ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
1 07/01/2020 จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 07/01/2020 PDF icon ประกาศแผนจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2 27/12/2019 ประกาศแผนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 27/12/2019 PDF icon ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
3 17/12/2019 ประกาศแผน ประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Rebranding) 17/12/2019 PDF icon ประกาศแผน
4 25/11/2019 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 1 โครงการ 25/11/2019 PDF icon ประกาศแผนจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 1 โครงการ
5 30/10/2019 จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Rebranding) 30/10/2019 PDF icon แผนจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Rebranding)
6 28/10/2019 ประกาศแผน ว่าจ้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 8 28/10/2019 PDF icon ประกาศแผนว่าจ้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม เขต 8
7 30/09/2019 ประกาศแผนจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 30/09/2019 PDF icon ประกาศแผน จ้างบริการบำรุงรักษาและว่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
8 13/09/2019 ประกาศแผน การจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ 10/09/2019 PDF icon แผนการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ
9 12/09/2019 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบ จำนวน 2 คัน 12/09/2019 PDF icon จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบ จำนวน 2 คัน
10 12/09/2019 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 โครงการ 12/09/2019 PDF icon จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 โครงการ
11 11/09/2019 ประกาศแผนจ้างซ่อมบำรุงรถโดยสารแบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid) 11/09/2019 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมบำรุงรถโดยสารแบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid)
12 10/09/2019 เช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 31 คัน 10/09/2019 PDF icon ประกาศแผนเช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 31 คัน
13 30/08/2019 ประกาศแผน ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 30/08/2019 PDF icon ประกาศแผน ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การ
14 30/08/2019 ประกาศแผน ว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระยะที่ 1 30/08/2019 PDF icon ประกาศแผน จ้างบำรุงรักษาเครือข่ายระยะที่ 1
15 23/08/2019 ประกาศแผน จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าพร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 10 คัน 23/08/2019 PDF icon ประกาศแผนจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า จำนวน 10 คัน
16 21/08/2019 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 โครงการ 21/08/2019 PDF icon จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
17 08/08/2019 เช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) จำนวน 1 โครงการ 08/08/2019 PDF icon ประกาศแผนเช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) จำนวน 1 โครงการ
18 08/08/2019 เปลี่ยนแปลงแผนการเช่าที่ดินบริเวณย่านพหลโยธิน เขตการเดินรถที่ 8 09/08/2019 PDF icon เปลี่ยนแปลงแผนการเช่าที่ดิน เขต 8
19 07/08/2019 จ้างพัฒนาระบบบริหารสัญญาและคดี จำนวน 1 โครงการ 07/08/2019 PDF icon จ้างพัฒนาระบบบริหารสัญญาและคดี จำนวน 1 โครงการ
20 05/08/2019 จ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การ จำนวน 13,347 ตัว 05/08/2019 PDF icon ประกาศแผนจ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การ จำนวน 13,347 ตัว

Pages