ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
61 18/05/2563 ประกาศแผน ว่าจ้างจัดทำวารสารล้อหมุน ประจำปี 2563 18/05/2563 PDF icon ประกาศแผนว่าจ้างจัดทำวารสารล้อหมุน ประจำปี 2563
62 15/05/2563 เช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน 15/05/2563 PDF icon ประกาศแผนเช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน
63 13/05/2563 จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Rebranding) 13/05/2563 PDF icon ประกาศแผนจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Rebranding)
64 28/04/2563 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 28/04/2563 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องจ้างบริการบำรุงรักษาและว่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
65 28/04/2563 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่องเช่าใช้บริการสื่อสารความเร็วสูง FTTX 28/05/2563 PDF icon เรื่องเช่าใช้บริการสื่อสารความเร็วสูง FTTX
66 20/04/2563 ยกเลิกแผนว่าจ้างจัดทำวารสารล้อหมุน ประจำปี 2563 20/04/2563 PDF icon ประกาศยกเลิกแผนว่าจ้างจัดทำวารสารล้อหมุนประจำปี 2563
67 17/04/2563 ประกาศแผน จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่ไร่ขิง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 6 17/04/2563 PDF icon ประกาศแผนจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่ไร่ขิง กปด.1 เขต 6
68 09/04/2563 ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค บรรจุถัง 18 ลิตร จำนวน 4,850 ถัง 09/04/2563 PDF icon ประกาศแผนซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค บรรจุถัง 18 ลิตร จำนวน 4,850 ถัง
69 25/03/2563 เช่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ 25/03/2563 PDF icon ประกาศแผนเช่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์
70 25/03/2563 ประกาศแผน ว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 25/03/2563 PDF icon ประกาศแผน ว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
71 23/03/2563 ประกาศแผน ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 23/03/2563 PDF icon ประกาศแผน ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอปกรณ์
72 23/03/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระยะที่ 1 จำนวน 1 โครงการ 23/03/2563 PDF icon จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระยะที่ 1 จำนวน 1 โครงการ
73 20/03/2563 ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ แอล คลีน เจล จำนวน 7,000 ขวด เพิ่มเติม 20/03/2563 PDF icon ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ แอล คลีน เจล จำนวน 7,000 ขวด เพิ่มเติม
74 16/03/2563 ประกาศแผนเช่าที่ดินและลานจอดรถอู่ฟาร์มจระเข้ กปด.2 เขต 3 16/03/2563 PDF icon ประกาศแผนเช่าที่ดินอู่ฟาร์มจระเข้ กปด.2 เขต 3
75 16/03/2563 ประกาศแผน จ้างปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า MAN ใต้ดินและเพิ่มขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เขต 4 16/03/2563 PDF icon ประกาศแผนจ้างปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า MAN ใต้ดินและเพิ่มขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟ้า เขต 4
76 04/03/2563 จัดทำประกันภัยรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 190 คัน 04/03/2563 PDF icon ประกาศแผนจัดทำประกันภัยรถโดยสารปรับอากาศ 190 คัน
77 18/02/2563 ประกาศแผนจ้างก่อสร้างปรับสภาพพื้นที่ท่าปล่อยรถ กปด.1 เขตการเดินรถที่ 3 18/02/2563 PDF icon ประกาศแผนท่าปล่อยรถ กปด.1 เขตการเดินรถที่ 3
78 17/02/2563 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องวัดควันดำ จำนวน 2 เครื่อง เขตการเดินรถที่ 5 17/02/2563 PDF icon numatiprakaasaephn.pdf, PDF icon prakaasaephn_1.pdf, PDF icon prakaasaephn_2.pdf
79 13/02/2563 ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ แอล คลีน เจล จำนวน 7,000 ขวด พร้อมขายึดขวด จำนวน 3,000 ชุด 13/02/2563 PDF icon ประกาศแผนซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ แอล คลีน เจล จำนวน 7,000 ขวด พร้อมขายึดขวด จำนวน 3,000 ชุด
80 06/02/2563 จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสารอู่รังสิต 06/02/2563 PDF icon ประกาศแผนจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสาร อู่รังสิต

Pages