ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1421 06/06/2561 8-61-4-PA-0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ (วงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3ื รายการ
1422 06/06/2561 2-61-5-PA-0017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ
1423 06/06/2561 2-61-5-PA-0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียน จำนวน 21 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียน จำนวน 21 รายการ
1424 06/06/2561 8-61-5-PA-0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เน็ตเวิร์ค จำนวน 3 รายการ (งลเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เน็ตเวิร์ค จำนวน 3 รายการ
1425 06/06/2561 2-61-5-PA-0013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ
1426 06/06/2561 2-61-5-PA-0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของแท้ จำนวน 8 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของแท้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8 รายการ
1427 06/06/2561 3616PA0009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท สำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
1428 06/06/2561 4-614-PA-0017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 100,000.00 บาท
1429 06/06/2561 H616PA0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้าย (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้าย (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)
1430 06/06/2561 H616PA0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดไส้กรองสำหรับเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 ชุด (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดไส้กรองสำหรับเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 ชุด
1431 06/06/2561 8-61-5-PA-0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 รายการ (วงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจะจง PDF icon prakaasphuuchnaesnraakhaaphasduupkrnekhruuengprabaakaas_15_raaykaar_withiiechphaaaecchaaacchng.pdf
1432 06/06/2561 2-61-5-PA-0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียน จำนวน 6 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียน จำนวน 6 รายการ
1433 06/06/2561 6611PA0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
1434 06/06/2561 3616PA0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท สำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์
1435 06/06/2561 6609PA0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 8 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 8 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
1436 06/06/2561 2-61-5-PA-0014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ
1437 05/06/2561 H-61-6-PA-0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องดื่มและเครื่องใช้สำหรับห้องประชุม จำนวน 14 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องดื่มและเครื่องใช้สำหรับห้องประชุม จำนวน 14 รายการ
1438 05/06/2561 1616PA0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ
1439 05/06/2561 1616PA0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างซ่อมวิทยุมือถือ จำนวน 1 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างซ่อมวิทยุมือถือ จำนวน 1 รายการ
1440 05/06/2561 H616PA0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารกรองน้ำคาร์บอนเรซิ้นและไส้กรองเซรามิค (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซือสารกรองน้ำคาร์บอนเรซิ่นและไส้กรองเซรามิค จำนวน 2 ชุด

Pages