ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
161 29/12/2565 ขดร.4/พิเศษ/2565ลว. 21 ธ.ค.2565 ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องนับเหรียญพร้อมคัดแยกเหรียญเครื่องนับและคัดแยกเหรียญและเครื่องนับธนบัตร (งบลงทุนประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะอเครื่องนับเหรียญพร้อมคัดแยกเหรียญเครื่องนับและคัดแยกเหรียญและเครื่องนับธนบัตร (งบลงทุนประจำปี 2566)
162 28/12/2565 โครงการให้สิทธิติดภาพโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำทางธรรมดา จำนวน 1,520 คัน ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป PDF icon โครงการให้สิทธิติดภาพโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำทางธรรมดา จำนวน 1,520 คัน
163 28/12/2565 วป.127/2565 ลว.22 ธ.ค.2565 จัดทำประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสาร และรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีคัดเลือก PDF icon ประกาศผู้ชนะการจัดทำประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสาร และรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2566
164 26/12/2565 พิเศษ 1013/2565 ลว.22 ธ.ค. 2565 เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการเดินรถ (GPS) ติดตั้งระบบรถโดยสารประจำทาง จำนวน 2,884 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการเดินรถ (GPS) ติดตั้งระบบรถโดยสารประจำทาง จำนวน 2,884 คัน
165 21/12/2565 กจซ. 202/2565 ลว. 16 ธ.ค.65 ซื้อโต๊ะประชุมมีล้อเก้าอี้พนักพิงสูงเก้าอี้พนักพิงกลาง วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อโต๊ะประชุมมีล้อเก้าอี้พนักพิงสูงเก้าอี้พนักพิงกลาง
166 19/12/2565 พิเศษ 166/2565 ลว. 7 ธ.ค. 65 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร จำนวน 540 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร จำนวน 540 ขวด
167 02/12/2565 พิเศษ 143/2565 ลว. 28 พ.ย. 65 ซื้อเก้าอี้หุ้มหนังแท้พนักพิงสูง (สำหรับผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ ซื้อเก้าอี้หุ้มหนังแท้พนักพิงสูง (สำหรับผู้บริหาร)
168 01/12/2565 รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะจ้างติดตั้งพื้นปาร์เก้ ห้องประชุม 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างติดตั้งพื้นปาร์เก้ ห้องประชุม 1
169 01/12/2565 สบจ.156/2565 ลว.29 พ.ย.2565 รายงานผลการพิจารณาซื้อเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม 1 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม 1 จำนวน 3 เครื่อง
170 31/10/2565 กจซ. 179/2565 ซื้อหมึกเครื่องพิมคอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง PDF icon ประกาศผู้ชนะหมึกเครื่องพิมคอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 11 รายการ
171 31/10/2565 ช.ผอก.ฝรอ.2/49/2565 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยีห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศเผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยีห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
172 31/10/2565 พิเศษ 18/2565 ลว. 28 ต.ค.2565 ประกาศเผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสาร เพิ่มเติม จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศเผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสาร เพิ่มเติม จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
173 20/10/2565 กบก.พิเศษ108/2565 ว่าจ้างพิมพ์ตั่วม้วนรถโดยสารประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะว่าจ้างพิมพ์ตั่วม้วนรถโดยสารประจำทาง
174 12/10/2565 กจซ.172/2565 ลว.10 ต.ค.2565 ว่าจ้างติดตั้งระบบเครือข่าย สายไฟเบอร์ออฟติก โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะว่าจ้างติดตั้งระบบเครือข่าย สายไฟเบอร์ออฟติก
175 07/10/2565 ประกาศผู้ชนะไตรมาส 4 ปี 2565 (กรกฎาคม-กันยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะไตรมาส 4 ปี 2565 (กรกฎาคม-กันยายน)
176 05/10/2565 กจซ.170/2565 ลว. 5 ต.ค. 65 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร จำนวน 540 ขวด (ภุมรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร จำนวน 540 ขวด
177 03/10/2565 พิเศษ17/2565 ลว.3 ต.ค.2565 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
178 30/09/2565 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน ๓๒๓ คัน มีกำหนด ๑ เดือน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน ๓๒๓ คัน มีกำหนด ๑ เดือน
179 29/09/2565 พิเศษ01/2565 ลว. 27 กันยายน 2565 ว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ
180 26/09/2565 พิเศษ31/2565 ลว.22 ก.ย.2565 จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนและจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การ (ทักษกร) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนและจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การ

Pages