ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
41 29/07/2563 ประกาศแผน เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 7 เครื่อง สำรองเครื่องถ่ายเอกสาร 3 เครื่อง 29/07/2563 PDF icon ประกาศแผนเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
42 29/07/2563 จ้างเหมารักษาความสะอาด อู่พระประแดง เขตการเดินรถที่ 5 29/07/2563 PDF icon aephn.phrapraaedng_1.pdf, PDF icon aephn.phrapraaedng_2.pdf, PDF icon aephn_phrapraaedng_3.pdf
43 24/07/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตการเดินรถที่ 7 21/07/2563 PDF icon แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
44 21/07/2563 จ้างเหมารักษาความสะอาด อู่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5 21/07/2563 PDF icon aephn_aesmdam_1.pdf, PDF icon aephn_aesmdam_2.pdf, PDF icon aephn_aesmdam_3.pdf
45 16/07/2563 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่บางเขน) 16/07/2563 PDF icon ประกาศแผนการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่่บางเขน)
46 16/07/2563 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 เขตการเดินรถที่ 1(อู่รังสิต) 16/07/2563 PDF icon ประกาศแผน การจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 (อู่่รังสิต)
47 15/07/2563 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่องซื้อเครื่องพิมพื Line Printerพร้อมอุปกรณ์ 15/07/2563 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผน เรื่องซื้อเครื่องพิมพื Line Printerพร้อมอุปกรณ์
48 02/07/2563 ซื้อสลากออมสินสำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2563 จำนวน 592 คน 02/07/2563 PDF icon ประกาศแผนซื้อสลากออมสินสำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2563
49 19/06/2563 จ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่รังสิต) 19/06/2563 PDF icon ประกาศแผน จ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ2และ3 (อู่่รังสิต)
50 19/06/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เพิ่มเติม จำนวน 3,240 ถัง 19/06/2563 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เพิ่มเติม จำนวน 3,240 ถัง
51 19/06/2563 ประกาศแผน ซื้อ Software Antivirus 950 License พร้อมติดตั้ง 19/06/2563 PDF icon ประกาศแผน ซื้อ Software 950 License พร้อมติดตั้ง
52 18/06/2563 เช่าใช้พื้นที่เป็นสถานที่ทำการและอู่จอดรถโดยสาร อู่ท่าอิฐ เขตการเดินรถที่ 7 18/06/2563 PDF icon ประกาศแผนเช่าใช้พื้นที่เป็นสถานที่ทำการและอู่จอดรถโดยสาร อู่ท่าอิฐ เขตการเดินรถที่ 7
53 12/06/2563 ประกาศแผน ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ขสมก.ระบบ ERP พร้อมอุปกรณ์ 12/06/2563 PDF icon ประกาศแผน ERP
54 11/06/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) 11/06/2563 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management)
55 09/06/2563 เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง 09/06/2563 PDF icon ประกาศแผนเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง
56 02/06/2563 ประกาศแผน ว่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ 11 คน 02/06/2563 PDF icon ประกาศแผน ว่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ 11 คน
57 02/06/2563 จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำร่างของเขตของงาน (TOR) การจัดหารถโดนสารตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ (ฉบับปรับปรุงใหม่) โดยวิธีเฉพาะจง 02/06/2563 PDF icon จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำร่างของเขตของงาน (TOR) การจัดหารถโดนสารตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ (ฉบับปรับปรุงใหม่) โดยวิธีเฉพาะจง
58 29/05/2563 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน 29/05/2563 PDF icon จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน
59 27/05/2563 ประกาศแผน ว่าจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 27/05/2563 PDF icon ประกาศแผนว่าจ้างแพทย์ 1 อัตรา
60 20/05/2563 จ้างทำสติ๊กเกอร์รับรองคุณภาพมาตราฐาน ISO 9001:2015 จำนวน 3,152 ชิ้น 20/05/2563 PDF icon ประกาศแผนจ้างทำสติ๊กเกอร์รับรองคุณภาพมาตราฐาน ISO 9001:2015 จำนวน 3,152 ชิ้น

Pages