ประกาศแผน จ้างซ่อมแซมรถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน ต.ค.2566 (Thaksakorn)

วันที่ประกาศ: 
05/09/2566
วันที่อนุมัติแผน: 
07/09/2566