ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1361 06/06/2561 H616PA0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดไส้กรองสำหรับเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 ชุด (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดไส้กรองสำหรับเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 ชุด
1362 06/06/2561 8-61-5-PA-0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 รายการ (วงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจะจง PDF icon prakaasphuuchnaesnraakhaaphasduupkrnekhruuengprabaakaas_15_raaykaar_withiiechphaaaecchaaacchng.pdf
1363 06/06/2561 2-61-5-PA-0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียน จำนวน 6 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียน จำนวน 6 รายการ
1364 06/06/2561 6611PA0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
1365 06/06/2561 6609PA0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 8 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 8 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
1366 06/06/2561 2-61-5-PA-0014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ
1367 06/06/2561 2-61-5-PA-0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของแท้ จำนวน 3 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของแท้ จำนวน 3 รายการ
1368 06/06/2561 660ZPA0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
1369 06/06/2561 H616PA0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์สีขาว จำนวน 4 แผ่น (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์สีขาว จำนวน 4 แผ่น
1370 06/06/2561 8-61-4-PA-0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ
1371 06/06/2561 2-61-5-PA-0009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียน จำนวน 7 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียน จำนวน 7 รายการ
1372 06/06/2561 4-61-3-PA-0036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 100,000.00 บาท
1373 06/06/2561 6609PA0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท)
1374 06/06/2561 2-61-5-PA-0015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ
1375 06/06/2561 2-61-5-PA-0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของแท้ จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของแท้ จำนวน 2 รายการ
1376 06/06/2561 จ.41/2561 ลว.25 เม.ย.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่พุทธมณฑลสาย 2 (วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่พุทธมณฑลสาย 2 (วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6, PDF icon เอกสารรายละเอียดขอบเขตลักษณะเฉพาะ TOR
1377 06/06/2561 2-61-5-PA-0011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด จำนวน 8 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด จำนวน 8 รายการ
1378 06/06/2561 6612PA0008-6612PA0011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 โดยวิธเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
1379 06/06/2561 660XPA0012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 12 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 12 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
1380 06/06/2561 2-61-5-PA-0016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ

Pages