ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
161 03/01/2562 1621PA0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กปด.11 จำนวน 2 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กปด.11 จำนวน 2 รายการ
162 03/01/2562 1621PA0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษ A4 สีชมพู จำนวน 1 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษ A4 สีชมพู จำนวน 1 รายการ
163 03/01/2562 H621PA0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP offcejet Pro 8600 จำนวน 4 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP offcejet Pro 8600 จำนวน 4 รายการ
164 03/01/2562 1621PA0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ
165 03/01/2562 H621PA0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 337 ถัง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 337 ถัง
166 02/01/2562 4-62-1-PA-0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 14 รายการ
167 02/01/2562 7619PA0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งผ้าม่าน อู่เทศบาลบางบัวทอง เขตการเดินรถที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งผ้าม่าน อู่เทศบาลบางบัวทอง เขตการเดินรถที่ 7
168 02/01/2562 4-62-1-PA-0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 13 รายการ เขตการเดินรถที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท จำนวน 13 รายการ เขตการเดินรถที่ 4
169 28/12/2561 4-61-Z-PR-0015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 3 รายการ
170 28/12/2561 4-61-Z-PA-0013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 3 รายการ
171 28/12/2561 จ้างผลิตสื่อโครงการ FEMALE BUS DRIVER 2019 จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อโครงการ FEMALE BUS DRIVER 2019 จำนวน 1 โครงการ
172 28/12/2561 4-61Z-PA-0016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 20 รายการ โโยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 20 รายการ
173 27/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำรองคลัง จำนวน 14 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำรองคลัง จำนวน 14 รายการ
174 27/12/2561 4-61-Z-PA-0011 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท ของเขตการเดินรถที่ 4 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon cchamnwn_5_raaykaar.pdf
175 27/12/2561 H-61-Z-PO-0073 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 9 รายการ
176 27/12/2561 4-61-Z-PA-0012 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท ของ เขตการเดินรถที่ 4 จำนวน 4 รายการ โดยวธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท ของเขตการเดินรถที่ 4 จำนวน 5 รายการ
177 27/12/2561 H-61-Z-PR-0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสามัญ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสามัญ 2 รายกาาร
178 27/12/2561 4-61-Z-PA-0009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท ของ เขตการเดินรถที่ 4 จำนวน 10 ราย
179 27/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถโดยสาร อู่รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมพื้นที่ลานจอดรถโดยสาร อู่รังสิต
180 27/12/2561 4-61-Z-PA-0010 การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสคุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท ของเขตการเดินรถที่ 4 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Pages