ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1461 25/05/2561 7615PA0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กปด.27 ประจำเดือนพฤษภาคม2561 กปด.27จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เขตการเดินรถที่ 7 กปด.27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
1462 25/05/2561 H615PA0028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใช้สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใช้สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
1463 24/05/2561 1615PA0026 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อของเบ็ดเตล็ดจำนวน 3 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อของเบ็ดเตล็ดจำนวน 3 รายการ
1464 24/05/2561 1615PA0016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษ A4 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษ A4
1465 24/05/2561 1615PA0012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษ A4 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษ A4
1466 24/05/2561 H-61-5-PA-0027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น จำนวน 10 กล่อง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น จำนวน 10 กล่อง
1467 24/05/2561 1615PA0021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อของเบ็ดเตล็ดจำนวน 2รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อของเบ็ดเตล็ดจำนวน 2รายการ
1468 24/05/2561 1615PA0017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษต่อเนื่อง (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษต่อเนื่อง
1469 24/05/2561 1615PA0013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษต่อเนื่อง (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษต่อเนื่อง
1470 24/05/2561 H-61-5-PA-0026 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน-เครื่องเขียน จำนวน 8 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน-เครื่องเขียน จำนวน 8 รายการ
1471 24/05/2561 1615PA0018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษ A4 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษ A4
1472 24/05/2561 1615PA0020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์
1473 24/05/2561 H-61-5-PA-0026 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน-เครื่องเขียนเพื่อสำรองคลัง จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน-เครื่องเขียนเพื่อสำรองคลัง จำนวน 8 รายการ
1474 24/05/2561 1615PA0027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 13 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 13 รายการ
1475 24/05/2561 1615PA0014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษ A4 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษ A4
1476 24/05/2561 H-61-5-PA-0027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น จำนวน 10 กล่อง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น จำนวน 10 กล่อง
1477 24/05/2561 1615PA0019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษต่อเนื่อง (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษต่อเนื่อง
1478 24/05/2561 1615PA0022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของใช้เบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของใช้เบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ
1479 24/05/2561 1615PA0027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 13 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 13 รายการ
1480 24/05/2561 1615PA0015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษต่อเนื่อง (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษต่อเนื่อง

Pages