สัญญาจ้าง ปี 2563

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
61 จ109/2563 ลว.9 ต.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย กปด.1 อู่บางบัวทอง ขดร.7
62 จ108/2563 ลว.9 ต.ค.63 บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร ขดร.6 กปด.1 (อู่ไร่ขิง)
63 จ107/2563 ลว.2 ต.ค.63 บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ กปด.2 และ 3 อู่รังสิต เขตการเดินรถที่ 1
64 จ106/2563 ลว.2 ต.ค.63 บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาด อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 8
65 จ105/2563 ลว.9 ต.ค.63 บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร กปด.2 อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) ขดร.4
66 จ104/2563 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาด กปด.1 อู่บางบัวทอง ขดร.7
67 จ102/2563 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท สไตล์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จำกัด สัญญาจ้างแบบพิมพ์ ขสมก.1-01 ใบทำงาน พกส. และ ขสมก.1-02 ใบทำงาน พขร.
68 จ101/2563 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท ประชุมช่าง จำกัด สัญญาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ สมุดประจำรถ
69 จ101/2563 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท ประชุมช่าง จำกัด สัญญาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ สมุดประจำรถ
70 จ100/2563 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาด อาคารสำนักงาน กปด.2 อู่ฟาร์มจระเข้ ขดร.3
71 จ.99/2563 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาด อาคารสำนักงานและลานจอดรถ กปด.3 อู่เมกา-บางนา ขดร. 3
72 จ.98/2563 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาด อาคารสำนักงาน กปด.3 อู่แพรกษาบ่อดิน ขดร. 3
73 จ.97/2563 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย กปด.2 ขดร.3 (อู่ฟาร์มจระเข้)
74 จ.96/25463 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย กปด.1 ขดร.3 (อู่ปู่เจ้าสมิงพราย)
75 จ.95/2563 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาด อาคารสำนักงานและลานจอดรถ กปด.1 อู่ช้างเอราวัณ ขดร.3
76 จ.94/2563 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ขดร.3
77 จ.93/2563 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาด อาคารสำนักงานและลานจอดรถ กปด.1 อู่ปู่เจ้าสมิงพราย ขดร.3
78 จ.92/2563 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคาร กปด.3 ขดร.4 (อู่พระราม 9)
79 จ.91/2563 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีสการ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย กปด.3 ขดร.3 (อู่เมกา-บางนา)
80 จ.90/2563 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ วาย จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ กปด.1 ขดร.8 อู่กำแพงเพชร

Pages