ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
1 17/06/2024 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงปรับสภาพพื้นที่ท่าปล่อยรถโดยสารและลานจอดรถบริเวณอู่ใต้ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ (อู่ช้างเอราวัณ 2) 17/06/2024 PDF icon อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปรับสภาพพื้นที่ท่าปล่อยรถและลานจอดรถโดยสารอู่ใต้ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ (อู่ช้างเอราวัณ
2 10/06/2024 เช่าใช้ระบบสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้ง 10/06/2024 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเช่าใช้ระบบสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้ง
3 07/06/2024 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นลานจอดรถโดยสารอู่คลองเตย 07/06/2024 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นลานจอดรถโดยสารอู่คลองเตย
4 31/05/2024 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ (NGV)จำนวน 486 คัน 31/05/2024 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ (NGV)จำนวน 486 คัน
5 29/05/2024 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 29/05/2024 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
6 29/05/2024 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 600 เครื่อง 29/05/2024 PDF icon ประกาศแผน จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 600 เครื่อง
7 24/05/2024 ประกาศแผนว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ทั้ง 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน 24/05/2024 PDF icon ประกาศแผนว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ทั้ง 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน
8 20/05/2024 เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง 20/05/2024 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผน เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง
9 15/05/2024 จ้างเหมาปรับปรุงทางเดินหลังอาคารสำนักงานการเดินรถ บันไดทางขึ้นอาคารกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 2 15/05/2024 PDF icon ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาปรับปรุงทางเดินรทางหลังอาคารสำนักงานการเดินรถ บันไดทางขึ้นอาคารกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 2
10 14/05/2024 ซื้อ Software Antivirus จำนวน 950 License พร้อมติดตั้ง 14/05/2024 PDF icon ประกาศแผน ซื้อ Software Antivirus จำนวน 950 License พร้อมติดตั้ง
11 14/05/2024 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS 14/05/2024 PDF icon ประกาศแผน เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS
12 13/05/2024 ซื้ออุปกรณ์ในห้องประชุม เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง 13/05/2024 PDF icon ประกาศเผยแพร่ ซื้ออุปกรณ์ในห้องประชุม เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง
13 19/04/2024 จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าและหลังคาที่ทำการอาคารกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 19/04/2024 PDF icon ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าและหลังคาที่ทำการอาคารกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 2
14 18/04/2024 ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหารและเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 11 รายการ 22/04/2024 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหารและเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 11 รายการ
15 05/04/2024 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 05/04/2024 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
16 25/03/2024 เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server) 25/03/2024 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server)
17 15/03/2024 จ้างโครงการระบบสำรองช่วยสนับสนุนการทำงาน การบริหารจัดการทรัพยากร 15/03/2024 PDF icon ประกาศแผน จ้างโครงการระบบสำรองช่วยสนับสนุนการทำงาน การบริหารจัดการทรัพยากร
18 15/03/2024 ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง 15/03/2024 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผน ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง
19 14/03/2024 ประกาศเผยแพร่แผนเช่าใช้อุปกรณ์สำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย San Storage พร้อมติดตั้ง 14/03/2024 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเช่าใช้อุปกรณ์สำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย San Storage พร้อมติดตั้ง
20 12/03/2024 จ้างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ 12/03/2024 PDF icon ประกาศแผน จ้างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์

Pages