ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
81 09/07/2562 ประกาศแผนเช่าระบบ ISDN ประเภท PRI จำนวน 30 วงจร 09/07/2562 PDF icon ประกาศแผนเช่าระบบ ISDN ประเภท PRI จำนวน 30 วงจร
82 08/07/2562 ประกาศแผนจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2และ3 อู่รังสิต 08/07/2562 PDF icon ประกาศแผนการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ2และ3 อู่่รังสิต
83 08/07/2562 ประกาศแผนจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่บางเขน) 08/07/2562 PDF icon ประกาศแผนจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่บางเขน)
84 27/06/2562 ประกาศแผนจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 27/06/2562 PDF icon ประกาศแผนจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
85 26/06/2562 ประกาศแผน ซื้อสลากออมสิน จำนวน 547 คน 26/06/2562 PDF icon ประกาศแผนซื้อสลากออมสิน
86 19/06/2562 ประกาศแผนการจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง 19/06/2562 PDF icon แผนการจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง
87 19/06/2562 ประกาศแผนเช่าพื้นที่อู่พระราม 9 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 19/06/2562 PDF icon ประกาศแผนเช่าพื้นที่อู่พระราม 9 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
88 13/06/2562 เช่าเครื่อง Figure Scan And Smart Card จำนวน 1 โครงการ 13/06/2562 PDF icon ประกาศแผนเช่าเครื่อง Figure Scan And Smart Card จำนวน 1 โครงการ
89 13/06/2562 ต่อสัญญาเช่าบริการระบบสื่อสารความเร็วสุง FTTX จำนวน 27 จุด 13/06/2562 PDF icon ต่อสัญญาเช่าบริการระบบสื่อสารความเร็วสุง FTTX จำนวน 27 จุด
90 13/06/2562 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS จำนวน 1 โครงการ 13/06/2562 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS จำนวน 1 โครงการ
91 07/06/2562 เช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) 300 คัน 07/06/2562 PDF icon ประกาศแผน เช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสาร (NGV)
92 07/06/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เขตการเดินรถที่ 7 07/06/2562 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
93 07/06/2562 เช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศระบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid) 400 คัน 07/06/2562 PDF icon ประกาศแผนรถโดยสารปรับอากาศ (Hybrid)
94 05/06/2562 ประกาศแผน จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม กปด.3 เขต 8 05/06/2562 PDF icon ประกาศแผนจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม เขต 8
95 28/05/2562 การว่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาดบริเวณสำนักงานเขต. และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่คลองเตย) 28/05/2562 PDF icon การว่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาดบริเวณสำนักงานเขต. และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่คลองเตย)
96 28/05/2562 การว่าจ้างเหมาการให้บริการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อู่พระราม 9) 28/05/2562 PDF icon การว่าจ้างเหมาการให้บริการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อู่พระราม 9)
97 28/05/2562 การว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) 28/05/2562 PDF icon การว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์)
98 28/05/2562 การว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3(อู่พระราม 9) 28/05/2562 PDF icon การว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3(อู่พระราม 9)
99 28/05/2562 การว่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานเขตและ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 28/05/2562 PDF icon การว่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานเขตและ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1
100 28/05/2562 การว่าจ้างเหมาการให้บริการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู้ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) 28/05/2562 PDF icon การว่าจ้างเหมาการให้บริการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู้ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์)

Pages