ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
81 08/03/2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ๖ รายการ จำนวน ๑,๗๔๙ คัน 08/03/2566 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ๖ รายการ จำนวน ๑,๗๔๙ คัน
82 08/03/2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน 08/03/2566 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน
83 03/03/2566 ประกาศเผยแพร่แผนเช่าระบบตรวจสอบและติด/ตามการปฏิบัำติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง 03/03/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเช่าระบบตรวจสอบและติด/ตามการปฏิบัำติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง
84 17/01/2566 เรื่องเช่าพื้นที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 17/01/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องเช่าพื้นที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)เพื่อจอดรถโดยสารประจำทาง อู่พระราม 9
85 12/01/2566 ประกาศราคากลางว่าจ้างซ่อมแซมพื้นอู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ 6 12/01/2566 PDF icon แบบ บก.06
86 10/01/2566 ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน (ก.พ.66) 10/01/2566 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน (ก.พ.66)
87 10/01/2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 10/01/2566 PDF icon จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
88 27/12/2565 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์ จำนวน 30 เครื่อง 27/12/2565 PDF icon ประกาศแผนเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์ จำนวน 30 เครื่อง
89 22/12/2565 ซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2566 20/12/2565 PDF icon ซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2566
90 21/12/2565 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 21/12/2565 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
91 21/12/2565 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 21/12/2565 PDF icon จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน (1 ม.ค.66-31 ม.ค. 66)
92 21/12/2565 ซื้อเครื่องไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 500Kv สำหรับอาคาร ขสมก. 6 ชั้น และห้องดาต้่เซ็นเตอร์ พร้อมติดตั้ง (ทักษกร) 22/12/2565 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเครื่องไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 500Kv สำหรับอาคาร ขสมก. 6 ชั้น และห้องดาต้่เซ็นเตอร์ พร้อมติดตั้ง
93 20/12/2565 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างจัดทำเสื้อโปโลติดโลโก้ ขสมก. 20/12/2565 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจ้างจัดทำเสื้อโปโลติดโลโก้ ขสมก.
94 14/12/2565 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่องเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ GPS 14/12/2565 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผน เรื่องเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ GPS
95 25/11/2565 ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจการองค์การ 23/11/2565 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจการองค์การ
96 23/11/2565 ประกาศเผยแพร่แผนจัดทำประกันภัยรถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี ๒๕๖๖ 23/11/2565 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจัดทำประกันภัยรถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี ๒๕๖๖
97 25/10/2565 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยีห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 25/10/2565
98 25/10/2565 ประกาศเผยแพร่จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน 25/10/2565 PDF icon ประกาศเผยแพร่จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
99 19/10/2565 ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจการองค์การ 19/10/2565 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจการองค์การ
100 10/10/2565 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวนพร้อมติดตั้ง 10/10/2565 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวนพร้อมติดตั้ง

Pages