ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
121 04/09/2562 พิเศษ/2562 ลว. 30 ส.ค. 62 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาว่าจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้างแพทย์
122 03/09/2562 เช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ผู้ชนะเช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management)
123 30/08/2562 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 อู่พระประแดง เขตการเดินรถที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon aecchngphlphrapraaedng.pdf, PDF icon prakaasphrapraaedng.pdf
124 30/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัตการเดินรถ 2 อู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon prakaaskalpphrks.pdf, PDF icon aecchngphlkalpphrks.pdf
125 30/08/2562 พิเศษ/2562 ลงวันที่ 29 ส.ค. 2562 ประกาศยกเลิก ว่าจ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงาน จำนวน 13,347 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศยกเลิก ว่าจ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงาน
126 30/08/2562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัตการเดินรถ 3 อู่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon aecchngphlaesmdam.pdf, PDF icon prakaasaesmdam.pdf
127 30/08/2562 งธ.(ฝรอ.) 22/2562 ลว. 29 ส.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถจักรยานยนต์สายตรวจพิเศษ 25 คัน โดยวิธีคัดเลือก PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถจักรยานยนต์ 25 คัน
128 30/08/2562 ช.ผอก.ฝรอ.1 56/62 ลว.27 ส.ค.62 ประกาศผู้ชนะการแลกเปลี่ยนรถโดยสารปลดระวาง จำนวน 119 คัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
129 29/08/2562 จ้างบำรุงรักษาดูและอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค จำนวน 24 ชุด (สิทธิชัย) วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาดูและอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค จำนวน 24 ชุด
130 28/08/2562 ขดร.2/980/2562 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2 วงเงินเกิน 5 แสนบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon prakaasphuuchna_rpph.uuswnsyaam0001.pdf
131 28/08/2562 ขดร.2/972/2562 จ้างทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2 วงเงินเกิน 5 แสนบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon prakaasphuuchna_aembaan_uuswnsyaam0001.pdf
132 27/08/2562 เรื่อง การขายทอดตลาดรถปลดระวาง(รถใช้งานสำนักงาน)จำนวน 3 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด PDF icon การขายทอดตลาดรถปลดระวาง(รถใช้งานสำนักงาน)จำนวน 3 คัน
133 27/08/2562 ซื้อเครื่องนับธนบัตร จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องนับเหรียญ จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ซื้อเครื่องนับธนบัตร จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องนับเหรียญ จำนวน 1 เครื่อง
134 23/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2และ3 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่รังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2และ3 เขตการเดินรถที่1 (อู่รังสิต)
135 21/08/2562 เช่าใช้เครื่อง Figure Scan And Smart Card จำนวน 1 โครงการ วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ผู้ชนะเช่าใช้เครื่อง Figure Scan And Smart Card จำนวน 1 โครงการ
136 20/08/2562 สบด.362/2562 ลว.9 ส.ค.2562 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาเช่ารถจักรยานยนต์สายตรวจพิเศษ 25 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ยกเลิก ประกวดราคาเช่ารถจักรยานยนต์สายตรวจพิเศษ 25 คัน
137 16/08/2562 ขายทอดตลาดทรัพย์สินขำรุด ณ 30 กันยายน 2560 ของสำนักงานใหญ่ โดยวิธีทอดตลาด PDF icon ขายทอดตลาดทรัพย์สินขำรุด ณ 30 กันยายน 2560 ของสำนักงานใหญ่
138 16/08/2562 ขดร.2/942/2562 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ 2 วงเงินเกิน 5 แสนบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon prakaasphuuchna_rpph.miinburii0001.pdf
139 16/08/2562 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่บางเขน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่1(อู่บางเขน)
140 16/08/2562 จ้างทำแก้วน้ำสูญญากาศ สกรีนโลโก้ ขสมก. 2 สี 1 ตำแหน่ง จำนวน 1,239 ใบ วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างทำแก้วน้ำสูญญากาศ สกรีนโลโก้ ขสมก. 2 สี 1 ตำแหน่ง จำนวน 1,239 ใบ

Pages