ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
41 24/01/2563 ต่อสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 218 เครื่อง 24/01/2563 PDF icon ประกาศแผน
42 23/01/2563 ว่าจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า 23/01/2563 PDF icon ว่าจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
43 23/01/2563 การเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) จำนวน 286 คัน เพิ่มเติม 23/01/2563 PDF icon การเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) จำนวน 286 คัน เพิ่มเติม
44 07/01/2563 จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 07/01/2563 PDF icon ประกาศแผนจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
45 27/12/2562 ประกาศแผนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 27/12/2562 PDF icon ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
46 17/12/2562 ประกาศแผน ประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Rebranding) 17/12/2562 PDF icon ประกาศแผน
47 25/11/2562 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 1 โครงการ 25/11/2562 PDF icon ประกาศแผนจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 1 โครงการ
48 30/10/2562 จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Rebranding) 30/10/2562 PDF icon แผนจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Rebranding)
49 28/10/2562 ประกาศแผน ว่าจ้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 8 28/10/2562 PDF icon ประกาศแผนว่าจ้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม เขต 8
50 30/09/2562 ประกาศแผนจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 30/09/2562 PDF icon ประกาศแผน จ้างบริการบำรุงรักษาและว่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
51 13/09/2562 ประกาศแผน การจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ 10/09/2562 PDF icon แผนการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ
52 12/09/2562 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 โครงการ 12/09/2562 PDF icon จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 โครงการ
53 12/09/2562 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบ จำนวน 2 คัน 12/09/2562 PDF icon จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบ จำนวน 2 คัน
54 11/09/2562 ประกาศแผนจ้างซ่อมบำรุงรถโดยสารแบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid) 11/09/2562 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมบำรุงรถโดยสารแบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid)
55 10/09/2562 เช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 31 คัน 10/09/2562 PDF icon ประกาศแผนเช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 31 คัน
56 30/08/2562 ประกาศแผน ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 30/08/2562 PDF icon ประกาศแผน ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การ
57 30/08/2562 ประกาศแผน ว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระยะที่ 1 30/08/2562 PDF icon ประกาศแผน จ้างบำรุงรักษาเครือข่ายระยะที่ 1
58 23/08/2562 ประกาศแผน จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าพร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 10 คัน 23/08/2562 PDF icon ประกาศแผนจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า จำนวน 10 คัน
59 21/08/2562 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 โครงการ 21/08/2562 PDF icon จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
60 08/08/2562 เช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) จำนวน 1 โครงการ 08/08/2562 PDF icon ประกาศแผนเช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) จำนวน 1 โครงการ

Pages