ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1481 18/05/2561 7614PA0010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจัดซื็อวัสดุสำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท
1482 18/05/2561 7614PA0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1483 18/05/2561 2-61-4-PA-0012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียน จำนวน 7 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียน จำนวน 7 รายการ
1484 18/05/2561 7613PA0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง กปด.27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เขตการเดินรถที่ 7 กปด.27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
1485 18/05/2561 6613PA0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
1486 18/05/2561 2-61-5-PA-0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อแดวู จำนวน 12 คัน (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อแดวู จำนวน 12 คัน
1487 18/05/2561 2-61-4-PA-0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ
1488 18/05/2561 2-61-4-PA-0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 4 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 4 รายการ
1489 18/05/2561 7614PA0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเแลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง กปด.17
1490 18/05/2561 6613PA0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างลานจอดรถอู่ไร่ขิง กปด.16 จำนวน 7 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างลานจอดรถอู่ไร่ขิง กปด.16 จำนวน 7 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเด
1491 18/05/2561 2-61-4-PA-0013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้เบ็ตเตล็ด จำนวน 13 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้เบ็ตเตล็ด จำนวน 13 รายการ
1492 18/05/2561 7614PA0009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองกปด.37 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง กปด.37 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท
1493 18/05/2561 6613PA0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ของใช้อื่น ๆ จำนวน 8 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ของใช้อื่น ๆ จำนวน 8 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
1494 18/05/2561 2-61-5-PA-0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลากรถยนต์โดยสารปลดระวาง จำนวน 33 คัน วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลากรถยนต์โดยสารปลดระวาง จำนวน 33 คัน
1495 18/05/2561 2-61-4-PA-0009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียน จำนวน 13 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียน จำนวน 13 รายการ
1496 18/05/2561 2-61-4-PA-0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ
1497 18/05/2561 6613PA0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าบริการสอบเทียบเครื่องวัดเสียง จำนวน 1 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) ของเขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าบริการสอบเทียบเครื่องวัดเสียง จำนวน 1 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) ของเขตการเดินรถที่ 6
1498 18/05/2561 6613PA0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 7 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 7 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
1499 18/05/2561 2-61-4-PA-0014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้เบ็ตเตล็ด จำนวน 6 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้เบ็ตเตล็ด จำนวน 6 รายการ
1500 18/05/2561 7614PA0011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจัดซื็อวัสดุสำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท

Pages