ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
141 14/01/2562 4-62-1-PA-0007 การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 5 รายการ ของ เขตการเดินรถที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00
142 14/01/2562 H621PA0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าโอลีมเปีย จำนวน 12 ตลับ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าโอลีมเปีย จำนวน 12 ตลับ
143 14/01/2562 4-62-1-PR-0008 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 9 รายการ เขตการเดินรถที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 9 รายการ เขตการเดินรถที่ 4
144 14/01/2562 H621PA0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็น จำนวน 1 คัน (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็น จำนวน 1 คัน
145 14/01/2562 4-62-1-PA-0008 การประกาศผู้ชนะการเสนอเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 9 รายการ ของเขตการเดินรถที่ 4 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon การประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน100,000.00บาท จำนวน 9 รายการ เขตการเดินรถที่ 4
146 11/01/2562 1621PA0010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
147 10/01/2562 H621PR0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใช้สำนักงาน จำนวน 6 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใช้สำนักงาน จำนวน 6 รายการ
148 10/01/2562 4-62-1-PA-0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท เขตการเดินรถที่ 4 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท เขตการเดินรถที่ 4 จำนวน 4 รายการ
149 09/01/2562 H621PA0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
150 08/01/2562 1621PA0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ
151 08/01/2562 1621PA0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุอุปกรณ์หลอดไฟและสปอร์ตไลท์ จำนวน 7 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุอุปกรณ์หลอดไฟและสปอร์ตไลท์ จำนวน 7 รายการ
152 08/01/2562 1621PA0009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้ออุปกรณ์ทำป้ายชี้บ่ง จำนวน 6 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้ออุปกรณ์ทำป้ายชี้บ่ง จำนวน 6 รายการ
153 08/01/2562 1621PA0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อของเบ็ดเตล็ดถุงใส่ขยะขนาด 30 X 40 นิ้ว จำนวน 30 ห่อ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อของเบ็ดเตล็ดถุงใส่ขยะขนาด 30 X 40 นิ้ว จำนวน 30 ห่อ(
154 08/01/2562 1621PA0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ
155 08/01/2562 H621PA0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 14 รายการ
156 08/01/2562 1621PA0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ
157 04/01/2562 H-61-Z-PA-0043 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์อนิเมชั่น "ขสมก.พร้อมให้บริการรถโดยสารปรับอากาศ NGV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ รถโดยสาร NGV
158 04/01/2562 ซื้อหมึกสีเครื่องปริ้นเตอร์ Brother และชุดดัมส์เครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
159 04/01/2562 4-62-1-PA-0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 4 รายการ
160 04/01/2562 4-61-1-PA-0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 10 รายการ

Pages