ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
21 24/07/2562 ว่าจ้างทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ ๒ 24/07/2562 PDF icon aephraephn_aembaan0001.pdf, PDF icon aephraephn_aembaan0002.pdf, PDF icon aephraephn_aembaan0003.pdf
22 23/07/2562 ว่าจ้างรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ ๒ 23/07/2562 PDF icon prakaasaephn_rpph.uumiinburii0001.pdf, PDF icon prakaasaephn_rpph.uumiinburii0002.pdf, PDF icon prakaasaephn_rpph.uumiinburii0003.pdf
23 23/07/2562 ว่าจ้างทำความสะอาด กลุ่มงานปกิบัติการเดินรถ ๑ อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ี่ ๒ 23/07/2562 PDF icon prakaasaephn_aembaan_uumiinburii0003.pdf
24 09/07/2562 ประกาศแผนเช่าระบบ ISDN ประเภท PRI จำนวน 30 วงจร 09/07/2562 PDF icon ประกาศแผนเช่าระบบ ISDN ประเภท PRI จำนวน 30 วงจร
25 08/07/2562 ประกาศแผนจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่บางเขน) 08/07/2562 PDF icon ประกาศแผนจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่บางเขน)
26 08/07/2562 ประกาศแผนจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2และ3 อู่รังสิต 08/07/2562 PDF icon ประกาศแผนการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ2และ3 อู่่รังสิต
27 27/06/2562 ประกาศแผนจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 27/06/2562 PDF icon ประกาศแผนจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
28 26/06/2562 ประกาศแผน ซื้อสลากออมสิน จำนวน 547 คน 26/06/2562 PDF icon ประกาศแผนซื้อสลากออมสิน
29 19/06/2562 ประกาศแผนเช่าพื้นที่อู่พระราม 9 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 19/06/2562 PDF icon ประกาศแผนเช่าพื้นที่อู่พระราม 9 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
30 19/06/2562 ประกาศแผนการจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง 19/06/2562 PDF icon แผนการจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง
31 13/06/2562 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS จำนวน 1 โครงการ 13/06/2562 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS จำนวน 1 โครงการ
32 13/06/2562 เช่าเครื่อง Figure Scan And Smart Card จำนวน 1 โครงการ 13/06/2562 PDF icon ประกาศแผนเช่าเครื่อง Figure Scan And Smart Card จำนวน 1 โครงการ
33 13/06/2562 ต่อสัญญาเช่าบริการระบบสื่อสารความเร็วสุง FTTX จำนวน 27 จุด 13/06/2562 PDF icon ต่อสัญญาเช่าบริการระบบสื่อสารความเร็วสุง FTTX จำนวน 27 จุด
34 07/06/2562 เช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศระบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid) 400 คัน 07/06/2562 PDF icon ประกาศแผนรถโดยสารปรับอากาศ (Hybrid)
35 07/06/2562 เช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) 300 คัน 07/06/2562 PDF icon ประกาศแผน เช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสาร (NGV)
36 07/06/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เขตการเดินรถที่ 7 07/06/2562 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
37 05/06/2562 ประกาศแผน จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม กปด.3 เขต 8 05/06/2562 PDF icon ประกาศแผนจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม เขต 8
38 28/05/2562 การว่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานเขตและ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 28/05/2562 PDF icon การว่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานเขตและ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1
39 28/05/2562 การว่าจ้างเหมาการให้บริการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู้ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) 28/05/2562 PDF icon การว่าจ้างเหมาการให้บริการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู้ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์)
40 28/05/2562 การว่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาดบริเวณสำนักงานเขต. และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่คลองเตย) 28/05/2562 PDF icon การว่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาดบริเวณสำนักงานเขต. และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่คลองเตย)

Pages