ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
41 13/07/2566 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ส.ค.66 13/07/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน
42 12/07/2566 ซื้อสลากออมสินสำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 623 คน 12/07/2566 PDF icon ประกาศแผน ซื้อสลากออมสินสำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 623 คน
43 07/07/2566 จ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทางขององค์การ 07/07/2566 PDF icon ประกาศแผน จ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทางขององค์การ
44 05/07/2566 ประกาศเผยแพร่แผนเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรอง (DR ERP)พร้อมติดตั้ง 05/07/2566 PDF icon เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรอง (DR ERP)พร้อมติดตั้ง
45 04/07/2566 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Call center 1348 04/07/2566 PDF icon ประกาศแผน จ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Call center 1348
46 04/07/2566 จ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานใหญ่ และเขตการเดินรถที่ 1-8 04/07/2566 PDF icon ประกาศแผน จ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานใหญ่ และเขตการเดินรถที่ 1-8
47 27/06/2566 เช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) 27/06/2566 PDF icon ประกาศแผน เช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management)
48 22/06/2566 เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง 22/06/2566 PDF icon ประกาศแผน เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง
49 22/06/2566 ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงาน ประจำปี 2561 และ 2562 22/06/2566 PDF icon ประกาศแผน ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงาน ประจำปี 2561 และ 2562
50 20/06/2566 เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server) 20/06/2566 PDF icon ประกาศแผน เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server)
51 19/06/2566 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS 19/06/2566 PDF icon ประกาศแผน เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS
52 19/06/2566 ว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ 19/06/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ
53 14/06/2566 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP 14/06/2566 PDF icon ประกาศแผน จ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP
54 14/06/2566 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 14/06/2566 PDF icon TOR จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
55 12/06/2566 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 600 เครื่อง 12/06/2566 PDF icon ประกาศเผยแผน จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 600 เครื่อง
56 09/06/2566 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณ สำนักงานใหญ่ และอู่จอดรถโดยสาร เขตการเดินรถที่ 1-8 09/06/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณ สำนักงานใหญ่ และอู่จอดรถโดยสาร เขตการเดินรถที่ 1-8
57 09/06/2566 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนการทำงานและรักษาความปลอกภัยห้อง Data Center 09/06/2566 PDF icon ประกาศแผน จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนการทำงานและรักษาความปลอกภัยห้อง Data Center
58 08/06/2566 เช่าใช้ระบบสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง 08/06/2566 PDF icon ประกาศแผน เช่าใช้ระบบสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง
59 01/06/2566 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 1749 คัน ก.ค.66 01/06/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 1749 คัน ก.ค.66
60 01/06/2566 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ 323 คัน ก.ค.66 01/06/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ 323 คัน ก.ค.66

Pages