สัญญาจ้าง ปี 2563

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
101 จ.68/2563 ลว.25 ก.ย.63 บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
102 จ.67/2563 ลว.25 ก.ย.63 บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล (San Storage) อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
103 จ.66/2563 ลว.25 ก.ย.63 บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระยะที่ 1 จำนวน 1 โครงการ
104 จ.65/2563 ลว.21 ก.ย.63 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา สัญญาจ้างจัดพิมพ์วารสารล้อหมุน
105 จ.64/2563 ลว.18 ก.ย.63 บริษัท นายน์เอ็กเพิร์ท จำกัด สัญญาจ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
106 จ.63/2563 ลว.18 ก.ย.63 บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์
107 จ.62/2563 ลว.18 ก.ย.63 บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สัญญาจ้างแพทย์สำนักงานใหญ่
108 จ.61/2563 ลว.17 ก.ย.63 การไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา สัญญาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า MAIN ใต้ดินและเพิ่มขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า กปด.2 ขดร.4 (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์)
109 จ.60/2563 ลว.15 ก.ย.63 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ ศรีทอง รวมช่างบอดี้บัส เซอร์วิส สัญญาจ้างทำความสะอาดรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อแดวู จำนวน 52 คัน และยี่ห้อเบนซ์ จำนวน 1 คัน รวม 53 คัน ขดร.8
110 จ.59/2563 ลว.14 ก.ย.63 บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด สัญญาจ้างกำจัดหนูองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)
111 จ.58/2563 ลว.14 ก.ย.63 บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด สัญญาจ้างกำจัดปลวกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)
112 จ.57/2563 ลว.11 ก.ย.63 บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาด เขตการเดินรถที่ 8 (อู่รามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม)
113 จ.56/2563 ลว.11 ก.ย.63 บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ลาดจอดรถและห้องสุขา เขตการเดินรถที่ 1 (อู่บางเขน)
114 จ.55/2563 ลว.11 ก.ย.63 บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนัก เขตการเดินรถที่ 1 (อู่บางเขน)
115 จ.54/2563 ลว.17 ก.ย.63 บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด สัญญาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสี อาคารเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารเขตการเดินรถที่ 8 กปด.2 (อู่หมอชิต 2)
116 จ.53/2563 ลว. 27 ส.ค.63 บริษัท สตาร์ อวอร์ด แอนด์ โทรฟี่ จำกัด สัญญาจ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2563
117 จ.52/2563 ลว.31 ส.ค.63 บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์ อาคารสำนักงานใหญ่
118 จ.51/2563 ลว.10 ส.ค.63 บริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด สัญญาจ้างรื้อถอนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV อู่นครอินทร์ ไปติดตั้งสถานที่แห่งใหม่ อู่ท่าอิฐ ขดร.7
119 จ.50/2563 ลว.30 ก.ค.63 นางสาวธนภรณ์ ขาวคง สัญญาจ้างทำงานด้านคดี
120 จ.49/2563 ลว.30 ก.ค.63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

Pages