ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1421 22/05/2561 จ.17/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด อู่ไร่ขิง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด อู่ไร่ขิง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6, PDF icon เอสารรายละเอียดขอบเขตลักษณะเฉพาะ, PDF icon เอสารรายละเอียดขอบเขตลักษณะเฉพาะ
1422 22/05/2561 1615PA0011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำ
1423 21/05/2561 1615PA0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กปด.11 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กปด.11
1424 21/05/2561 3615PA0015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลั๊กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานเขต เขตการเดินรถที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1425 21/05/2561 1615PA00010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กปด.31 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กปด.31
1426 21/05/2561 3615PA0011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกโรเนียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท ของสำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 3 โดยวิธีเฉพาะจงจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกโรเนียว
1427 21/05/2561 1615PA0010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กปด.21 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กปด.21
1428 21/05/2561 H-61-5-PA-0023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระดาษ A 4 ขนาด 70 แกรม จำนวน 487 รีม (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระดาษ A 4 ขนาด 70 แกรม จำนวน 487 รีม
1429 21/05/2561 1615PA0009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อหมึกเครื่องพิมพ์
1430 21/05/2561 3615PA0015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลั๊กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานเขต เขตการเดินรถที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลั๊กไฟ
1431 18/05/2561 7614PA0010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจัดซื็อวัสดุสำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท
1432 18/05/2561 1615PA0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
1433 18/05/2561 7614PA0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1434 18/05/2561 2-61-4-PA-0010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียน จำนวน 21 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียน จำนวน 21 รายการ
1435 18/05/2561 7613PA0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง กปด.27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เขตการเดินรถที่ 7 กปด.27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
1436 18/05/2561 2-61-4-PA-0015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้เบ็ตเตล็ด จำนวน 5 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้เบ็ตเตล็ด จำนวน 5 รายการ
1437 18/05/2561 6613PA0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
1438 18/05/2561 2-61-4-PA-0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 4 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 4 รายการ
1439 18/05/2561 1615PA0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้ออุปกรณ์ทำป้ายชี้บ่ง (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้ออุปกรณ์ทำป้ายชี้บ่ง
1440 18/05/2561 7614PA0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเแลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง กปด.17

Pages