ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
61 31/05/2566 เช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi-Fiพร้อมติดตั้ง 31/05/2566 PDF icon ประกาศแผน เช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi-Fiพร้อมติดตั้ง
62 25/05/2566 เช่าใช้เครื่อง Face Scan จำนวน ๔๘ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 25/05/2566 PDF icon ประกาศแผน เช่าใช้เครื่อง Face Scan จำนวน ๔๘ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
63 23/05/2566 ประกาศแผนเช่าพื้นที่เพื่อจอดรถโดยสาร อู่ฟาร์มจระเข้ เขตการเดินรถที่ 3 23/05/2566 PDF icon ประกาศแผนเช่าพื้นที่เพื่อจอดรถโดยสาร อู่ฟาร์มจระเข้ เขตการเดินรถที่ 3
64 22/05/2566 ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management) 22/05/2566 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management)
65 22/05/2566 ซื้อ Software Antivirus จำนวน 950 License พร้อมติดตั้ง 22/05/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผน ซื้อ Software Antivirus จำนวน 950 License พร้อมติดตั้ง
66 16/05/2566 จ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2566 16/05/2566 PDF icon จ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2566
67 10/05/2566 จ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา 09/05/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา
68 09/05/2566 จ้างแพทย์ 1 อัตรา ปีงบประมาณ 2567 09/05/2566 PDF icon จ้างแพทย์ 1 อัตรา ปีงบประมาณ 2567
69 09/05/2566 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานเหมาซ่อมรถโดยสารประจำทาง ขสมก. 09/05/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานเหมาซ่อมรถโดยสารประจำทาง ขสมก.
70 08/05/2566 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 18/05/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
71 08/05/2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน ๓๒๓ คัน (๑- มิ.ย.66 - ๓๐ มิ.ย. 66) 08/05/2566 PDF icon จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน ๓๒๓ คัน (๑- มิ.ย.66 - ๓๐ มิ.ย. 66)
72 08/05/2566 เช่าใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 100 ชุด 08/05/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเช่าใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 100 ชุด, PDF icon ราคากลางเช่าใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 100 ชุด
73 08/05/2566 ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องจ้างซ่อมแซและบำรุงรักษามรถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน เดือน มิ.ย. 2566 08/05/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องจ้างซ่อมแซและบำรุงรักษามรถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน เดือน มิ.ย. 2566
74 02/05/2566 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 02/05/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)
75 20/04/2566 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้ง จำนวน 300 เครื่อง 20/04/2566 PDF icon เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้ง จำนวน 300 เครื่อง
76 07/04/2566 ว่าจ้างที่ปรึกษาประจำองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (In house) 07/04/2566 PDF icon ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา (In house)
77 07/04/2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 07/04/2566 PDF icon ประกาศแผน จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
78 07/04/2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน 07/04/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน
79 05/04/2566 จ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆด้วยรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. 05/04/2566 PDF icon ประกาศแผนจ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆด้วยรถโดยสารประจำทางของ ขสมก.
80 09/03/2566 จ้างที่ปรึกษาจัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 09/03/2566 PDF icon ประกาศแผน จ้างที่ปรึกษาจัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

Pages