ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
81 26/07/2566 พิเศษ 32/2566 ลว.25 ก.ค.2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
82 26/07/2566 พิเศษ 31 /2566 ลว.25 ก.ค.2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ส.ค.66 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ส.ค.66
83 26/07/2566 กจซ.พิเศษ/2566 ลว.19 ก.ค.66 จ้างทาสีอาคาร ฝรร.(สวนสยาม) ขสมก. โดยวีธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างทาสีอาคาร ฝรร.(สวนสยาม) ขสมก.
84 26/07/2566 พิฌศษ 002/2566 ลว 17 ก.ค.66 ซื้ออุปกรณ์เสริมในการถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์เสริมในการถ่ายภาพ
85 25/07/2566 พิเศษ/2566 ลว.3 ก.ค.2566 รายงานผลการเจรจาเช่าที่ดินบริเวณ กปด.2 เขตการเดินรถที่ 3 (อู่ฟาร์มจระเข้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าที่ดินบริเวณ กปด.2 เขตการเดินรถที่ 3 (อู่ฟาร์มจระเข้)
86 21/07/2566 คณะกรรมการ01/2566 ลว.19 ก.ค.66 เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server)
87 20/07/2566 คำสั่ง 289/2566 ลว.12 ก.ค. 2566 เช่าใชหมายเลขพิเศษระบบ Call Center 2348 จำนวน 30 คู่สาย (ทรงวุฒธิ์) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าใชหมายเลขพิเศษระบบ Call Center 2348 จำนวน 30 คู่สาย
88 20/07/2566 บก.6/470/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าท่าปล่อยรถต้นทาง และลานจอดรถยนต์ สาย80ก โดยวิธีเฉพาะจงจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าท่าปล่อยรถต้นทางและลานจอดรถยนต์สาย 80ก (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
89 13/07/2566 ประกาศผู้ชนะไตรมาส 3 เม.ย.- มิ.ย. 2566 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะไตรมาส 3 เม.ย.- มิ.ย. 2566
90 07/07/2566 กจซ.พิเศษ17/2566ลว.7 ก.ค.2566 ซื้อ หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 10 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อ หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 10 รายการ
91 05/07/2566 พิเศษ26/2566 ลว. 5 ก.ค.66 จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก PDF icon ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
92 30/06/2566 พิเศษ 19/2566 ลว.27 มิ.ย.2566 รายงานผลการเจรจางานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566
93 28/06/2566 พิเศษ01/2566 ลว.13 มิ.ย. 66 จ้างสุขภาพประจำปี 2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding PDF icon ประกาศผู้ชนะ จ้างสุขภาพประจำปี 2566
94 27/06/2566 กจซ.144/2566 ลว.23 มิ.ย.2566 ซื้อปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 15 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 15 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง
95 27/06/2566 สบด.467/2566 ลว. 2 มิ.ย.66 เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำการและอู่จอกรถโดยสาร กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถที่ ๒ เขตการเดินรถที่ ๗ (อู่ท่าอิฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำการและอู่จอกรถโดยสาร กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถที่ ๒ เขตการเดินรถที่ ๗ (อู่ท่าอิฐ)
96 23/06/2566 คณะกรรมการ 02/2566 ลว.13 มิ.ย.66 เช่าใช้เครื่อง Face Scan จำนวน 48 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ เช่าใช้เครื่อง Face Scan จำนวน 48 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
97 23/06/2566 พิเเศษ 25/2566 ลว.21 มิ.ย.2566 ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทูยี่ห้แอีซูซุ จำนวน 323 คัน โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทูยี่ห้แอีซูซุ จำนวน 323 คัน
98 23/06/2566 พิเศษ 26/2566 ลว.21 มิ.ย.2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 1749 คัน ก.ค.66 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 1749 คัน ก.ค.66
99 22/06/2566 พิเศษ 27/2566 ลว.21 มิ.ย.2566 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 323 คัน ก.ค.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
100 21/06/2566 พิเศษ 06/2566 ลว.7 มิ.ย.2566 ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการนวัตกรรมขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประจำปี 2567 โดยเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการนวัตกรรมขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประจำปี 2567

Pages