ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
141 27/02/2566 พิเศษ 01/2566 ลว.7 ก.พ.2566 ว่าจ้างที่ปรึกาาเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจการองค์การ โดยวิธีคัดเลือก PDF icon ประกาศผู้ชนะเรื่องว่าจ้างที่ปรึกาาเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจการองค์การ
142 27/02/2566 พิเศษ 08/25666 ประกาศผู้ชนะว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะว่าจ้างซ่อมมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
143 27/02/2566 คณะกรรมการ 04/2566 ลว. 13ก.พ.66 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์ จำนวน 30 เครื่อง
144 27/02/2566 พิเศษ 07/2566 ลว.23 ก.พ. 2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนตืโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนตืโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน
145 27/02/2566 พิเศษ/2566 ซื้อชุดไมค์ประชุมไร้สาย ไมค์ลอย1 ชุด 8 ตัว ชุดไมค์ปรชุมใช้สาย 1 ประธาน 10 ผู้เข้าร่วม (ทรงวุฒธิ์) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อชุดไมค์ประชุมไร้สาย ไมค์ลอย1 ชุด 8 ตัว ชุดไมค์ปรชุมใช้สาย 1 ประธาน 10 ผู้เข้าร่วม
146 24/02/2566 ขดร.4/179/2566 ลว.7 ก.พ. 2566 เช่าที่ดินการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นที่จอดรถโดยสารประจำทางอู่พระราม 9 เขตการเดินรถที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าพื้นที่ดินการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
147 16/02/2566 คณะกรรมการ 01/2566 ซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะ ซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2566
148 08/02/2566 พิเศษ 005/2566 ลว. 26 ม.ค.2566 จ้างจัดทำเสื้อโปโลติดโลโก้ ขสมก. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำเสื้อโปโลติดโลโก้ ขสมก.
149 08/02/2566 พิเศษ 91/2566 ลว. 27 ม.ค. 66 ซื้อไมค์ระบบงานประชุมชนิดไร้สายและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ ซื้อไมค์ระบบงานประชุมชนิดไร้สายและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง
150 31/01/2566 สบจ.96/2566 ลว.23 ม.ค.2566 ซื้อกล้องวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อกล้องวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ จำนวน 2 เครื่อง
151 30/01/2566 พิเศษ05/2566 ลว. 27 ม.ค.2566 ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ 323 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ 323 คัน
152 30/01/2566 พิเศษ 04/2566 ลว.27 ม.ค. 2566 ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ๖ รายการ จำนวน 1,749 คัน โดยวิธีเฉพาะจงจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ๖ รายการ จำนวน 1,749 คัน
153 20/01/2566 ขดร.4/2717/2565 ลว. 22 ธ.ค. 2565 ซื้อเครื่องตรวจวัดควันดำ ระบบวัดความทึบแสง เขตการเดินรถที่ 4 งบลงทุน ประจำปี 2566 โดยววิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ ซื้อเครื่องตรวจวัดควันดำ ระบบวัดความทึบแสง เขตการเดินรถที่ 4 งบลงทุน ประจำปี 2566
154 18/01/2566 ประกาศผู้ชนะไตรมาส 1 ปี 2566 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะไตรมาส 1 ปี 2566 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)
155 10/01/2566 สบจ.09/2566 ลว. 4 ม.ค. 66 จอภาพและอุปกรณ์ภายในห้องประชุม 1 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจอภาพและอุปกรณ์ภายในห้องประชุม 1 พร้อมติดตั้ง
156 06/01/2566 กจซ.01/1 ลว 4 ม.ค. 66 ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงห้องประชุม 1 ชั้น 5 จำนวน 45 รายการ วิิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงห้องประชุม 1 ชั้น 5 จำนวน 45 รายการ
157 29/12/2565 สบจ.234/2565 ลว.29 ธ.ค.2565 รายงานผลการพิจารณาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี พร้อมติดตั้ง
158 29/12/2565 พิเศษ48/2565 ลว.29 ธ..ค.65 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
159 29/12/2565 สบจ.233/2565ลว. 27 ธ.ค.2565 รายงานผลการพิจารณาซื้อจอภาพ LED ห้องประชุม 1 พร้อมติดตั้ง วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อจอภาพ LED ห้องประชุม 1 พร้อมติดตั้ง
160 29/12/2565 พิเศษ 47/2565 ลว. 29 ธ.ค.2565 รายงานผลการพิจารณาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร เพิ่มเติม จำนวน 1,749 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร เพิ่มเติม จำนวน 1,749 คัน

Pages