สัญญาจ้าง ปี 2563

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
141 จ.28/2563 ลว.26 มี.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 อู่นครอินทร์ เขตการเดินรถที่ 7
142 จ.27/2563 ลว.26 มี.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อู่สวนสยาม) เขตการเดินรถที่ 8
143 จ.26/2563 ลว.26 มี.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่ไร่ขิง) เขตการเดินรถที่ 6
144 จ.25/2563 ลว.26 มี.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย (อู่บรมราชชนนี) เขตการเดินรถที่ 6
145 จ.24/2563 ลว.26 มี.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย กปด.2 และ 3 (อู่รังสิต) เขตการเดินรถที่ 1
146 จ.23/2563 ลว.24 มี.ค.63 บริษัท เมดิคอล ลิ้งค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บันทึกข้อตกลงแก้ไข เพิ่มเติม สัญญาจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าเทคนิคการแพทย์
147 จ.22/2563 ลว.24 มี.ค.63 นายสิทธิชัย บุญสุข สัญญาจ้างทำงานด้านติดตามหนี้และบังคับคดี
148 จ.21/2563 ลว.24 มี.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ1 (อู่เอราวัณ 2) เขตการเดินรถที่ 3
149 จ.20/2563 ลว.20 มี.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ1 (อู่บางบัวทอง) เขตการเดินรถที่ 7
150 จ.19/2563 ลว.18 มี.ค.63 บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างทำความสะอาด
151 จ.18/2563 ลว.18 มี.ค.63 บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างทำความสะอาด
152 จ.17/2563 ลว.18 มี.ค.63 บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างทำความสะอาด
153 จ.16/2563 ลว.12 มี.ค.63 นายธิติพล คงคาหลวง สัญญาจ้างทำงานคดี
154 จ.15/2563 ลว.11 มี.ค.63 บริษัท รัศมีประทานพร จำกัด สัญญาจ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
155 จ.14/2563 ลว.11 มี.ค.63 การไฟฟ้านครหลวง สัญญาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
156 จ.13/2563 ลว.11 มี.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี อินเตอร์การ์ด จำกัด บันทึกข้อตกลงแก้ไข เพิ่มเติม สัญญาจ้างทำความสะอาด (อู่หมอชิต ขดร.8)
157 จ.12/2563 ลว.02 มี.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ วาย จำกัด บันทึกข้อตกลงแก้ไข เพิ่มสัญญา สัญญาจ้างทำความสะอาด
158 จ.115/2563 ลว.12 ต.ค.63 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เจ.เซอร์วิส 2018 สัญญาจ้างทำความสะอาด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
159 จ.11/2563 ลว.28 ก.พ.63 บริษัท ทรีนิตี้พลัส จำกัด สัญญาจ้างผลิตสปอตอนิเมชั่น ขสมก. กับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
160 จ.103/2563 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย กปด.3 ขดร.3 (อู่แพรกษา-บ่อดิน)

Pages