ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
101 21/06/2566 พิเศษ 06/2566 ลว.7 มิ.ย.2566 ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการนวัตกรรมขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประจำปี 2567 โดยเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการนวัตกรรมขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประจำปี 2567
102 19/06/2566 คกก02/2566 ลว. 13 มิ.ย.2566 จ้างบำรุงรักและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
103 19/06/2566 คณะรรมการ 02/2566 ลว. 13 มิ.ย.66 ซื้อ Software Antivirus จำนวน 950 License พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ ซื้อ Software Antivirus จำนวน 950 License พร้อมติดตั้ง
104 19/06/2566 ช.ผอก.ฝรอ.1/2566ลว.9 มิ.ย.2566 ประกาศผู้ชนะ เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS)พร้อมติดตั้ง ระบบโดยสารประจำทาง โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS)พร้อมติดตั้ง ระบบรถโดยสารประจำทาง
105 19/06/2566 คณะกรรมการ02/2566 ลว12 มิ.ย.2566 จ้างบำรุงรักและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
106 09/06/2566 พิเศษ 03/2566 ลว.2 มิถุนายน 2566 รายงานผลการพิจารณาจ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ด้วยรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ด้วยรถโดยสารประจำทางของ ขสมก.
107 06/06/2566 กจซ. 111/2566 ลว. 11 พ.ค. 66 ซื้อเครื่องปรับอากาศห้องโถงทางเดิน ชั้น 5 จำนวน 2 เครื่อง โดยาิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องปรับอากาศห้องโถงทางเดิน ชั้น 5 จำนวน 2 เครื่อง
108 06/06/2566 กจซ. 110/2566 ลว. 11 พ.ค. 66 ซื้อเครื่องปรับอากาศห้องผู้อำนวยการ ชั้น 5 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องปรับอากาศห้องผู้อำนวยการ ชั้น 5 จำนวน 2 เครื่อง
109 06/06/2566 กจซ. 109/2566 ลว. 11 พ.ค. 66 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (สำรองคลัง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (สำรองคลัง) จำนวน 13 รายการ
110 29/05/2566 พิเศษ22/2566 ลว. 24 พ.ค. 66 จ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน (1 มิ.ย.66- 30 มิ.ย.66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
111 29/05/2566 พิเศษ 21/2566 ลว. 24 พ.ค.2566 รายพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 คัน
112 23/05/2566 กจซ. 88/2566 ลว. 11 พ.ค. 66 ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้า ฝรร. (อู่สวนสยาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้า ฝรร. (อู่สวนสยาม)
113 23/05/2566 พิเศษ 04/2566 ลว.8 พ.ค. 66 จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2565 จำนวน 400 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2565 จำนวน 400 เล่ม
114 03/05/2566 พิเศษ 08/2566 ลว.2 พ.ค.2566 จ้างที่ปรึกษาประจำองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ Inhouse ด้วยวิธีคัดเลือก PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาประจำองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ Inhouse
115 28/04/2566 กจซ.64/2566 ลว. 18 เม.ย. 66 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร จำนวน 540 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร จำนวน 540 ขวด
116 28/04/2566 กจซ. 71/2566 ลว. 27 เม.ย. 66 ซื้ออุปกรณ์ระบบงานประชุมออนไลน์ห้องประชุมรถเมล์เมือง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ ซื้ออุปกรณ์ระบบงานประชุมออนไลน์ห้องประชุมรถเมล์เมือง พร้อมติดตั้ง
117 28/04/2566 กจซ. 69/2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของสำนักแผนงาน โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของสำนักแผนงาน
118 27/04/2566 พิเศษ 16/2566 ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
119 27/04/2566 พิเศษ 15/2566 ลว. 26 เม.ย. 66 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน (1 พ.ค.66 - 31 พ.ค. 66) โดยวิธีเฉพาะเจาจง PDF icon ราคากลาง จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน (1 พ.ค.66-31 พ.ค.66)
120 26/04/2566 ประกาศผู้ชนะไตรมาศ 2 ปี 2566 เดือนมกราคม - มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะไตรมาศ 2 ปี 2566 เดือนมกราคม - มีนาคม 2566

Pages