ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
21 01/08/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 5 อู่แสมดำ 01/08/2562 PDF icon khnumatiaephnaesmdam.pdf, PDF icon prakaasaephnaesmdam_1.pdf, PDF icon prakaasaephnaesmdam_2.pdf
22 31/07/2562 ประกาศแผนการจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2และ3 อู่รังสิต 31/07/2562 PDF icon ประกาศแผนการจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ2และ3 อู่่รังสิต
23 25/07/2562 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ ๒ 25/07/2562 PDF icon prakaasaephn_rpph._uuswnsyaam.pdf
24 24/07/2562 ว่าจ้างทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ ๒ 24/07/2562 PDF icon aephraephn_aembaan0001.pdf, PDF icon aephraephn_aembaan0002.pdf, PDF icon aephraephn_aembaan0003.pdf
25 23/07/2562 ว่าจ้างทำความสะอาด กลุ่มงานปกิบัติการเดินรถ ๑ อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ี่ ๒ 23/07/2562 PDF icon prakaasaephn_aembaan_uumiinburii0003.pdf
26 23/07/2562 ว่าจ้างรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ ๒ 23/07/2562 PDF icon prakaasaephn_rpph.uumiinburii0001.pdf, PDF icon prakaasaephn_rpph.uumiinburii0002.pdf, PDF icon prakaasaephn_rpph.uumiinburii0003.pdf
27 09/07/2562 ประกาศแผนเช่าระบบ ISDN ประเภท PRI จำนวน 30 วงจร 09/07/2562 PDF icon ประกาศแผนเช่าระบบ ISDN ประเภท PRI จำนวน 30 วงจร
28 08/07/2562 ประกาศแผนจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่บางเขน) 08/07/2562 PDF icon ประกาศแผนจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่บางเขน)
29 08/07/2562 ประกาศแผนจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2และ3 อู่รังสิต 08/07/2562 PDF icon ประกาศแผนการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ2และ3 อู่่รังสิต
30 27/06/2562 ประกาศแผนจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 27/06/2562 PDF icon ประกาศแผนจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
31 26/06/2562 ประกาศแผน ซื้อสลากออมสิน จำนวน 547 คน 26/06/2562 PDF icon ประกาศแผนซื้อสลากออมสิน
32 19/06/2562 ประกาศแผนการจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง 19/06/2562 PDF icon แผนการจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง
33 19/06/2562 ประกาศแผนเช่าพื้นที่อู่พระราม 9 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 19/06/2562 PDF icon ประกาศแผนเช่าพื้นที่อู่พระราม 9 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
34 13/06/2562 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS จำนวน 1 โครงการ 13/06/2562 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS จำนวน 1 โครงการ
35 13/06/2562 เช่าเครื่อง Figure Scan And Smart Card จำนวน 1 โครงการ 13/06/2562 PDF icon ประกาศแผนเช่าเครื่อง Figure Scan And Smart Card จำนวน 1 โครงการ
36 13/06/2562 ต่อสัญญาเช่าบริการระบบสื่อสารความเร็วสุง FTTX จำนวน 27 จุด 13/06/2562 PDF icon ต่อสัญญาเช่าบริการระบบสื่อสารความเร็วสุง FTTX จำนวน 27 จุด
37 07/06/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เขตการเดินรถที่ 7 07/06/2562 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
38 07/06/2562 เช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศระบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid) 400 คัน 07/06/2562 PDF icon ประกาศแผนรถโดยสารปรับอากาศ (Hybrid)
39 07/06/2562 เช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) 300 คัน 07/06/2562 PDF icon ประกาศแผน เช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสาร (NGV)
40 05/06/2562 ประกาศแผน จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม กปด.3 เขต 8 05/06/2562 PDF icon ประกาศแผนจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม เขต 8

Pages