สัญญาจ้าง ปี 2563

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
161 จ.10/2563 ลว.27 ก.พ.63 บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล. เซอร์วิส จำกัด บันทึกข้อตกลงแก้ไข เพิ่มเติม สัญญาจ้างทำความสะอาด
162 จ.09/2563 ลว.14 ก.พ.63 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ ศรีทอง รวมช่างบอดี้บัสเซอร์วิส สัญญาจ้างทำความสะอาดรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู จำนวน 53 คัน เขตการเดินรถที่ 8
163 จ.08/2563 ลว.13 ก.พ.63 บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด สัญญาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
164 จ.07/2563 ลว.11 ก.พ.63 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัญญาประกันภัยอัคคีภัยทรัพย์สิน เขตการเดินรถที่ 1
165 จ.06/2563 ลว.04 ก.พ.63 บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด สัญญาจ้างถมหินคลุกพื้นลานจอดรถบริเวณอู่รามอินทรา-ประดิษฐ์มนูญธรรม ขดร.8
166 จ.05/2563 ลว.21 ม.ค.63 บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตัรคชั่น จำกัด สัญญาจ้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถยนต์โดยสาร
167 จ.04/2563 ลว.14 ม.ค.63 บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จำกัด สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
168 จ.03/2563 ลว.15 ม.ค.63 นายไพรัช วิลาทอง สัญญาจ้างทำงานด้านติดตามหนี้และบังคับคดี
169 จ.02/2563 ลว.14 ม.ค.63 บริษัท อัพเปอร์ พลัส จำกัด สัญญาจ้างผลิต สปอตประชาสัมพันธ์ ขสมก.มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน
170 จ.01/2563 ลว.14 ม.ค.63 นายณัฐพงศ์ สะภะพันธ์ สัญญาจ้างทำงานด้านคดี

Pages