ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
141 20/04/2565 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน 20/04/2565 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
142 05/04/2565 เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้ง จำนวน 100 ชุด 05/04/2565 PDF icon ประกาศแผนเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้ง จำนวน 100 ชุด
143 05/04/2565 จ้างโครงการพัฒนาระบบการให้บริการชำระค่าตอบแทนรถตู้เอกชนร่วบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-service) 05/04/2565 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างโครงการพัฒนาระบบการให้บริการชำระค่าตอบแทนรถตู้เอกชนร่วบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-service)
144 22/03/2565 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน เมษายน 2565 22/03/2565 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
145 08/03/2565 จ้างจัดทำโครงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเดินทาง 08/03/2565 PDF icon ประกาศแผนจ้างจัดทำโครงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเดินทาง
146 04/03/2565 จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินรถตามแผนปฏิรูปรถโดยสาร 04/03/2565 PDF icon ประกาศแผนจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินรถตามแผนปฏิรูปรถโดยสาร
147 22/02/2565 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน 22/02/2565 PDF icon แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
148 22/02/2565 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 95 ขนาดบรรจุปี๊บละ ๑๘ ลิตร 22/02/2565 PDF icon ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 95 ขนาดบรรจุปี๊บละ ๑๘ ลิตร จำนวน 750 ปี๊บ
149 08/02/2565 เช่าที่ดินบริเวณใกล้ด่วนเก็บค่าผ่านทางพิเศษปากน้ำ 2 กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 3 08/02/2565 PDF icon เช่าที่ดินบริเวณใกล้ด่วนเก็บค่าผ่านทางพิเศษปากน้ำ 2 กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 3
150 26/01/2565 เรื่องว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 26/01/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
151 20/01/2565 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน 20/01/2565 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
152 13/01/2565 เช่าพื้นที่การทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (อู่พระราม 9 ) 13/01/2565 PDF icon ประกาศแผนเช่าพื้นที่การทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (อู่พระราม 9 )
153 24/12/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน 24/12/2564 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
154 17/12/2564 จ้างจัดทำกระเป๋าเป้ สีกรมท่า เย็บโลโก้ซิลิโคน BMTA 2 สี 1 จุด 17/12/2564 PDF icon จ้างจัดทำกระเป๋าเป้ สีกรมท่า เย็บโลโก้ซิลิโคน BMTA 2 สี 1 จุด
155 08/12/2564 ซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2565 08/12/2564 PDF icon ประกาศแผนซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2565
156 26/11/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน (ธันวาคม) 26/11/2564 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน (ธันวาคม)
157 11/11/2564 ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2565 11/11/2564 PDF icon ประกาศแผนซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2565
158 20/10/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน 20/10/2564 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
159 04/10/2564 ซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management) 04/10/2564 PDF icon ประกาศแผนซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management)
160 16/09/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 16/09/2564 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คันต่อไปอีก 1 เดือน

Pages