ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
21 13/11/2566 จ้างให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดำเนินการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของสิทธิองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 13/11/2566 PDF icon ประกาศแผน จ้างให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดำเนินการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของสิทธิ
22 10/11/2566 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 1,749 คัน ธ.ค.66 10/11/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผน จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 1,749 คัน ธ.ค.66
23 10/11/2566 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ 323 คัน ธ.ค.66 10/11/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ 323 คัน ธ.ค.66
24 20/10/2566 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปี 2567 20/10/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผน จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปี 2567
25 19/10/2566 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารยูโรทู ยีห้ออีซูซุ 323 คัน 19/10/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารยูโรทู ยี่หออีซูซุ 323 คัน
26 19/10/2566 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน 19/10/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 1,749 คัน
27 17/10/2566 ซื้อประกันภัยรถยนต์โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2567 17/10/2566 PDF icon ประกาศแผน ซื้อประกันภัยรถยนต์โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2567
28 07/09/2566 จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึก สำหรับพนักงานดีเด่น ประจำปี 2566 07/09/2566 PDF icon ประกาศแผน จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึก สำหรับพนักงานดีเด่น ประจำปี 2566
29 06/09/2566 จ้างโครงการการจัดการข้อมูลบุคคลและสวัสดิการพนักงาน ขสมก. 06/09/2566 PDF icon ประกาศแผน จ้างโครงการการจัดการข้อมูลบุคคลและสวัสดิการพนักงาน ขสมก.
30 05/09/2566 ประกาศแผน จ้างซ่อมแซมรถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน ต.ค.2566 (Thaksakorn) 07/09/2566 PDF icon ประกาศแผน จ้างซ่อมแซมรถโดยสาร 1,749 คัน
31 05/09/2566 ประกาศแผน จ้างซ่อมแซมรถยต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยีห้ออีซูซุ 323 คัน 06/09/2566 PDF icon ประกาศแผน จ้างซ่อมแซมรถยต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยีห้ออีซูซุ 323 คัน
32 01/09/2566 เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒,๘๘๔ คัน กำหนดระยะเวลา ๓ เดือน (Thaksakorn) 01/09/2566 PDF icon เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒,๘๘๔ คัน กำหนดระยะเวลา ๓ เดือน
33 25/08/2566 ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา ชาย-หญิง กปด.12 25/08/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา ชาย-หญิง กปด.12
34 21/08/2566 จ้างจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2566 21/08/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผน จ้างจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2566
35 11/08/2566 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร จำนวน 540 ขวด 11/08/2566 PDF icon ประกาศแผน ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร จำนวน 540 ขวด
36 10/08/2566 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน เดือน ก.ย.66 10/08/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน เดือน ก.ย.66, PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน เดือน ก.ย.66
37 10/08/2566 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาโดยสาร จำนวน 1,749 คัน เดือน ก.ย.66 10/08/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาโดยสาร จำนวน 1,749 คัน เดือน ก.ย.66, PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาโดยสาร จำนวน 1,749 คัน เดือน ก.ย.66
38 18/07/2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 18/07/2566 PDF icon ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2566
39 17/07/2566 ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสาร กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่คลองเตย) เขตการเดินรถที่ 4 17/07/2566 PDF icon ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสาร กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่คลองเตย) เขตการเดินรถที่ 4
40 13/07/2566 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยุโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ส.ค.66 13/07/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยุโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน

Pages