ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
121 17/06/2565 ประกาศเผยแพร่แผนโครงการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นด้านบริการข้อมูลการเดินทาง 17/06/2565 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนโครงการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นด้านบริการข้อมูลการเดินทาง
122 17/06/2565 ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 17/06/2565 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์
123 16/06/2565 ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ 16/06/2565 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ
124 13/06/2565 ประกาศเผยแพร่แผนการว่าจ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2565 13/06/2565 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนการว่าจ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2565
125 08/06/2565 เช่าที่ดินเพื่อทำลานจอดรถโดยสารประจำทางที่บริเวณแนวทางรถไฟสายบางซื้อ - คลองตัน กับการทางรถ”ฟแห่งประเทศไทย 08/06/2565 PDF icon ประกาศแผนเช่าที่ดินเพื่อทำลานจอดรถโดยสารประจำทางที่บริเวณแนวทางรถไฟสายบางซื้อ - คลองตัน กับการทางรถ”ฟแห่งประเทศไทย
126 01/06/2565 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณใยแก้วความเร็วสูง อู่ธรรมศาสตร์รังสิต 01/06/2565 PDF icon เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณใยแก้วความเร็วสูง อู่ธรรมศาสตร์รังสิต
127 01/06/2565 เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง 01/06/2565 PDF icon เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง
128 01/06/2565 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS 01/06/2565 PDF icon ประกาศแผนเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS
129 25/05/2565 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน 25/05/2565 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
130 24/05/2565 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 24/05/2565 PDF icon ประกาศแผนจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
131 24/05/2565 เช่าที่ดินเพื่อจอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ฟาร์มจระเข้) เขตการเดินรถที่ 3 24/05/2565 PDF icon ประกาศแผนเช่าที่ดินเพื่อจอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ฟาร์มจระเข้) เขตการเดินรถที่ 3
132 24/05/2565 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาร้องเรียนของ ขสมก. 24/05/2565 PDF icon ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาร้องเรียนของ ขสมก.
133 18/05/2565 ประกาศแผนจัดซื้อ Software Antivirus จำนวน 950 License พร้อมติดตั้ง 18/05/2565 PDF icon ประกาศแผนจัดซื้อ Software Antivirus จำนวน 950 License พร้อมติดตั้ง
134 17/05/2565 ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องเช่าใช้เครื่องFace Scan จำนวน 48 เครื่องและเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)พร้อมติดตั้ง 17/05/2565 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องเช่าใช้เครื่องFace Scan จำนวน 48 เครื่องและเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)พร้อมติดตั้ง
135 17/05/2565 ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server) 17/05/2565 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server)
136 03/05/2565 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Call Certer 1348 และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 03/05/2565 PDF icon ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Call Certer 1348 และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
137 03/05/2565 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องเช่าใช้หมายเลขพิเศษ Call Center 1348 จำนวน 30 คู่สาย 03/05/2565 PDF icon ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องเช่าใช้หมายเลขพิเศษ Call Center 1348 จำนวน 30 คู่สาย
138 27/04/2565 รถจักรยานยนต์สายตรวจพิเศษ จำนวน ๒๕ คัน 27/04/2565 PDF icon ประกาศแผนรถจักรยานยนต์สายตรวจพิเศษ จำนวน ๒๕ คัน
139 26/04/2565 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา 26/04/2565 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา
140 20/04/2565 ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 20/04/2565 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

Pages