ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
21 14/01/2564 จ้างทำสติกเกอร์หมอชนะ 14/01/2564 PDF icon ประกาศแผนจ้างทำสติกเกอร์หมอชนะ
22 06/01/2564 จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไอซีทีมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจของ ขสมก.ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 06/01/2564 PDF icon ประกาศแผนจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไอซีทีมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจของ ขสมก.ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)
23 04/01/2564 ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ (ขนาดบรรจุถังละ 18 ลิตร) 04/01/2564 PDF icon ประกาศแผนซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ (ขนาดบรรจุถังละ 18 ลิตร)
24 29/12/2563 เช่าที่บริเวณใต้ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ หน้าพิพธภัณฑ์ช้างเอราวัณ กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 29/12/2563 PDF icon ประกาศแผนเช่าที่บริเวณใต้ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ หน้าพิพธภัณฑ์ช้างเอราวัณ กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
25 15/12/2563 ซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 15/12/2563 PDF icon ประกาศแผนซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3
26 09/12/2563 เช่าที่ดินอู่คลองเตย กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย 09/12/2563 PDF icon ประกาศแผนเช่าที่ดินอู่คลองเตย กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย
27 04/12/2563 จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ (Rebranding) 04/12/2563 PDF icon จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ (Rebranding)
28 26/11/2563 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน 26/11/2563 PDF icon ประกาศแผนเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน
29 24/11/2563 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน 24/11/2563 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน
30 20/10/2563 ประกาศแผน ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานปี 2564 20/10/2563 PDF icon ประกาศแผนซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงาน ปี 2564
31 08/10/2563 ประกาศแผน ซื้อประกันภัยรถยนต์รถยนต์โดยสาร และรถจักรยานยนต์ประจำปี 2564 08/10/2563 PDF icon ประกาศแผนซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสาร ประจำปี 2564
32 28/09/2563 ประกาศแผนต่อสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 7 เครื่อง ,สำรอง 3 เครื่อง 28/09/2563 PDF icon ประกาศแผนเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 7 เครื่อง
33 02/09/2563 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน 02/09/2563 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน
34 01/09/2563 ประกาศแผน การจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ 01/09/2563 PDF icon ประกาศแผนการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ
35 20/08/2563 ประกาศแผน ว่าจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสารอู่รังสิต เขตการเดินรถที่ 1 20/08/2563 PDF icon ประกาศแผน จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสารอู่รังสิต เขต 1
36 10/08/2563 ประกาศแผน การจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทางขององค์การ 10/08/2563 PDF icon ประกาศแผน
37 06/08/2563 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 06/08/2563 PDF icon แผนจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
38 29/07/2563 ประกาศแผนเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 7 เครื่อง ,สำรอง 3 เครื่อง 29/07/2563 PDF icon ประกาศแผนเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 7 เครื่อง สำรอง 3 เครื่อง
39 29/07/2563 จ้างเหมารักษาความสะอาด อู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ 5 29/07/2563 PDF icon aephn_kalp_1.pdf, PDF icon aephn_kalp_2.pdf, PDF icon aephn_kalp_3.pdf
40 29/07/2563 ประกาศแผน ว่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ จำนวน 11 คน 29/07/2563 PDF icon ประกาศแผน

Pages