาน และห้องนายท่า จำนวน 8 รายการ วีธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างติดประตูบานสวิง และติดตั้งกระจกบานเลื่อน อาคารสำนักงานเขต 2 เพื่อเป็นที่ทำการ กปด.32 ,ห้องจ่ายงาน และห้องนายท่า
134 15/03/2566 เช่าใช้ระบบแอพพลิเคชั้น Cisco Webex จำนวน 20 License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าใช้ระบบแอพพลิเคชั้น Cisco Webex จำนวน 20 License
135 10/03/2566 คกก.03/2566 ลว. 27 ก.พ.2566 ซื้อเครื่องระบบไฟฟ้าสำรอง(Generator)ขนาด 500 Kv สำหรับอาคาร ขสมก. 6 ชั้น และห้องดาต้าเซ็นเตอร์ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องระบบไฟฟ้าสำรอง(Generator)ขนาด 500 Kv สำหรับอาคาร ขสมก. 6 ชั้น และห้องดาต้าเซ็นเตอร์
136 10/03/2566 กจซ.31/2566 ลว. 7 มี.ค.2566 ผู้ชนะจ้างปูพื้นปาร์เก้ห้องรับรองบอร์ดและห้องแม่บ้าน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างปูพื้นปาร์เก้ห้องรับรองบอร์ดและห้องแม่บ้าน
137 09/03/2566 สบจ.153/2566 ลว.20 ก.พ.66 จ้างสำรวจและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สนญ. ทั้งหมด โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างสำรวจและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สนญ. ทั้งหมด
138 09/03/2566 กจซ.30/2566 ลว. 7 มี.ค. 66 จ้างปูพื้นไม้ปาร์เก้ห้องประชุม 2 (ห้องรับรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ จ้างปูพื้นไม้ปาร์เก้ห้องประชุม 2 (ห้องรับรอง)
139 08/03/2566 บก.2/161/2566 ลว.8 มี.ค.2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตการเดินรถที่ ๒ ชั้น ๑ จำนวน ๘๑ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขต 2 ชั้น 1
140 27/02/2566 พิเศษ/2566 ซื้อชุดไมค์ประชุมไร้สาย ไมค์ลอย1 ชุด 8 ตัว ชุดไมค์ปรชุมใช้สาย 1 ประธาน 10 ผู้เข้าร่วม (ทรงวุฒธิ์) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อชุดไมค์ประชุมไร้สาย ไมค์ลอย1 ชุด 8 ตัว ชุดไมค์ปรชุมใช้สาย 1 ประธาน 10 ผู้เข้าร่วม

Pages