ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
101 26/09/2565 ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน 26/09/2565 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน
102 26/09/2565 จ้างซ่อมแซม และบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน มีกำหนด 1 เดือน 26/09/2565 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซม และบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน มีกำหนด 1 เดือน
103 16/09/2565 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ 16/09/2565 PDF icon ประกาศแผนจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ
104 08/09/2565 เรื่องว่าจ้างที่ปรึกษา ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินและสัญญาเช่า 08/09/2565 PDF icon ประกาศแผนว่าจ้างที่ปรึกษา ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินและสัญญาเช
105 08/09/2565 จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนและจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การ 08/09/2565 PDF icon ประกาศแผนจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนและจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การ
106 05/09/2565 กจซ.152/2565 เรื่องปประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบปรับอากาศ ยี่ห้อ แดวู จำนวน ๑ คัน ของเขตการเดินรถที่ ๘ 05/09/2565 PDF icon ประกาศเผยแพร่ แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบปรับอากาศ ยี่ห้อ แดวู จำนวน ๑ คัน ของเขตการเดินรถที่ ๘
107 05/09/2565 กจซ.151/2565 เรื่องประกาศเผยแพร่ แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบธรรมดา ยี่ห้อมิตซูบิซิ จำนวน ๑ คัน เขตการเดินรถที่ ๘ 05/09/2565 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบธรรมดา ยี่ห้อมิตซูบิซิ จำนวน ๑ คัน เขตการเดินรถที่ ๘
108 31/08/2565 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ และเขตการเดินรถที่ 1-8 31/08/2565 PDF icon ประกาศแผนจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ และเขตการเดินรถที่ 1-8
109 24/08/2565 จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของเขตการเดินรถที่ 1-8 และสำนักงานใหญ่ 24/08/2565 PDF icon จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของเขตการเดินรถที่ 1-8 และสำนักงานใหญ่
110 22/08/2565 เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำการและอู่จอดรถโดยสาร กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 7 (อู่ท่าอิฐ) 22/08/2565 PDF icon ประกาศแผนเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำการและอู่จอดรถโดยสาร กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 7 (อู่ท่าอิฐ)
111 18/08/2565 ว่าจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน 18/08/2565 PDF icon ประกาศแผนว่าจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน
112 17/08/2565 เช่าใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายจำนวน 28 ชุด พร้อมติดตั้ง 17/08/2565 PDF icon ประกาศแผนเช่าใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายจำนวน 28 ชุด พร้อมติดตั้ง
113 16/08/2565 ประกาศแผนเช่าใช้อุปกรณ์เข้าถึงการทำงานและความปลอดภัยการเข้าถึงการทำงานภายนอก SSL VPN พร้อมติดตั้ง 16/08/2565 PDF icon ประกาศแผนเช่าใช้อุปกรณ์เข้าถึงการทำงานและความปลอดภัยการเข้าถึงการทำงานภายนอก SSL VPN พร้อมติดตั้ง
114 16/08/2565 เรื่องเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานใหญ่ 16/08/2565 PDF icon ประกาศแผนเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานใหญ่
115 08/08/2565 เรื่องจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ 08/08/2565 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผน เรื่องจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ
116 21/07/2565 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 21/07/2565 PDF icon ประกาศแผนจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
117 12/07/2565 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน 12/07/2565 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
118 04/07/2565 เช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi-fi พร้อมติดตั้ง 04/07/2565 PDF icon ประกาศแผนเช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi-fi พร้อมติดตั้ง
119 04/07/2565 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 04/07/2565 PDF icon ประกาศแผนจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
120 30/06/2565 ซื้อสลากออมสิน สำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 575 คน 30/06/2565 PDF icon ประกาศแผนซื้อสลากออมสิน สำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 575 คัน

Pages