ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
1 09/06/2021 เช่าที่ดินอู่สาธุประดิษฐ์กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 09/06/2021 PDF icon ประกาศแผนเช่าที่ดินอู่สาธุประดิษฐ์กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2 04/06/2021 เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง 04/06/2021 PDF icon เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง
3 04/06/2021 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาความเร็วสูง MPLS 04/06/2021 PDF icon เช่าใช้บริการสื่อสัญญาความเร็วสูง MPLS
4 27/05/2021 จ้างซ่อมแซมตัวถังพร้อมทำสีรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 323 คัน 27/05/2021 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมตัวถังพร้อมทำสีรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 323 คัน
5 24/05/2021 ซื้อ Software Antivirus จำนวน 950 License พร้อมติดตั้ง 24/05/2021 PDF icon ประกาศแผนซื้อ Software Antivirus จำนวน 950 License พร้อมติดตั้ง
6 18/05/2021 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารเพิ่มเติม จำนวน 1,749 คันต่อไปอีก 3 เดือน 18/05/2021 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารเพิ่มเติม จำนวน 1,749 คันต่อไปอีก 3 เดือน
7 29/04/2021 จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2021 PDF icon ประกาศแผนจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 31/03/2021 เช่าพื้นที่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน อู่ฟาร์มจระเข้ เขตการเดินรถที่ 3 31/03/2021 PDF icon ประกาศแผนเช่าพื้นที่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน อู่ฟาร์มจระเข้ เขตการเดินรถที่ 3
9 22/03/2021 ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม 22/03/2021 PDF icon ประกาศแผนซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม
10 19/03/2021 จ้างซ่อมแซมรั้วอู่เมกา-บางนา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 3 19/03/2021
11 19/03/2021 จ้างซ่อมแซมรั้วอู่เมกา-บางนา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 3 19/03/2021
12 02/03/2021 เช่าที่ดินอู่พระราม 9 กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 02/03/2021 PDF icon เช่าที่ดินอู่พระราม 9 กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
13 01/03/2021 จ้างซ่่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถโดยสาร อู่คลองเตย 01/03/2021 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถโดยสาร อู่คลองเตย
14 26/02/2021 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่บริเวณอู่จอดรถโดยสาร อู่ช้างเอราวัณ 2 เขตการเดินรถที่ 3 26/02/2021 PDF icon ประการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ บริเวณอู่ช้างเอราวัณ 2
15 19/02/2021 ประกาศแผน การเช่าที่ดิน เพื่อวางหรือฝังท่อและปักเสาพาดสายไฟฟ้าที่บริเวณย่านพหลโยธิน (เขตการเดินรถที่ 4) 19/02/2021 PDF icon ประกาศแผน การเช่าที่ดิน เพื่อวางหรือฝังท่อและปักเสาพาดสายไฟฟ้าที่บริเวณย่านพหลโยธิน (เขตการเดินรถที่ 4)
16 15/02/2021 จำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพไม่ได้ใช้งาน 10/02/2021
17 05/02/2021 โครงการประยุกต์ใช้มาตราฐานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตราบาน ISO 27001 การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน 05/02/2021 PDF icon โครงการประยุกต์ใช้มาตราฐานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตราบาน ISO 27001 การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน
18 20/01/2021 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่ติดไฟ 20/01/2021 PDF icon ประกาศแผนซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่ติดไฟ
19 14/01/2021 จ้างทำสติกเกอร์หมอชนะ 14/01/2021 PDF icon ประกาศแผนจ้างทำสติกเกอร์หมอชนะ
20 06/01/2021 จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไอซีทีมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจของ ขสมก.ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 06/01/2021 PDF icon ประกาศแผนจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไอซีทีมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจของ ขสมก.ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)

Pages