ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
141 14/08/2562 ขดร.2/920/2562 จ้างทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ 2 วงเงินเกิน 5 แสนบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon prakaasphuuchna_aembaanmiinburii0001.pdf
142 14/08/2562 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 (อู่รังสิต) เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัย (อู่รังสิต) เขตการเดินรถที่1
143 09/08/2562 เช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริเวณแนวทางรถไฟสายบางซื่อ-คลองตัน ของเขตการเดินรถที่ 4 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริเวณแนวทางรถไฟสายบางซื่อ-คลองตัน ของเขตการเดินรถที่ 4
144 08/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ดินย่านพหลโยธิน เขต 8 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าที่ดิน เขต 8
145 05/08/2562 เช่าระบบ ISDN ประเภท PRI จำนวน 30 วงจร วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าระบบ ISDN ประเภท PRI จำนวน 30 วงจร
146 02/08/2562 จ้างจัดโล่ประกาสเกียรติคุณ จำนวน 547 อัน วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาสผู้ชนะจ้างจัดโล่ประกาสเกียรติคุณ จำนวน 547 อัน
147 01/08/2562 2-62-8-PA-0001 จัดทำประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน เขตการเดินรถที่ 2 วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon prakaasphuuchnaprakanakhkhiiphay_ekht_20001.pdf
148 31/07/2562 ประกาศผู้ชนะจ้างรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่มธ.ศูนย์รังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่1 (อู่มธ.ศูนย์รังสิต)
149 26/07/2562 พิเศษ/2562 ลงวันที่ 23 ก.ค.2562 ประกาศยกเลิกประกวดราคาว่าจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสาร เขต 4 และเขตการเดินรถที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศยกเลิกประกวดราคาว่าจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสาร เขต 4 และ เขต 8
150 24/07/2562 พิเศษ001/2562 ลว.19 ก.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสลากออมสินสำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสลากออมสิน
151 22/07/2562 2-62-7-PA-0017 จ้างทำความสะอาดสำนักงานเขตการเดินรถที่ 2 อู่สวนสยาม วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon prakaasphuuchnaaembaan_ekht_2.pdf
152 19/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงาน เขต1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานเขตการเดินรถที่1
153 19/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ลานจอดรถและห้องสุขา กปด.11 อู่บางเขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ลานจอดรถและห้องสุขา กปด.11(อู่บางเขน)
154 15/07/2562 สก.150/2562 ลว.10 ก.ค.2562 ยกเลิกประกาศ โครงการจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานปี 2561
155 10/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม เขต 8 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบอู่สวนสยาม เขต 8
156 09/07/2562 กจซ.134/2562 ลว.4 ก.ค.2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3
157 05/07/2562 ประกาศยกเลิกการขายรถปลดระวาง (รถใช้สำนักงาน) จำนวน 10 คัน โดยวิธีทอดตลาด PDF icon ประกาศยกเลิกการขายรถปลดระวาง 10 คัน
158 05/07/2562 ประกาศผู้ชนะเช่าใช้ระบบ Leased Line Internet จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าใช้ระบบ Leased Line Internet จำนวน 1 โครงการ
159 01/07/2562 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Info Graphic VTR Clip รถโดยสารปรับอากาศ NGV ใหม่ จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Info Graphic VTR Clip รถโดยสารปรับอากาศ NGV ใหม่ จำนวน 1 โครงการ
160 01/07/2562 พิเศษ/2562 ลว.28 มิ.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างพิมพ์วารสารล้อหมุน จำนวน 96,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างพิมพ์วารสารล้อหมุน

Pages