ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
201 11/01/2561 ราคากลาง ว่าจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชั้น 3 และชั้น 4 อาคารเขตการเดินรถที่ ๕ (อู่แสมดำ) วิธีเฉพาะเจาะจง 206,096.00 PDF icon ราคากลาง
202 10/01/2561 ราคากลาง เหมาทำความสะอาด สำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 1 โดยววิธีเฉพาะเจาะจง 172,830.00 PDF icon ราคากลาง เหมาทำความสะอาด สำนักงานเขต อู่บางเขน
203 05/01/2561 ประกาศราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 218 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง 2,492,200.00 PDF icon ราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 218 เครื่อง
204 05/01/2561 ว่าจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง วิธีเฉพาะเจาะจง 9,442,750.00 PDF icon ราคากลางตั๋วม้วนรถโดยสาประจำทาง
205 22/12/2560 ประกาศราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่บางเขน เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 806,562.13 PDF icon ราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่บางเขน เขตการเดินรถที่ 1
206 22/12/2560 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104,272.00 PDF icon taaraangwngenginhmuekekhruuengphimphkhmphiwetr.pdf, PDF icon khunlaksnahmuekekhruuengphimph.pdf
207 20/12/2560 ประกาศ ราคากลางขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2559 สำนักงานใหญ่ ขายทอดตลาด 20,690.00 PDF icon ราคากลาง
208 19/12/2560 ราคากลาง เช่าระบบ Leased Line Internat โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 239,787.00 PDF icon kamhndraakhaaklaang_leased_line.pdf
209 18/12/2560 ราคากลาง ว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ สำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 404,620.00 PDF icon ราคากลาง
210 18/12/2560 ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS วิธีเฉพาะเจาะจง 268,035.00 PDF icon ราคากลาง
211 12/12/2560 ราคากลาง เช่าพื้นที่เพิ่มเพื่อปักเสาพาดสายไฟฟ้าและวางท่อน้ำประปา อู่กำแพงเพชร 2 เขตการเดินรถที่ 8 วิธีเฉพาะเจาะจง 1,870,860.00 PDF icon ราคากลาง
212 07/12/2560 จ้างรักษาความปลอดภัยอู่บางพลี เขตการเดินรถที่ 3 วิธีเฉพาะเจาะจง 310,500.00 PDF icon ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย เขต 3
213 06/12/2560 ราคากลาง ว่าจ้างพิมพ์วารสารล้อหมุน จำนวน 8,000 เล่ม วิธีเฉพาะเจาะจง 359,520.00 PDF icon ราคากลาง ว่าจ้างพิมพ์วารสารล้อหมุน
214 20/11/2560 ประกาศ ราคากลางการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้ชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 489 คัน วิธีคัดเลือก 4,020,160,000.00 PDF icon ราคากลางซื้อรถโดยสารพร้อมซ่อม
215 01/11/2560 ราคากลาง ซื้อเครื่องโรเนียวเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ขดร.8) วิธีเฉพาะเจาะจง 130,000.00 PDF icon ราคากลาง.
216 27/10/2560 ราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเปรียบความคุ้มค่าจากการเดินรถดดยสารประเภทต่าง ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 PDF icon ราคากลาง
217 27/10/2560 ราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการว่าจ้างผู้ประเมินอิสระ(รถเมล์ฟรี) เดือน ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง 200,000.00 PDF icon ราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษา 1 เดือน
218 25/10/2560 ราคากลางว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด อู่ท่าอิฐ วิธีเฉพาะเจาะจง 428,400.00 PDF icon ราคากลางจ้างทำความสะอาด เขตการเดินรถที่ 7 อู่ท่าอิฐ
219 25/10/2560 ราคากลางว่าจ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถโดยสารประจำทาง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วิธีเฉพาะเจาะจง 423,421.00 PDF icon ตารางราคากลาง, PDF icon รายละเอียดคุณลักษณะสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถโดยสาร, PDF icon ตัวอย่างป้ายสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถโดยสาร
220 19/10/2560 ประกาศราคากลาง เช่าที่ดินบริเวณถนนทางเข้า-ออก ตรงข้ามตึกฝ่ายการช่าง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย วิธีเฉพาะเจาะจง 2,116,940.00 PDF icon ราคากลาง

Pages