สัญญาจ้าง ปี 2563

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
81 จ.89/2563 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ วาย จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาด กปด.2และ3 ขดร.2 อู่สวนสยาม
82 จ.88/2563 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาด กปด.1 ขดร. 5 อู่พระประแดง
83 จ.87/2563 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาด กปด.2 ขดร. 5 อู่กัลปพฤกษ์
84 จ.86/2563 ลว.1 ต.ค.63 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สัญญาจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง
85 จ.85/2563 ลว.1 ต.ค.63 บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาด อู่เทศบาลบางบัวทอง เขตการเดินรถที่ 7
86 จ.84/2563 ลว.1 ต.ค.63 บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ กปด.1 เขตการเดินรถที่ 2 อู่มีนบุรี
87 จ.83/2563 ลว.30 ก.ย.63 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรไชยชนะกิจ สัญญาจ้างก่อสร้างลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ ขดร.5
88 จ.82/2563 ลว.30 ก.ย.63 บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จำกัด สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
89 จ.81/2563 ลว.30 ก.ย.63 บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จำกัด สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 โครงการ
90 จ.80/2563 ลว.30 ก.ย.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ขดร.3 กปด.2 (อู่บางพลี)
91 จ.79/2563 ลว.30 ก.ย.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ขดร.3 กปด.1 (อู่ช้างเอราวัณ)
92 จ.78/2563 ลว.30 ก.ย.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นเอ็น การ์ด 2009 จำกัด สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย กปด.1 (อู่เทศบาลบางบัวทอง) ขดร.7
93 จ.77/2563 ลว.30 ก.ย.63 บริษัท สมหวัง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด สัญญาจ้างบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค
94 จ.76/2563 ลว.29 ก.ย.63 นายณัฐวุฒิ ปร๋อกระโทก สัญญาจ้างทำงานด้านติดตามหนี้และบังคับคดี
95 จ.75/2563 ลว.29 ก.ย.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยเลิศทรัพย์ จำกัด สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย กปด.1 (อู่บางเขน) ขดร.1
96 จ.74/2563 ลว.29 ก.ย.63 สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
97 จ.73/2563 ลว.29 ก.ย.63 บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลท์ติ้ง จำกัด สัญญาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (Enterprise Resource Planning)
98 จ.72/2563 ลว.28 ก.ย.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย พีดีเอส อินเตอร์การ์ด จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 1 กปด.2 (อู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ศูนย์รังสิต)
99 จ.71/2563 ลว.28 ก.ย.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย แทนคุณ จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 4 กปด.1 (อู่คลองเตย)
100 จ.70/2563 ลว.28 ก.ย. 63 บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 8 อู่สวนสยาม

Pages